Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 39. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (% ΤΕΒΕ) απο χρονίσασα ψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτική εκτροπή

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMScPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Ι. Κ. του Κ., κατοίκου ΚΟΡΊΝΘΟΥ, οδός Ι. Α΄ αρ. 4., γνωμοδοτώ στο ακόλουθο ερώτημα του το οποίον αφορά:

  • εάν η πάθησή του ¨ψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή χρονίσασαμε ψυχωτική εκτροπή¨είναι ιάσιμη ή χρήζει Κοινωνικής Κρατικής Προστασίας - Βοήθειας;   

Έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου σε φωτοτυπία:

  • Αναβολή στρατού λόγω ψυχοπαθητικής προσωπικότητας μετά ανωμάλων ψυχικών αντιδράσεων την 31-1-198..
  • Ιατρική βεβαίωση του ιατρού Θ.Α.-Νευρολόγου/Ψυχίατρου με «αγχώδη καταθλιπτική συνδρομή» την 30-8-199..
  • Γνωμάτευση Α΄/Βάθμια ΥΓ.Επιτροπή ΤΕΒΕ αριθ. 131/9. την 25-11-199. με ποσοστό αναπηρίας 55% «υπό συνεχή Φαρμακευτική Αγωγή».
  • Ιατρικό πιστοποιητικό ΓΝΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» τμήμα Ψυχιατρικό την 2-2-200. «με συμπτωματολογία συμβατή με ψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή χρονίσασα & με ψυχωτική εκτροπή (άξονα II DSM IV) σε οριακή διαταραχή της προσωπικότητας».

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
Αναφέρει χρήση Ινδικής κάνναβης (χασίς) από το 198., από το 198. καθημερινή χρήση Ηρωίνης δύο-τρείς φορές από 300-700mgr ενδοφλεβίως.
Αναβολή στρατού λόγω ανώριμου ψυχοπαθητικής δομής και χρήση τοξικών ουσιών. Δεν έχει προηγούμενα με την δικαιοσύνη.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πρόκειται περί ανδρός 3.ετών από την Κόρινθο, οδηγός, κανονικής διαπλάσεως, με γραμματικές γνώσεις Δημοτικού, έγγαμος, έχει δύο παιδιά,... δύο αδελφούς και έχει με την οικογένειά του καλές σχέσεις. …….
Σήμερα πάσχει, από: ¨ψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή χρονίσασα & με ψυχωτική εκτροπή¨ και λαμβάνει συστηματικά Φαρμακευτική Αγωγή με αντικαταθλιπτικά. ……
ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ- Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Ο κ. Ι. Κ. του Κ., κάτοικος Κορίνθου, από το καλοκαίρι του 199. όταν παρουσίασε συμπτωματολογία με άγχος και αργότερα εμφάνισε καταθλιπτικά στοιχεία, δηλαδή καταθλιπτική διάθεση, μείωση των ενδιαφερόντων του και της... καθώς και τάσεις για αυτοκαταστροφή. ………..
Από τα ανωτέρω στοιχεία σε συσχετισμό με το ερώτημα, προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα: ………..
Από Ιατροδικαστικής πλευράς, ο μελαγχολικός είναι ο υποψήφιος αυτόχειρας, χωρίς όμως να αποκλείεται να γίνει…. και της δικής του ζωής.

ΔΗΛΑΔΗ: ο άρρωστος Ι. Κ. κρίνεται ότι πάσχει από «χρονίσασα ψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτική εκτροπή» μη…  συν την εξάρτηση που έχει των ΨΥΧΟφαρμάκων! …….

  • σε σχέση με την εμπειρία μου, την επιστημονική κατάρτιση και τέχνη μου…. με Π.Α. (ποσοστό αναπηρίας) πάνω από ..-..%  ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -μόνιμο αναπηρία-  συν… κατά το αυτό ποσοστό και εφ΄όρου ζωής.

Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSc – PhD - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών