Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 47. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-επίθεση & Δήγμα Ανθρωπίνων Οδόντων

 

               ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

     Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Διδάκτορας Παν/μίου Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), κάτοικος Ν.Ερυθραίας, οδός Αιγαίου αρ. 1, μετά από εντολή του δικηγόρου Αθηνών κ. Β. Γ., γνωμοδοτώ ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Δ. Σ. του Β., Δ.Υ., ετών 4., κατ. Ν. Κ., οδός Α. αρ. 4., εξέτασα τον ίδιο στο ιατρείο μου την 7η-10-200. και  περί ώρα  22.00,  προκειμένου να αποφανθώ για τον βαθμό και την βαρύτητα της σωματικής βλάβης που υπέστη εντός της οικία τους από τη σύζυγό του κα Α. Α. του Δ., κατοίκου ομοίως,  μετά από επίθεση-δαρμό που εδέχθη στις 6-10-200. και  ώρα 07.55 ενώπιον της μικρής τους κόρης Μ., 3ετών & απαντώ στα ακόλουθα  ερωτήματά  του:
           α. αν φέρει κακώσεις στο σώμα του, προ ποίου χρόνου εγένοντο η αναφερόμενη κάκωση στα άκρα και το πρόσωπό του,
           β. εάν μπορούσε η κάκωση αυτή με τον τρόπον, τη θέση, την βιαιότητα να προκαλέσει ακόμη στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του ή την εν γένει σωματική του ακεραιότητα,
           γ. και ότι άλλο προκύψει σχετικό από την επιστημονική σας πείρα, κρίση, γνώμη και ειδικές γνώσεις σας. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
Όπως προκύπτει από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου την 7η-10-200. του κ. Δ. Σ. και από την βιβλιογραφική ενημέρωση, σε συσχετισμό με τα ερωτήματα που μου ετέθησαν, προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα:
Αναφέρει ότι, εδέχθη επίθεση-ξυλοδαρμό στην περιοχή των άνω άκρων-δακτύλων και του προσώπου & συγκεκριμένα στην δεξιά έσω επιφάνεια κατώτερου τμήματος βραχίονα «δαγκωνιά», από την σύζυγό του εντός της οικίας τους ενώπιον της μικρής τους κόρης Μ., 3ετών ενώ την κροτούσε με το αριστερό του χέρι με σκοπό να τον τραυματίσει.
Στις 6-10-200. περί ώρα 21.00 στη μετάβασή του στο Α.Τ.Ν. Κ. για την υποβολή μηνύσεως από την πλευρά του εναντίον της συζύγου του, για: ¨συκοφαντική δυσφήμηση & εξύβριση, σωματικές βλάβες και ψευδή κατά μήνυση¨ ακολουθήθηκε η Αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του από την υποβληθείσα μήνυση της συζύγου του, με τα γνωστά αποτελέσματα, τη ρητή ημερομηνία εκδίκασης την 9η-10-200..
Στη συνέχεια στις 7-10-200. επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ¨Α.ΦΛΕΜΙΓΚ¨ για εξέτασή του και την παραλαβή αρ.πρωτ. 11026/8-10-200. για την ιατρική βεβαίωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΩΝ  ΑΚΡΩΝ
Οι κίνδυνοι κατά την πλήξη κυρίως στο κεφάλι υπάρχουν λόγω δυνατότητας προκλήσεως επικίνδυνων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Οι βλάβες αυτές είναι είτε άμεσες είτε χρόνιες. Πρακτική όμως ιατροδικαστική σημασία έχουν κατά κύριο λόγο τα άμεσα επακόλουθα, ενώ οι χρόνιες βλάβες σπάνια μας απασχολούν και έχουν περισσότερο ιατροκοινωνικό χαρακτήρα.
Κάκωση εννοούμε κάθε διατάραξη της ανατομικής ακεραιότητας οιουδήποτε ιστού ή οργάνου του σώματος από την επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα, ποικίλης φύσης (μηχανικής, φυσικής, χημικής κ.λπ.), που έδρασε τοπικά.
Έτσι Ιατροδικαστικός μπορεί να τεκμαίρεται η πρόθεση, η βούληση, ο σκοπός αυτού που χτυπάει, πλήττει κυρίως στο κεφάλι ή και στο λαιμό, αλλά και στο θώρακα ή κοιλιακή χώρα.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
                            
Από το περισπούδαστο βιβλίο των καθηγητών της Ιατροδικαστικής επιστήμης και τέχνης κ.κ. Ηλιάκη και Κουτσελίνη: « η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση εμφανίζεται »:

  • Βαθυέρυθρη (προς το μελανό)                                          24-48 ώρες
  • Βαθυκύανη – κυανέρυθρη                                                   3-6 ημέρες
  • Κυανοπράσινη – πράσινη                                                    7-12    «
  • Κίτρινη                                                                                  13-20 «
  • Ξανθή                                                                                     20-25 «

Από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου προέκυψαν τα κάτωθι:

  • οίδημα μετ¶ εκχυμώσεως [αρ] κάτω επιφανείας οφθαλμού,
  • [αρ] επιφάνεια μικρού δακτύλου 1ης φάλαγγας, έσω επιφάνεια κατώτερου τμήματος βραχίονα, [δε] επιφάνεια μεταξύ δείκτη & αντίχειρα, δείκτη & μεσαίου δακτύλου καθώς και 1ης φάλαγγας παράμεσου δακτύλου πρόσφατες εφελκίδες με φορά οριζόντια από ευκρινή ίχνη κοπτήρων οδόντων άνω γνάθου χροιάς βαθυέρυθρης,
  • « δήγμα ανθρωπίνων οδόντων » ΔΥΟ ευκρινέστατα ίχνη κοπτήρων άνω & κάτω γνάθου κυκλοτερούς εκτάσεως 4 χ 0,5εκ.περίπου έσω επιφανείας μεσότητας τμήματος βραχίονα, χροιάς βαθυέρυθρης, με σχηματισμό εφελκίδας & εκχυμώσεων,…

Στην περίπτωση αυτή, οι αναφερόμενες κακώσεις έχουν τη χροιά «βαθυέρυθρη  ( 24-48 ώρες )». ….
φωτό

Οι κακώσεις που αναφέρονται έχουν επιστημονικά περιγραφεί και φωτογραφηθεί για να προσδιορίσουν τον χρόνο που ετελέσθησαν και πώς εγένοντο αυτές, δηλαδή από ποίου οργάνου, ο αναφερόμενος «τραυματισμός» δηλεί χρήση από…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  &  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όλα όσα ανέφερα προκύπτει  αβιάστως, αναμφισβητήτως και τελείως επιστημονικά τεκμηριωμένα, σε σχέση με την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση και από τον Αντικειμενικό μου έλεγχο ο κ. Δ. Σ.:

Προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα:

….. Ακόμη και οι εξ αμελείας κακώσεις, συνεπάγουν ποινική ευθύνη! Και γι¶αυτό άλλωστε είναι εμφανές το ενδιαφέρον της Ιατροδικαστικής Επιστήμης και Τέχνης για τις κακώσεις αυτές.

¶ρα, σκοπούσαν την μετρία επικίνδυνη σωματική βλάβη-κακοποίηση ή έστω την αντιμετώπιζαν ως ενδεχόμενο ή ακόμα κίνδυνο για την ζωή του ή την εν γένει σωματική του ακεραιότητα ή ακόμη και τον θάνατό του. ….-

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής     
                Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)