Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 46. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-απόπειρα ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ

 

Iατροδικαστική  γνωμοδότηση


Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της κας Χρ. Π. συζ. Ι. Χ., 4.ετών,  Εμπορος, κατοίκου  Φ. Αττικής, οδός Π. αρ. 9.,  εξέτασα την ίδια στο ιατρείο μου την 2-7-200. προκειμένου να αποφανθώ για τον βαθμό και την βαρύτητα της σωματικής βλάβης που υπέστη στην οικία τους από τον σύζυγό της μετά από καυγά-δαρμό της που συνέβη την 1η-7-200. περί ώρα 12.45 μ.μ.. & απαντώ στα ακόλουθα  ερωτήματά  της :
α. αν φέρει κακώσεις στο σώμα της, προ ποίου χρόνου εγένοντο οι αναφερόμενες κακώσεις στην τραχηλική χώρα αυτής καθώς και οι κακώσεις εν γένει στο σώμα της,
β. εάν μπορούσαν οι κακώσεις αυτές με τον τρόπον, την θέσιν, την βιαιότητα να προκαλέσουν ακόμη στην παθούσα κίνδυνο για την ζωή της ή την εν γένει σωματική της ακεραιότητα,
γ. και ότι άλλο προκύψει σχετικό από την επιστημονική σας πείρα, κρίση, γνώμη και ειδικές γνώσεις. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο - ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Αναφέρει η κα Χρ. Π., ότι εδέχθη επίθεση στην περιοχή του τραχήλου της από τα χέρια του συζύγου της με σκοπό να την στραγγαλίσει την 1η-7-200. στην οικία τους και πλήγματα από μπουνιές-κλωτσιές στο σώμα της μετά από καυγά.
Από το περισπούδαστο βιβλίο των καθηγητών της Ιατροδικαστικής επιστήμης και τέχνης κ.κ. Ηλιάκη και Κουτσελίνη: « η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση εμφανίζεται »:

 • Βαθυέρυθρη (προς το μελανό)                                          24ώρες
 • Βαθυκύανη – κυανέρυθρη                                                   3-6 ημέρες
 • Κυανοπράσινη – πράσινη                                                    7-12    «
 • Κίτρινη                                                                                  13-20 «
 • Ξανθή                                                                                     20-25 «

Από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου προέκυψαν τα κάτωθι:

 • φέρει επιμήκη βαθυέρυθρη χροιά επιφανείας τραχηλικής χώρας στο ύψος του κρικοειδούς χόνδρου, εκτάσεως 4 χ 2εκ. περίπου μετ¶οιδήματος,
 • φέρει αιμάτωμα-μώλωπες κυκλοτερούς εκτάσεως 7 χ 5 εκ.περίπου, χροιάς βαθυέ-ρυθρης, στην οπίσθια κατώτερη επιφάνεια δεξιάς μηριαίας χώρας,
 • φέρει αιμάτωμα-μώλωπες δεξιάς μεσότητας επιφανείας αντιβραχίου εκτάσεως 3 χ 4 εκ.περίπου, χροιάς βαθυέρυθρης,
 • φέρει αμυχή δεξιάς επιφανείας θωρακικής χώρας εκτάσεως 3εκ.περίπου με φορά από πάνω προς τα κάτω,
 • εμφανίζει απώλεια τριχών δεξιάς κροταφικής χώρας μετ¶οιδήματος,
 • εμφανίζει ερυθρότητα αριστερού βολβού οφθαλμικής κόγχης,
 • παρουσιάζει βράγχος φωνής και δυσκολία κατάποσης. Από την ΩΡΛ εξέτασή μου: εμφανίζει ερυθρότητα φωνικών χορδών και φάρυγγος,

Στην περίπτωση αυτή, οι αναφερόμενες κακώσεις έχουν τη χροιά «βαθυέρυθρη  ( 24ώρες )».

Οι κακώσεις που αναφέρονται έχουν επιστημονικά περιγραφεί και φωτογραφηθεί για να προ-σδιορίσουν τον χρόνο που ετελέσθησαν και πώς εγένοντο αυτές, δηλαδή από ποίου οργάνου,  ο αναφερόμενος « τραυματισμός » δηλεί χρήση από μηχανική βία που δρα υπο  μορφή θλώντος οργάνου προκαλεί στα μαλακά μόρια θλάσεις μετά εκχυμώσεων διαφόρου εκτάσεως και βαθμού, ανάλογα της έκτασης της επιφανείας του οργάνου και του αριθμού των πλήξεων.

        Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Από όλα όσα ανέφερα προκύπτει  αβιάστως, αναμφισβητήτως και τελείως επιστημονικά τεκμηριωμένα, σε σχέση με την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση η κα Χρ. Π.
Οι προκληθείσες βαρείες επικίνδυνες σωματικές βλάβες [που ΜΟΝΟ σήμερα ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω- μη γνωρίζοντας τι στο μέλλον μπορεί να αποβεί χειρότερο-όπως ποσοστό αναπηρίας  που πιθανόν προκύψει επι των βλαβών], δια γρονθοκοπημάτων και απόπειρας στραγγαλισμού (με μπουνιές, με κλωτσιές, περίσφυξη τραχηλικής χώρας- από θλών όργανο), αφ'ενός μεν κρίνονται ως σκοπούμενα τα πλήγματα αφ'ετέρου δε λόγω του αριθμού, της εντάσεως αυτών και της επιλεκτικής επισήμου χώρας δια την ζωή της κεφαλής και του τραχήλου-σώματος του θύματος εις την οποίαν κατηνέχθησαν ιατροδικαστικώς δεν δύναται να καταταγούν εις την κατηγορίαν των αμυντικών πληγμάτων.
Ιατροδικαστικώς, λόγω της τοπογραφίας (θέσεως) κ.λ.π. ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι επρόκειτο για κτυπήματα εκ προθέσεως. ¶ρα σκοπούσαν την βαρεία επικίνδυνη σωματική βλάβη ή έστω την αντιμετώπιζαν ως ενδεχόμενο ή ακόμα κίνδυνο για την ζωή της ή την εν γένει σωματική της ακεραιότητα ή ακόμη και τον θάνατό της. Είναι δε ευτύχημα που δεν επήλθε το μοιραίο.-
Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.

 

 

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Αιγαίου 1-Νέα Ερυθραία Αττικής 146 71