Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 33. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-έμφραγμα λόγω φόβου 'ΑΙΤΙΩΔΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ' (ψαράς)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
    Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, μετά από εντολή της κας Α.Λ., να αποφανθώ ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος στην από 12-8-200. Ιατροδικαστική έκθεσή μου στον νεκροτομήσαντα σύζυγό της Α.Α., 58ετών, ψαρά, κάτοικο εν ζωή Α. Ν. Βοιωτίας, που ευρέθη μετά από 4μέρες στην βάρκα του νεκρός:
Αν, η αφορμή γεγονότος (τρικυμία) με την παρέμβαση του ή της συνδρομής του συντελεί στην ανατροπή μιας ισορροπίας και στην εκδήλωση βλάβης; με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου καρδίας.
Έλαβα υπΆ όψιν μου:

  • την από 12-8-200. Ιατροδικαστική έκθεσή μου,
  • πληροφορίες από το Υπ/Λιμεναρχείο Αντικύρων για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ο αιφνίδιος θάνατος ελέγχεται Ιατροδικαστικά όχι μόνο για τον καθορισμό της ακριβούς αιτίας, αλλά και των συνθηκών επέλευσης του. Επίσης, να συσχετίσει και να τοποθετήσει με την αιτία αυτή και τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από το θάνατο, την επί μέρους-τυχούσα-συμβολή ή την επίδραση κάποιου άλλου εξωγενούς παράγοντα στην επέλευση του θανάτου και να αναπαραστήσει τη σειρά των γεγονότων…..
Η διερεύνηση τυχούσας « αιτιώδους συνάφειας » μεταξύ αιτίου και αιτιατού…..

  • Εργο του Ιατροδικαστή είναι να αποφανθεί, αν η φύση των γεγονότων αυτών διακόπτει ή όχι τυχόν αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των δύο συμβάντων.
  • Ένα ψυχικό στρες, έχει άμεση επίδραση ιδίως στην καρδιά και είναι παραδεκτή ότι μια τέτοια διέγερση που ……, έχει συχνά τέτοια ένταση ώστε να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο….

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία ως και την διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με την εμπειρία και πείρα μου, τεκμηριώνεται ότι στην περίπτωση του Α.Α. ….επιβαρύνθηκε το ήδη πάσχον … αι επέφερε το θάνατό του. Κατά συνέπεια υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αιτίου και αιτιατού.-

Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών