Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 44. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ¨Ιατρική Αμέλεια¨ Ο.Μ.Σπονδυλικής Στήλης

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως τεχνικός σύμβουλος της κας Π.Κ. του Ν., κατοίκου Χ. Αττικής, ετών 3., άεργη-(πρώην κορδελιάστρα), γνωμοδοτώ στο ακόλουθο ερώτημα του πληρεξουσίου Δικηγόρου Αθηνών κ. Θ.Φ., τα ακόλουθα:

  1. ποιές είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες κατά την κάκωση της Ο.Μ.Σ.Σ, όπως εξ εγγράφων προκύπτει, εάν είναι παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
  2. κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία της έχει επιδράσει ή θα επιδράσει στο μέλλον της και συγκεκριμένα στις προσωπικές και κοινωνικές της σχέσεις;

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

       Αμέσως μετά την διάγνωση «κήλη δίσκου» του Χειρουργού-Ορθοπαιδικού κ. Π. Π., εισήχθη στην κλινική ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ την 14η-11-200. όπου υπεβλήθη σε πεταλεκτομή-δισκεκτομή και οπίσθια σπονδυλοδεσία στο επίπεδο Ο5-Ι1 λόγω κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με σύστημα διαυχενικών κοχλίων και ράβδων τύπου MIAMI MOSS-DE PUY MEDEC, μεσακανθίου διατατήρα στο επίπεδο Ο4-Ο5 τύπου WALLIS και αλλομοσχευμάτων τύπου ALLOMATRIX. Ο αιματοκρίτης= 39,4 %, αιμοσφαιρίνη= 13,5 g/dl και εξιτήριο στις 18-11-2002 με διάγνωση εξόδου= δισκεκτομή Ο5-Ι1 οπισθία σπονδυλοδεσία (σχετ. 1). Η ασθενής ακολούθησε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και επανήλθε στη φυσιολογική δραστηριότητά της μετά από 2μήνες.

Στις 2-11-200. τα ευρήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας  της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ του ιατρού Ακτινολόγου κ. Χρ. Α., αναφέρουν: «φυσιολογική η διάταξη των οσφυικών σπονδύλων. Δεν ελέγχεται εστία παθολογικού σήματος από τους οσφυικούς σπονδύλους. Εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο5-Ι1, ο οποίος εμφανίζει κυκλοτερή αποπλάτυνση με οπίσθια αριστεροπλάγια επίταση, λόγω της οποίας προκαλούνται ήπια πιεστικά φαινόμενα επι του μηνιγγικού σάκου πρόσθια αριστεροπλάγια. Δεν απεικονίζονται παθολογικά ευρήματα από τα υπόλοιπα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Φυσιολογικό εύρος νωτιαίου σωλήνος. Ο μυελικός κώνος και η ιππουρίδα έχουν φυσιολογική μορφολογία και ένταση σήματος. Δεν απεικονίζεται παρασπονδυλική μάζα πυκνότητας μαλακών μορίων (σχετ. 2 + φωτό 1) ».


Στις 11-11-200. εξέταση στο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ- Υπολογιστική Τομογραφία ΟΜΣΣ του ιατρού ακτινολόγου κ. Χ. Π., τα ευρήματα έδειξαν: σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1. Σε φυσιολογική ανατομική θέση αναγνωρίζεται το προσθετικό υλικό. Θραύση του ιερού κοχλία. Ο νευρικός σωλήνας παρουσιάζει κανονική διάμετρο. Δεν αναγνωρίζονται πιεστικά φαινόμενα.

Στις 23-3-200. Ηλεκτρονευρογράφημα-Ηλεκτρομυογράφημα από το Εργαστήριο κλινικής Νευροφυσιολογίας Νευρολόγου κας Γ. Λ., αναφέρει: «μικρή ήταν η συχνότητα των F κυμάτων σε ερεθισμό του περονιαίου δεξιά. Δεν κατεγράφησαν F κύματα σε ερεθισμό του περονιαίου νεύρου αριστερά. Συμπέρασμα: ενδείξεις χρόνιας ριζιτικής βλάβης Ο4 και κυρίως Ο5 αριστερά καθώς και αρχόμενη Ο5 δεξιά». Ο αιματολογικός έλεγχος 24-3-200. δεν έδειξε στοιχεία φλεγμονής ή παθολογικού νοσήματος.

Στις 22-4-200. υπεβλήθη σε επανεγχείρηση από τον Δρ. Ι. Κ. Β. στο Ιατρικό Αθηνών, κατά την οποία διεπιστώθη η ύπαρξη χαλαρού συστήματος WALLIS το οποίο και αφαιρέθηκε. Διαπιστώθηκε επίσης, ανάπτυξη μεγάλης ποσότητας μετεγχειρητικών ουλών αντίστοιχα με το οπίσθιο τοίχωμα αλλά και εντός του νωτιαίου σωλήνα οι οποίες προκαλούσαν ικανού βαθμού πιεστικά φαινόμενα επι των κατώτερων νωτιαίων ριζών. Εγινε αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του ηλώδους ιστού και κινητοποίηση των μηνίγγων και των νωτιαίων ριζών με ταυτόχρονη διάνοιξη (τριμματοπλαστική) των Ο4-Ο5 μεσοσπονδυλίων τρημμάτων. Ο δε έλεγχος του υπάρχοντος συστήματος σπονδυλοδεσίας έδειξε χαλάρωση. Εγινε πλήρης αφαίρεση και επανατοποθέτηση νέου συστήματος CLARIS, με επαναδιάταξη των κοχλιοτών ήλων. Εξιτήριο στις 25-4-2004 με άμεση θεαματική κλινική βελτίωση.  

Στις 23-11-200. η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Τομέα Δυτικής Αττικής, γνωματεύει ποσοστό αναπηρίας επι τοις εκατό= άνω του 67% και της χορηγεί επίδομα! [δηλαδή= μόνιμος βαρεία αναπηρία εφΆ όρου ζωής!!!].
 


Σύμπτωμα

Επίπεδο της νευρικής ρίζας που επηρεάζεται από τον δίσκο

Ο3-4

Ο4-5

Ο5-Ι1

Συμπίεση Ο4 νευρικής ρίζας

Συμπίεση Ο5 νευρικής ρίζας

Συμπίεση Ι 1 νευρικής ρίζας

Αδυναμία

Τετρακέφαλος, Πρόσθιος Κνημιαίος

Μακρός Εκτείνων τον Μεγάλου Δαχτύλου

Γαστροκνήμιος (Πελματιαία κάμψη)

Αντανάκλαση

Στον τετρακέφαλο

Καμία σπουδαία

Στον αχίλλειο

Απώλεια Αίσθησης

Στο έσω τμήμα της Ποδοκνημικής

Στο μεγάλο δάχτυλο

Στο πλάι τον άκρου πόδα και στην φτέρνα

Κατανομή του πόνου

Πρόσθιο τμήμα του Μηρού

Οπισθίως τον μηρού

Οπισθίως του μηρού, στον γαστροκνήμιο

        

Τα δερμοτόμια, των κάτω άκρων τα οποία νεκρώνονται                     Τα δερμοτόμια των κάτω άκρων.           
από διάφορα σπονδυλικά νεύρα.                                                                                                                                                                           

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
    Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπΆ όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζομένη περίπτωση της Π. Κ., σήμερα παρουσιάζει μόνιμο βαρεία σωματική βλάβη του σώματος και της υγείας της.

   Η απλή οσφυαλγία από μόνη της δεν είναι ορθοπεδικό πρόβλημα. Καλύτερα αντιμετωπίζεται συντηρητικά στα τμήματα φυσικής ιατρικής και ρευματολογίας, όταν δε αποστέλλεται κάθε ασθενής με οσφυαλγία στον ορθοπεδικό είναι λίγο σαν να στέλνεται κάθε ασθενής με κεφαλαλγία στον οδοντίατρο. Ατυχώς, παραδοσιακά οι περισσότεροι ασθενείς με οσφυαλγία στέλνονται (25%) στα ορθοπεδικά ιατρεία.

Ενδεικτικώς σήμερα, προσωρινά αξιολογείται  η  α ν α π η ρ ί α  - α ν ι κ α ν ό τ η τ α  της σε ποσοστό επί τοις εκατό: άνω του εξήντα επτά ( 67% ) και η οποία στο μέλλον θα επιδεινωθεί, ανίκανος προς πάσα εν τω μέλλοντι επαγγελματική εργασία κατά το αυτό ποσοστό και εφΆ όρου ζωής.

Είναι προφανές ότι, συνεπεία της ανεπιτυχούς και άστοχης εκτέλεσης non lege artis, του ιατρού χειρουργού-ορθοπεδικού κ. Π. Π., επέμβαση την 14η-11-200. σε δισκεκτομή Ο5-Ι1 οπισθία σπονδυλοδεσία και την μετέπειτα αναθεωρηθείσα σπονδυλοδεσία την 21η-11-200. (φωτό 13), από τον μήνα Απρίλιο 200. όπου υπεβλήθη σε επανεγχείρηση λόγω της ύπαρξης χαλαρού συστήματος Wallis το οποίο αφαιρέθηκε, διαπιστώθηκε επίσης ανάπτυξη μεγάλης ποσότητας μετεγχειρητικών ουλών αντίστοιχα με το οπίσθιο τοίχωμα, αλλά και εντός του νωτιαίου σωλήνα, οι οποίες προκαλούσαν ικανού βαθμού πιεστικά φαινόμενα επι των κατώτερων νωτιαίων ριζών, όπως επεκτεινόμενος πόνος στη ράχη του ποδός αριστερά προς το μεγάλο δάκτυλο, αιμωδία άμφω πελμάτων- συνήθως κρύα, αιμωδία αριστερού μηρού, κράμπες άμφω γαστροκνημίας- πολλές φορές ο πόνος είχε διάρκεια και ενός μήνα. Εγένετο πλήρης αφαίρεση και επανατοποθέτηση νέου συστήματος με επαναδιάταξη των κοχλιοτών ήλων, τοποθέτηση αντισυμφητικής ουσίας εντός του σπονδυλικού σωλήνα, κάλυψη του τμήματος της πεταλεκτομής με πλέγμα τιτανίου και τοποθέτηση τμήματος αλλομοσχευμάτων εκατέρωθεν της οπίσθιας σπονδυλικής κολώνας. Οι δε ενδείξεις το 2004 της χρόνιας ριζιτικής βλάβης 04 και κυρίως Ο5 αριστερά καθώς και αρχόμενη Ο5 δεξιά, προήλθε από την κακή τοποθέτηση κοχλύων –ραβδών κ.α. επι της σπονδυλοδεσίας καθώς και κακή τεχνική και γιΆαυτό τον λόγο δεν έχει υφή πλέον στην πίσω πλευρά της κοιλίας της διότι έχει τρυπήσει την επιφάνεια, δηλαδή δεν έκαμε σωστή εκτίμηση τοποθέτησης βίδας αντίστοιχη των κιλών της παθούσας στην 1η εγχείρηση αλλά μικρότερης σε ανθεκτικότητα βάρους –με το γνωστό ανεπιτυχές και βλαβερό αποτέλεσμα για την υγεία της, όπου και δημιούργησαν στην πορεία με την 2η εγχείρηση -την μόνιμο βαρεία αναπηρία εφΆ όρου ζωής με ποσοστό αναπηρίας επι τοις εκατό= άνω του 67% και η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Τομέα Δυτικής Αττικής της χορηγεί επίδομα!      

Εν κατακλείδι, λόγω της ανωτέρας βλάβης –ως μη δυνάμενη να ενεργεί από μόνη της για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών της από το 200.

ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα ιατρικής Χειρουργικής επέμβασης δυνάμενης να διορθώσει την πάθησή της προς μείωση της αναπηρίας της και φυσικά η libido της είναι ανύπαρκτος.

Επίσης, λόγω της πάθησής της είναι δυσχερής η μετακίνησή της σε κοινωνικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα η ανεξαρτησία της να έχει χαθεί, όπως και οι επαφές της με συνανθρώπους της και συνεπώς να βρίσκεται απαθής και θλιμμένη από την παραμονή στο σπίτι της.-

  Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
  Ειδικός Ιατροδικαστής – Κοινωνιολόγος
  Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών