Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 34. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 'ανήκεστος βλάβη' Κακοήθης Ψυχογενής Παχυσαρκία

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
    Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της κας Τ. Κ.  του Η., 40ετών, κρατούμενη στις Γ. Φ. Κορυδαλλού, κατόπιν εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Μ.  Γ. και αποφαίνομαι  στα  κάτωθι  ερωτήματα: 
1. εάν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία της η «κακοήθης ψυχογενής παχυσαρκία», το  σύνδρομο υποαερισμού σε συνδυασμό με την στεφανιαία νόσο και το σακχαρώδη  διαβήτη;
2. εάν τα ανωτέρω δηλαδή είναι επικίνδυνα για την υγεία της και μπορούν να επιφέρουν το  μοιραίο;
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠ¶ΟΨΙΝ ΜΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
-. τα ιατρικά πιστοποιητικά, το ιατρικό ιστορικό, τις ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις  νοσηλείας, τις σχετικές φωτογραφίες.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
Στον οργανισμό του ανθρώπου υπάρχουν συστήματα αντιρροπιστικά που δεν επιτρέπουν την βλαπτικότητα της πρόσληψης ουσιών, λειτουργώντας έτσι στους μηχανισμούς αυτούς ως άμυνα της διατροφικής αλυσίδας και της οξεοβασικής ισορροπίας, έχοντας έδρα τον εγκέφαλο και ως άξονα την υπόφυση-υποθάλαμο . Η διαταραχή του μηχανισμού αυτού έχει σχέση με την εμφάνιση επιδράσεων στις λειτουργίες του οργανισμού βλαπτικά, όπως η κακοήθης  ανεξέλεγκτος ψυχογενής παχυσαρκία που είναι μία κατάσταση νοσηρή! Με έντονα οργανικά και μεταβολικά φαινόμενα.
Π Α Ρ Ο Υ Σ Α   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Αναφορικά  με την κα Τ. Κ. σε σχέση με τα τεθέντα ερωτήματα προκύπτουν τα κάτωθι:

  • συγκεκριμένα διαπιστώνεται πολυετής-ακσεσημασμένη αρτηριακή υπέρταση μετά δύσπνοιας και σοβαρών καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη, επανειλημμένες προσβολές ……του περιστατικού σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.
  • με δεδομένο ότι η κα Τ. Κ.  είναι κρατούμενη ασθενής, κατά συνέπεια η υγεία της να μην είναι σταθερή, οπότε και το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού « Αγιος Παύλος » δεν έχει και δεν μπορεί να διαθέσει νοσοκομειακό όχημα αλλά ειδοποιεί:

α) το 166 άμεσης βοήθειας…,
β) το τμήμα Μεταγωγών και εφ¶όσον υπάρχει διαθέσιμο …..
Γίνεται αντιληπτό, ότι η ασθενής στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στην περίπτωση που παρουσιάσει οξύ πρόβλημα υγείας όπως Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το μόνο σίγουρο είναι μαζί με την έλλειψη όχι ειδικευμένου προσωπικού, να περιμένει το χειρότερο για την υγεία της!
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Ο αγώνας της επιστήμης και της σύγχρονης κοινωνίας σήμερον είναι να παρατείνουμε τη ζωή και την ποιότητα της ζωής. Οι γνώσεις μας και οι τεχνικές μας επιτρέπουν πλέον να ελαττώσουμε σημαντικά την θνησιμότητα και θνητότητα από την κατ¶εξοχή αυτής νόσου φθοράς:
- έχει σημαντικά τεκμηριωθεί ότι απαιτείται τακτική, συστηματική και ενδελεχής ιατροφαρμακευτική αγωγή από τον κατά περίπτωση εξειδικευμένο ιατρό.
-  η καθημερινή διατροφή της να είναι αυτή της δίαιτας απαλλαγμένη από λίπη και άμυλο, αλλά και από συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και ……
- εξασφάλιση τακτικής ημερήσιας ανάπαυσης και άνετης διαμονής.
- το δακτυλίδι στομάχου προκάλεσε σοβαρού βαθμού οισοφαγίτιδα και εξελκώσεις με άμεσο κίνδυνο την αιμορραγία αλλά και την εξαλλαγή σε…...

  • Οι παράγοντες αυτοί μαζί με λανθασμένη διατροφή, την αγχώδη διαβίωση να προκαλέσουν και επιταχύνουν σοβαρότατες επιπλοκές με απρόβλεπτες εξελίξεις ή και μοιραίες επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου!.-

Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.

 

Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών