Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 37. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Δηλητηρίαση απο Κυανιούχα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
     Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSMPH - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλου…
Από τη μελέτη της Ιατροδικαστικής Γνωμοδότησης των δύο Ιατροδικαστών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πραγματογνωμοσύνης, επί των υποβληθέντων ερωτημάτων, επισημαίνω και παραθέτω παρακάτω τα σχετικά συμπεράσματα και τις απαντήσεις:

  1. Σε περιπτώσεις δηλητηριάσεως από κυανιούχα, στα πτωματικά φαινόμενα περιλαμβάνονται ζωηρές ή κερασέρυθρες χρώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαπιστώθηκαν τέτοιες πτωματικές χρώσεις. Αρα δεν είναι δυνατόν να ενοχοποιηθούν ισοκυανικές ενώσεις για τον θάνατο.
  2. Είναι προφανές ότι ο νεκροτομικός έλεγχος υπήρξε λίαν ατελής και οπωσδήποτε καταλήγει σε αναιτιολόγητη εξαγωγή συμπερασμάτων. Αναλυτικότερα διότι δεν έγινε συστηματική διάνοιξη όλων των κοιλοτήτων του σώματος του αποθανόντος και δεν έγινε ιστολογική εξέταση. Τα νεκροψιακά και νεκροτομικά ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομίας χαρακτηρίζονται ως μη ειδικά, ενώ δεν ανευρέθησαν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στο ενδεχόμενο του θανάτου από οξεία δηλητηρίαση από τολουόλιο.
  3. Η τοξικολογική ανάλυση των σπλάγχνων απέβη αρνητική, δεν ευρέθησαν δηλαδή τοξικές ουσίες, άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί ο θάνατος υποθετικά σε εισπνοή ουσιών και αερίων των χρησιμοποιηθέντων υλικών.
  4. Η δημιουργία του πνευμονικού οιδήματος γενικά οφείλεται σε μία πληθώρα παθολογικών και μη καταστάσεων και σαν μοναδικό νεκροτομικό εύρημα, σε περίπτωση θανάτου, σε οδηγεί στα πραγματικά αίτια του θανάτου αυτού, αλλά απαιτούνται πάντοτε εξειδικευμένες εξετάσεις για να οδηγηθούμε με ασφάλεια και βαβαιότητα σε αυτά.
  5. Γενικά το τολουλόλιο σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θεωρείται μη τοξικό, εκτός από εκείνες που αφορούν οξεία έκθεση σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, όπως τα 30.000 ΡΡΜ. Ακόμη και δόσεις που εισέπνευσε τοξικομανής επι τρία συνεχή χρόνια και σε συγκεντώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές του εργασιακού χώρου, επέφεραν απλές βλάβες αλλά όχι θάνατο.

Τελικά αποδεικνύεται από τη γνωμοδότηση ότι δεν προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε αποκλειστικά και μονοσήμαντα από εισπνοή ουσιών και αερίων από τα χρησιμοποιηθέντα υλικά της εταιρείας. Είναι πολύ πιθανό και δυνατό το οξύ πνευμονικό οίδημα που υπέστη ο θανών να οφείλεται σε ανοξυγοναιμία, σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή ακόμη σε πολλούς άλλους παθολογικούς και μη λόγους.-
Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών

Δρ.Ορφέας Κ. Περίδης DMS – MPH -SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών