Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Κ.Ε.Κ. σε Τροχαίο ατύχημα (από μη χρήση Ζώνη Ασφαλείας)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής, Υγιεινολόγος, Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ενεργών ως τεχνικός σύμβουλος του κου Μ. Β. του Ι., γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματα του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κου Μ. – Ι. Β., τα ακόλουθα:

  • Εάν εν ζωή γενόμενες κακώσεις προθανατίως δύνανται να διακριθούν από κακώσεις μεταθανατίως γενόμενες;
  • Εάν τα τραύματα που διαπιστώθηκαν στο σώμα της θανούσης Κ. Π., συνεπεία του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος στις 1.-8-20.. ήταν ικανά να επιφέρουν γενικώς και in Abstracto το θάνατό της αν φορούσε ζώνη ασφαλείας;
  • Ποία η γενικότερη αξιολόγηση, από ιατροδικαστικής απόψεως, των κακώσεων όπως προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση της κας Δ. Τ. σε συνδυασμό με τα ανακριτικά στοιχεία τα οποία ετέθησαν υπόψιν σας και σε συσχετισμό με τα ανωτέρω ερωτήματα, η χρήση ζώνης ασφαλείας θα έσωζε ή θα ελάττωνε τις κακώσεις και ποία η σχέση αυτών με τον επελθόντα θάνατο αυτής;
  • Εάν έφερε - φορούσε ζώνη ασφαλείας;
  • Έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπόψιν μου σε φωτοτυπία: ….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΚΑΙ   ΑΝΑΛΥΣΗ   ΤΩΝ   ΕΠΙ   ΜΕΡΟΥΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ  ΤΗΝ   ΕΚΘΕΣΗ   ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ – ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΑΣ
“Από την Ιατροδικαστική Έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής της κας Δ. Τ. προέκυψε ότι η Π. Κ. απεβίωσε συνεπεία των κακώσεων κεφαλής, θώρακος, κοιλίας και σπλάχνων” (κατά πληροφορίες οδικό τροχαίο ατύχημα).
Οι κακώσεις στο οδικό τροχαίο ατύχημα μπορεί να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το ατύχημα, γι' αυτό η ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος γίνεται με σκοπό να προσδιορισθούν τα στοιχεία από τα οποία θα κριθεί η βαρύτητα της σωματικής βλάβης και θα βασισθεί η προσμέτρηση της ποινικής και όχι μόνο ευθύνης στο θανατηφόρο ατύχημα.
Το αιμάτωμα που σημειώνεται στο δεξιό κρόταφο είναι κακώσεις δευτερογενείς, που έγιναν ….
Εγκεφαλικές βλάβες συμβαίνουν και στην αντίθετη από την πρόσκρουση πλευρά, είναι βλάβες …
Οι κακώσεις στον θώρακα του οδηγού και οι ρήξεις των σπλάχνων της κοιλίας παράγονται καθώς…
Η αιμορραγία στον υπαραχνοειδή χώρο του κρανίου τις περισσότερες φορές οφείλεται…
Η κυάνωση ονύχων χειρών είναι αποτέλεσμα αυξημένης συγκεντρώσεως…
Η άθροιση αίματος στις πλευρικές κοιλότητες που προέρχονται από τραύμα προκαλεί…μεταθανατίως γενόμενα, θλάσης τ…
Οι εμπειρίες αυτές οδήγησαν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην συνεχή προσπάθειά τους να πετύχουν την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, να κάνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις (ζώνες ασφαλείς κλπ) και οι οποίες έχουν νομοθετικά επιβληθεί.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
Από τα παραπάνω καθώς και από την ιατροδικαστική έκθεση της κας Δ. Τ., προκύπτει ότι:
Α.
Ζώνη ασφαλείας: Αποτελεί προστατευτικό σύστημα που με την παρεμβολή του είναι δυνατόν να προφυλάξει το σώμα του οδηγού και των επιβατών ενός οχήματος ή έστω να μετριάσει… πολλές φορές, της ύφανσης της ζώνης ή μορφή υποδορίων αιμορραγικών διηθήσεων. Η χρήση της ζώνης οδηγεί στην ελάττωση των τραυματισμών. Υπολογίζεται μείωση 60% περίπου του συνολικού αριθμού των κακώσεων και 35% περίπου των βαρέων και θανατηφόρων τραυματισμών.

 

 

 

 

Συχνότερη εντόπιση κακώσεων σε οδηγό αυτοκινήτου.

  

 Η “ζώνη ασφαλείας”, μαζί με το “μαξιλάρι” στα εμπρός κυρίως καθίσματα….Δεν πρέπει όμως να λησμονείται ότι όλα αυτά τα “μέτρα” είναι για να προληφθεί η κάκωση μετά το ατύχημα, κι όχι για να προληφθεί το ατύχημα αυτό καθ' αυτό…
Έργο του πραγματογνώμονα ιατροδικαστή είναι να επισημάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν, στην συνέχεια, και στην εκτίμηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Τη διαπίστωση της αιτίας του τραυματισμού και της αιτίας του θανάτου.
Β.
Η εντόπιση και η βαρύτητα μιας κακώσεως είναι καθοριστικής σημασίας για την πλήρη αξιολόγησή της στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Για την αξιολόγηση της βαρύτητας έχει προταθεί η κλίμακα ACIR… και έχει ως εξής:
Ο: δεν υπάρχει τραυματισμός.
5:   εξαιρετικά επικίνδυνα για την ζωή τραύματα (εκτεταμένοι τραυματισμοί θώρακα και κοιλίας, τραυματισμός κεφαλής κλπ).
Η δε βράχυνση της κλίμακας αυτής είναι:
0:   έλλειψη τραύματος.
3:   επικίνδυνος τραυματισμός.
  
ΔΕΝ  ΦΟΡΑΓΕ  “ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”  ΚΑΙ  ΤΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΔΕΝ  ΕΦΕΡΕ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ!!!
Η έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος στις 1.-8-20.., αναφέρει: “…δεν έφερε και δεν είχε ζώνη ασφαλείας το όχημα Β (θανούσης)”.
¶λλωστε, στην ιατροδικαστική έκθεση της κας Τ. δεν αναφέρονται εκχυμώσεις πρόσθιας επιφάνειας ή περγαμηνοειδείς εκχυμώσεις ή αιμορραγικές διηθήσεις αποτόκου ζώνης ασφαλείας!!! παρά μονάχα “έτερες κακώσεις εξωτερικώς στο πτώμα δεν παρατηρήθησαν.
Παρατηρούνται: κηλίδωση άνω άκρων υπό ρύπων και μηχανελαίου που σημαίνει ότι…, Η κυάνωση ονύχων χειρών και οι ασφυκτικές κηλίδες στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος σημαίνει ότι …

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπόψιν μου, τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομίας, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι:
1. Συνεπώς, πρέπει να την κατατάξουμε στην ανεπτυγμένη κλίμακα (ACIR) αριθμό 5 δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνα για την ζωή τραύματα που διερευνά και τις …και στη συνεπτυγμένη κλίμακα (ACIR) αριθμό 3 δηλαδή επικίνδυνος τραυματισμός λόγω του ότι δεν φόραγε η Π. Κ. του Ι., ετών 2., ζώνη ασφαλείς και φυσικά στο αυτοκίνητό της δεν υπήρχαν ειδικοί αεροθάλαμοι που όλα αυτά …
2. Η πρωτογενής πρόληψη του ατυχήματος παραμένει πάντοτε πρωταρχικής, βασικής και καθοριστικής σημασίας και αξίας. Έργο του ιατροδικαστή είναι να επισημάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, τη διαπίστωση της αιτίας του τραυματισμού και της αιτίας του θανάτου, μαζί με τις ειδικότερες συνθήκες του ατυχήματος για την προσμέτρηση ευθύνης.
3. Η εντόπιση και η βαρύτητα μιας κάκωσης είναι καθοριστικής σημασίας για την πλήρη αξιολόγησή της στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος…. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας οδηγεί στην ελάττωση των τραυματισμών, μείωση 60% περίπου του συνολικού αριθμού των κακώσεων και 35% περίπου των βαρέων και θανατηφόρων τραυματισμών, […λόγω της πλήρους απουσίας…]. Όλα αυτά τα μέτρα είναι για να προληφθεί η κάκωση μετά το ατύχημα και όχι για να προληφθεί το ατύχημα αυτό καθ' αυτό.
4. Η Π. Κ. απεβίωσε συνεπεία των κακώσεων κεφαλής, θώρακος, κοιλίας και σπλάχνων (κατά πληροφορίες οδικό τροχαίο ατύχημα). Οι κακώσεις αυτές θα μπορούσαν να …αν είχε κάνει χρήση ζώνης ασφαλείας, ο δε θάνατός της ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί, αν …και βεβαίως φέρει μέρος ευθύνης στο θανατηφόρο ατύχημα.-
 

Η παρούσα χορηγείται για Δικαστική χρήση.
Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής – Υγιεινολόγος - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών