Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 45. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ- Θερμικό έγκαυμα από ¨τσιγάρο¨

ιατροδικαστική   γνωμοδότηση

        Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως ειδικός Ιατροδικαστής-Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), γνωμοδοτώ ως Τεχνικός Σύμβουλος στο ερώτημα της κας Μ.-Χ. Α. του Θ., ετών 3., Ιδ.Υπάλληλος, κατοίκου Κ. Αττικής, οδός Η. αρ. 1., προκειμένου να αποφανθώ για τον βαθμό και την βαρύτητα της σωματικής βλάβης που υπέστη εντός της οικία της θείας της ως φιλοξενούμενη στο Πορτοχέλι Αργολίδας από τον σύντροφό της Ι. Ζ. του Σ., ετών 3., κατοίκου ομοίως, μετά από απειλητική σε βάρος της συμπεριφορά  & σωματικές βλάβες-δαρμό -παρουσία του δεύτερου ανήλικου υιού τους ηλικίας 5μηνών- που εδέχθη στις 13-8-200. και  ώρα 20.30 κατά την ¨διάρκεια διακοπών  τους¨ & απαντώ στα ακόλουθα  ερωτήματά  της:

Ι.  Εάν το είδος των τραυμάτων και πέραν του χαρακτηρισμού τους ως μετρίας σωματικής βλάβης ήταν δυνατόν με τον τρόπον που επηνέχθησαν σ'αυτήν να αποτελούσαν επικίνδυνη σωματική βλάβη;
II. Και ότι άλλο προκύψει σχετικό από την επιστήμη και τέχνη σας.

ιστορικό

Από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου, έγινε επίσης φωτογράφηση του ¨θύματος¨ από εμένα την 15η-8-200. και έφερε:

 • μώλωπα μετ¶οιδήματος [δε] μετωποκροταφικής χώρας, χροιάς μελανής και εκτάσεως 4εκ.περίπου,
 • φέρει [με τη μορφή χαρακτηριστικού αποτυπώματος] εν τω βάθει θερμικό μερικού πάχους μικρό κυκλικό έγκαυμα 2ου προς 3ου βαθμού οριζόντιας κατεύθυνσης, διαμέτρου 1εκ.περίπου επιφανείας [αρ] ωμοπλάτης και βάθους 0,3εκ.περίπου, έντονη φλεγμονώδης άλως με διάταση αγγείων και χροιά βαθυέρυθρη- ελκωτικής μορφής,  (φωτό 1).

 • ευρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, βρήκα να πάσχει από «διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΓΚΑΥΜΑ  &  ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Ανεξάρτητα όμως από τον βαθμό, η σοβαρότητα ενός εγκαύματος εξαρτάται από την έκταση της επιφάνειας του δέρματος που έχει προσβληθεί καθώς και από την ηλικία και την γενική κατάσταση της υγείας  του ασθενούς. Για τον υπολογισμό της έκτασης του εγκαύματος χρησιμοποιείται ο "κανόνας των 9" που υποδιαιρεί την συνολική επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος σε εκατοστιαία ποσοστά του 9%:
                                                     Το κεφάλι μαζί με τον αυχένα και τον λαιμό τα 9%,
                                                     Η πρόσθια επιφάνεια του θώρακα και η κοιλιά τα 18%,
                                                      Η οπίσθια επιφάνεια του κορμού και των γλουτών τα 18%,
                                                      Κάθε χέρι από την μασχάλη μέχρι και τα δάκτυλα 9%,
                                                      Κάθε πόδι από την ρίζα του μηρού μέχρι και τα πέλματα 18%.
                            
Για να καθορισθεί το είδος της θερμότητας που έδρασε, θα βοηθήσουν οι χαρακτήρες του εγκαύματος, δηλαδή ο βαθμός, η έκτασή του, το σχήμα του, ο περίγυρός του, το τσουρούφλισμα (φρύξη) ή κάψιμο, που δείχνουν ή όχι οι τρίχες, η αιθάλη που έχει τυχόν αποτεθεί.
Επί εγκαυμάτων 2ου & 3ου βαθμού συνίσταται σε τοπική κάθαρση με ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή με αποστειρωμένου υδατικού διαλύματος σάπωνος, με παρακέντηση και εκκένωση των φυσσαλίδων και με επίθεσιν βαζελινούχου γάζης,  πρέπει δε να επικαλύπτονται υπό ασήπτων σπληνίων. …
               Τα εγκαύματα ανάλογα με το βάθος καταστροφής του δέρματος, διακρίνονταισε εγκαύματα μερικού και ολικού πάχους. Τα εγκαύματα μερικού πάχους υποδιαιρούνται σε: α) επιπολής (επιφανειακά) και β) σε εν τω βάθει μερικού πάχους εγκαύματα. …..
               Στα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού (μερικού πάχους) η αποκατάσταση είναι πλήρης, ολική & ουλή δεν μένει. Η αποκατάσταση στο έγκαυμα τρίτου βαθμού- μένει ουλή στο δέρμα & απαιτούν πλαστική επέμβαση…Στην απανθράκωση μπορεί να γίνει ακρωτηριασμός, αν το άτομο επιζήσει. Η φλεγμονή γενικώς χρειάζεται περίπου 3-5ημέρες. Η επιθηλιοποίηση στο δέρμα απαιτεί περίπου… η οποία και παραμένει δια βίο. …..
Για κάκωση γίνεται λόγος, τόσο στην περίπτωση μιας επιπόλαιης εκδοράς του δέρματος, όσο και στην περίπτωση κατάκαυσης του πεπτικού σωλήνα από τη λήψη καυστικού υγρού. Τα ελατήρια της προκλήσεως των κακώσεων είναι συνήθως η εγκληματική διάθεση, ο βρασμός ψυχής, η εκδίκηση, η άμυνακλ.π. ….

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  &  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα ελατήρια της προκλήσεως των κακώσεων είναι συνήθως:

 • η εγκληματική διάθεση,
 • ο βρασμός ψυχής,
 • η εκδίκηση,
 • η άμυνα κλ.π.

 

Στην Ιατροδικαστική, κάκωση σημαίνει τη διαταραχή της ανατομικής ακεραιότητας ιστών ή οργάνων, διαταραχή που οφείλεται στην επίδραση, τοπικά, κάποιου βλαπτικού εξωτερικού παράγοντα. Με τον όρο βλάβη της υγείας, στην Ιατροδικαστική, νοείται οποιαδήποτε διαταραχή της δεδομένης ψυχικής ή/και σωματικής κατάστασης του ατόμου οργανικού ή/και λειτουργικού χαρακτήρα.
Οι προκληθείσες μετρίας επικίνδυνες σωματικές βλάβες όπως δε αναφέρονται, αφ'ενός μεν κρίνονται ως σκοπούμενα τα πλήγματα, αφ'ετέρου δε λόγω της εντάσεώς των και της….
Ιατροδικαστικώς, λόγω της τοπογραφίας (θέσεως) κ.λ.π. ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι επρόκειτο για τη σωματική κακοποίηση της από θλών  όργανο (χαστούκι-μπουνιά) και ¨κάψιμο από τσιγάρο¨ εκ προθέσεως. ¶ρα σκοπούσαν την σωματική βλάβη-κακοποίηση της ή έστω την … & την παραβίαση των προσωπικών ορίων της.
                                     
Από το περισπούδαστο βιβλίο των καθηγητών της Ιατροδικαστικής επιστήμης και τέχνης κ.κ. Ηλιάκη και Κουτσελίνη: « η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση εμφανίζεται »:

 • Βαθυέρυθρη (προς το μελανό)                                            24 ώρες
 • Βαθυκύανη – κυανέρυθρη                                                 3-6 ημέρες
 • Κυανοπράσινη – πράσινη                                                    7-12    «
 • Κίτρινη                                                                                  13-20 «
 • Ξανθή                                                                                     20-25 «

Εν κατακλείδι,
Με βάση τα προαναφερθέντα τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του παρόντος, τις προαναφερθείσες γενικές πληροφορίες, την κλινική εξέτασή μου και τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτουν αβιάστως και αναμφισβητήτως οι παρακάτω απαντήσεις στα τεθέντα στην αρχή του παρόντος ερωτήματα της κας Μ.-Χ. Α., με τη μορφή επιγραμματικής μεν, αλλά πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα:

Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

 • Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, κατοχυρώνει τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειας του ατόμου μέσα από πλέγμα διατάξεων. Το του Συντάγματος ανάγει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας και το άρθρο …κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας όλων όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο νέος Νόμος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απαγορεύει την άσκηση σωματικής &  ενδοοικογενειακής βίας. ….

¶ρα, σκοπούσε την μετρία επικίνδυνη σωματική βλάβη-κακοποίηση της ή έστω την αντιμετώπιζε ως ενδεχόμενο. Πράγματι, λοιπόν, ο ¨δράστης¨ θα μπορούσε να προβλέψει, ως …, εκτός από το αποτέλεσμα αυτό και τον κίνδυνο για το μείζον αποτέλεσμα όταν πλήττει (κτυπά) αλλά και καίει στις θέσεις αυτές του σώματος της. ….-

Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)