Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 40. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Βλάβες ΅ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΆ συνεπεία τροχαίου ατυχήματος;

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ανωνύμου Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ» [δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Γ. Σ.], για την ¨κατάσταση υγείας¨ του ενάγοντος Εμ.  Α. του Σ., ετών 4., Υπάλληλος Ολυμπιακής Αεροπορίας, την 5η-1-200. συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος,  γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματα της με αριθμ. 3153/200. Απόφαση του Μ/λούς Πρωτ.Αθηνών:

  1. εάν ο ενάγων συνεπεία του ατυχήματος υπέστη αιμάτωμα και υδροκήλη του δεξιού όρχεος, οποία είναι σήμερα η κατάσταση της υγείας του προς την προαναφερόμενη σωματική βλάβη,
  2. εάν εξαιτίας αυτής αντιμετωπίζει πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας για άλλες υπολειμματικές βλάβες και με τι συνέπειες,
  3. εάν είναι μόνιμες ή είναι δυνατή η βελτίωσή τους και με ποιο τρόπο.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΙΝ ΜΟΥ (σε φωτοτυπία ή πρωτότυπα)

- Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

     Ο ανωτέρω την 5η-1-200. συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, εισήχθη στην ΣΤΆ Ορθοπαιδική κλινική του Γ.Ν.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, Δ/ντής Κ.Α.. Το Πιστοποιητικό Νοσηλείας με αρ.πρωτ. 3461β/3-2-200., αναφέρει: «…αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα, πολυτραυματίας-κάταγμα λεκάνης τύπου Β, κάταγμα μηρού [αρ]- κάταγμα ανοικτό 3ου βαθμού [δε] κνήμης- θλαστικό τραύμα οσχέου και αντίχειρος [δε]. Εγινε εξωτερική οστεοσύνθεση λεκάνης, μηρού, κνήμης, για σταθεροποίηση ασθενούς. Στις 10-1-0. ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, έγινε ενδομυελική ήλωση μηρού [αρ] και αλλαγή εξωτ.Οστεοσύνθεσης λεκάνης καθώς και ανάταξη. Ο ασθενής παρακολουθείται στενά, νοσηλευόμενος…δίδεται για κάθε νόμιμο χρήση».

     Στις 14-1-200. στο ιατρείο του κ. Δ. Δ.-Ουρολόγου [διορισμένου Πραγματογνώμονα] επι της οδού Δ. αρ. 1.-Αγ.Π. και περί ώρα 20.00, εξετάσαμε τον κ. Εμ. Α. και μας ανέφερε: «στην αρχή έχω στύση, δεν έχω σκληρή στύση του πέους όταν κάνω έρωτα (σεξ) με την γυναίκα μου!, μπαίνω στον κόλπο και μετά από 4-5 εμβολισμούς χάνεται η στύση, εκσπερματώνω μέσα ή έξω στον κόλπο, δεν θυμάμαι αν την υδροκήλη την είχα πριν το ατύχημα - δύο φορές έκαμα παρακέντηση της υδροκήλης και λήψη προστατικού υγρού, δεν μου προξενεί πόνο, δεν αισθάνομαι την βάση του [δε] όρχη και έχω μια μικρή υπαισθησία, το σπερμοδιάγραμμα που έκαμα έδειξε αδυναμία σπέρματος».
Από την κλινική εξέταση, παρατηρείται: «ψηλαφάτε μικρά [δε] υδροκήλη καθώς και η επιδιδυμίδα [δε] είναι διογκωμένη».             

ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η σεξουαλική ¨στυτική¨ δυσλειτουργία προσβάλλει τον άνδρα
σε αυξανόμενα ποσοστά στον Δυτικό Κόσμο

Α.
Η Ανδρική Ανικανότητα είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες νοσολογικές αιτιότητες. …..
Ο οργανικός και ο ψυχικός παράγοντας συνυπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής δυσλειτουργίας. ….

Β.
Ο προστάτης μολύνεται με μικρόβια που μπαίνουν στην ουρήθρα και τις περισσότερες φορές τα μικρόβια αυτά προέρχονται από το γυναικείο κόλπο, εισέρχονται….

Η Υδροκήλη είναι συλλογή υγρού ανάμεσα…. Η δευτεροπαθής υδροκήλη είναι.......

Γ.
Οι κακώσεις του πυελικού δακτυλίου εμφανίζουν μεγάλη….
                                   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η:
-. Οι κακώσεις της πυέλου πρέπει να αντιμετωπίζονται τις πρώτες ημέρες μετά τον τραυματισμό, γιατί…..

ΣΧΟΛΙΟ:
-. Δεν χρησιμοποιήθηκε έγκαιρα, η εφαρμογή του….

ΣΧΟΛΙΟ 2ο:
-. Το Πιστοποιητικό Νοσηλείας με αρ.πρωτ. 397β/27-2-200., ΔΕΝ περιγράφει: την χροιά του αιματώματος οσχέου, την…

Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

1ον
Τα ανωτέρω Ορθοπεδικά προβλήματα υγείας του προήλθαν από…
 
Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται:  

        Στις 14-1-2008 στο ιατρείο του…  

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
 
      Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπΆ όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του Εμ. Α., γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματα της με αριθμ. 3153/200. Απόφαση του Μ/λούς Πρωτ.Αθηνών: ……..
                                                                                            
Εν κατακλείδι, τα Παθολογικά οργανικά νοσήματα και οι καταστάσεις διαταράσσουν την ομαλή σεξουαλική λειτουργία, είναι τα νοσήματα και οι καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές.
Ο οργανικός και ο ψυχικός παράγοντας συνυπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Η σεξουαλική ¨στυτική¨ δυσλειτουργία προσβάλλει τον άνδρα
σε αυξανόμενα ποσοστά στον Δυτικό Κόσμο

και δεν έχει καμία σχέση ούτε συνάφεια- αιτιώδη σύνδεσμο με το τροχαίο ατύχημα την 5η-1-0..-
Η παρούσα εκδίδεται για δικαστική χρήση.

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών