Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 41. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-το ερευνώμενο DNA ΄θα επιφέρει΄ αποτέλεσμα;
ιατροδικαστική  γνωμοδότηση
Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Μ. Ι.   του Η., 4.ετών,  κατόπιν εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Μ. Γ. και αποφαίνομαι  στο  κάτωθι  ερώτημά  του εάν
-. η προτεινόμενη εξέταση από τον κ. Ν. Κ.-Ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών  (λήψη αίματος από εμένα) θα επιφέρει το  αποτέλεσμα που ο ίδιος ισχυρίζεται, δηλαδή εάν θα άρει την οποιαδήποτε αμφισβήτηση επί του ερευνωμένου υπό του Δικαστηρίου θέματος υπ’αριθ. 32/2002 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ/κείου Καλαμάτας:
« αν υπάρχει πιθανότητα και κατά ποίο ποσοστό ή αν αποκλείεται ο αποβιώσας την 3-5-199. Γ. Μ. του Π. να είναι ο πατέρας των τέκνων της αντιδίκου μου Ι., Ε. και Γ. που γεννήθηκαν στην Καλαμάτα στις 8-1-1985, 12-3-1998 και 19-8-1990 αντιστοίχως ».
Από την βιβλιογραφική ενημέρωση, από την επιστημονική εμπειρία και γνώση μου, γνωμοδοτώ ως εξής:
Το πρότυπο που δείχνει το DΝΑ, από τα οστά του Γ. Μ. του Π. την 16η-11-200. δοκιμασία πατρότητος των τέκνων της αντιδίκου Α. Μ. αποκλείεται, ο δε βαθμός αποκλεισμού είναι της τάξεως του 100%.
Άρα, οποιαδήποτε ανάλυση η οποία θα γίνει σε γενετικό υλικό « λήψη αίματος » συγγενή του θανόντα ως προτεινόμενη συγκριτική εξέταση είναι άτοπη και επιστημονικά ανεδαφική. Κατά συνέπεια ούτως ειπεί η διαταχθείσα από το Δικαστήριο εξέταση, Δ Ε Ν θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα δηλαδή κανένα απολύτως αποτέλεσμα σχετικά με το θέμα πατρότητος. Το μόνο που θα φέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης στην Δικαστική κρίση διότι είναι άτοπη και επιστημονικά απορριπτέα η προτεινόμενη συγκριτική εξέταση της εισηγήσεως που εμπεριέχεται στην Πραγματογνωμοσύνη του κ. Ν. Κ.-
Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής  

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών