Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 30. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - 'ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Χειρουργική Επέμβαση'

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ανέλαβα, από την 15η Φεβρουαρίου 2011, να διενεργήσω Ιατροδικαστική έρευνα, και να συντάξω σχετική έκθεση Γνωμοδότησης, κατΆ εντολήν της κας Ε. Α. κ.α., κατοίκου Ζ. Αττικής, επί της οδού Χρ. αρ. .6, αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας, και τον επελθόντα θάνατο, την 4η Απριλίου 20.., του συζύγου της  Θ. Α., στα νοσοκομεία  «Γ.Ν.Aθηνών “Αλεξάνδρα”» και «Γ.Ν.Αθηνών “Ευαγγελισμός”».
Ειδικότερα κλήθηκα να διερευνήσω :

 1. αν οι ιατρικές πράξεις που έλαβαν χώρα ύστερα από την εισαγωγή και νοσηλεία του Θ. Α., στα ως άνω νοσοκομεία, διέπονταν από την διεθνώς επικρατούσα ιατρική δεοντολογία και πρακτική (lege artis), ή ευρίσκονταν σε αντίθεση με αυτήν (non lege artis) καθώς και
 2. αν υπήρξαν παραλείψεις εκτέλεσης ιατρικώς δεοντολογικών, και απαραιτήτων για την υγεία και, κυρίως, τη διατήρηση της ζωής του, πράξεων, από πλευράς των θεραπόντων ιατρών του.

  
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ
Ετέθησαν υπόψη μου τα επισυναπτόμενα στην παρούσα με την ταξινόμηση κατά Α (1,2 …. κ.λ.π.) και Β (1,2 ….. κ.λ.π.) έγγραφα και στοιχεία.
Τα έγγραφα και στοιχεία που έχουν ταξινομηθεί ως Α αφορούν την εισαγωγή και νοσηλεία του αποβιώσαντος στον νοσοκομείο «Γ.Ν.Aθηνών “Αλεξάνδρα”» και τα ταξινομηθέντα ως Β αφορούν την  εισαγωγή – νοσηλεία και τελικώς κατάληξη του ασθενούς, στο νοσοκομείο «Γ.Ν.Αθηνών “Ευαγγελισμός”».

ΕΝΟΤΗΣ Α > Νοσηλεία σε νοσοκομείο «Γ.Ν.Aθηνών “Αλεξάνδρα”»
Η αιτία εισόδου ήταν : «Αδυναμία, καταβολή, αίσθημα πληρότητας από μηνός, δυσκοιλιότητα, διαρροϊκές κενώσεις …. κ.λ.π.».
Ο ασθενής υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων.
Την 30/3/07 ο Θ. Α. υπεβλήθη σε ERCP – ενδοσκοπική γαστροσκόπηση – από τους ιατρούς Ν., Κ., Δ., Κ. :
Εικόνα 2:Ο ενδοσκόπος εκτελεί την επέμβαση παρακολουθώντας τους χειρισμούς του στην οθόνη της κάμερας και την οθόνη του ακτινοσκοπικού μηχανήματος.
Περιγραφή: ercp3-1
«Έγινε πλαγιοδωδεκαδακτυλοσκόπηση … . Αναγνωρίζεται ομαλό το φύμα του Vater. Ο αρχικός καθετηριασμός από  το στόμιο του φύματος ήταν δυσχερής και ακολούθησε precutμε needleknife. Ακολούθησε καθετηριασμός με σφιγκτηροτόμο… Έγινε σκιαγράφηση που ανέδειξε στένωση στο ύψος των πυλών του ήπατος. Επιτεύχθηκε καθετηριασμός ως και τον αριστερό ηπατικό και διαστολή με μπαλόνι της στένωσης. Η τελική ακτινοσκόπηση ανέδειξε μικρή κατακράτηση σκιαγραφικού στον αριστερό ηπατικό κλάδο. Δεν τοποθετήθηκε stentεν όψει των θεραπευτικών αποφάσεων λόγω της ηλικίας του ασθενή.»
Την 31-3-07 ο ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος έδειξε :
«Roκοιλίας και Roθώρακος >> «Παρουσία αέρα (δε) υποδιαφραγματικά».

ΕΝΟΤΗΣ Β > Νοσηλεία σε νοσοκομείο «Γ.Ν.Αθηνών “Ευαγγελισμός”».
Την 31-3-07 ο Θ. Α. εισάγεται στο ως άνω νοσοκομείο με διάγνωση «Διάτρηση 12 δάκτυλου».
Την 31-3-07 υποβάλλεται σε Α/Τ κοιλίας :
«Παρουσία ελεύθερου αέρος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, πύελο, υποδιαφραγματικά. Παρουσία συλλογής παρακολικά δεξιά. Διάταση χοληδόχου πόρου με πάχυνση αυτού».
Από το έντυπο ιατρικών εντολών 31-3-07 :
ΣΗΠΤΙΚΟ ΣΟΚ ??? !!!
Από το έντυπο δελτίο νοσηλείας εντολών 3-4-07 ώρα 18.45:
« Βαρειά κλινική εικόνα. Ασθενής 46 ετών με γνωστό Caπυλών ήπατος μεταφέρθηκε στο χειρ/κό ΤΕΠ του Ευαγγελισμού μετά από κάκωση ενδοκοιλιακή (μετά από ECRP) στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» - Σήψη (οπισθοπεριτοναϊκού χώρου) *Hct εισαγωγής = 18% .....».
Είναι λοιπόν σαφές ότι το ιατρικό προσωπικό του «Αλεξάνδρα» απέκρυψε από τα τηρούμενα στο νοσοκομείο ιατρικά έγγραφα και στοιχεία τον ιατρογενή τραυματισμό του Θ. Α., ενώ παράλληλα ενημερώθηκε για τον τραυματισμό αυτό, διά ζώσης, το ιατρικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού», προφανώς ύστερα από σχετική απαίτησή του.

 • Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι
 • ο ιατρογενής τραυματισμός του Θ. Α.
 • συνοδεύτηκε από «οξεία κοιλία» και σοβαρότατη αιμορραγία με ολιγαιμικό σοκ !!.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το ιατρικό προσωπικό του «Αλεξάνδρα» απέκρυψε από τα τηρούμενα στο νοσοκομείο ιατρικά έγγραφα και στοιχεία τον ιατρογενή τραυματισμό του Θ. Α., ενώ παράλληλα ενημερώθηκε για τον τραυματισμό αυτό, διά ζώσης, το ιατρικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού», προφανώς ύστερα από σχετική απαίτησή του.
Η αμυλάση αίματος αυξάνεται στο 50% των τραυμάτων του δωδεκαδακτύλου ώρες μετά την κάκωση.

 • Η επαναλαμβανόμενη μέτρηση της αμυλάσης είναι περισσότερο αξιόπιστη.
 • [Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε συνεχόμενη, διαχρονική και προοδευτική αύξηση της αμυλάσης του αίματος !!.]
 • Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι
 • ο ιατρογενής τραυματισμός του Θ. Α.
 • συνοδεύτηκε από «οξεία κοιλία» και σοβαρότατη αιμορραγία με ολιγαιμικό σοκ !!.
 • Οι απλές ακτινογραφίες κοιλίας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να είναι διαγνωστικές.

Η παρουσία ελεύθερου αέρα ενδοπεριτοναϊκά (πνευμοπεριτόναιο) ή οπισθοπεριτοναϊκά θέτει την διάγνωση.
    Ενώ λοιπόν ο ασθενής θα έπρεπε να οδηγηθεί στο χειρουργικό τραπέζι «επιλέχθηκε» η παντελώς ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ (non lege artis) ….. «συντηρητική» αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού, ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, περιστατικού με τις, δυστυχώς, αναπόφευκτες, συνέπειες που η επιλογή αυτή είχε !!.

 • Ο Θ. Α. θα έπρεπε να οδηγηθεί στο χειρουργείο 
 • ακόμα και αν οι συγγενείς και οικείοι του δεν έδιναν την συναίνεσή τους
 • γιατί κινδύνευε η ζωή του
 • και όχι φυσικά να αντιμετωπισθεί …… «συντηρητικά» !!.

Εκείνο δε που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι οι ιατροί του «Αλεξάνδρα» ΓΝΩΡΙΖΑΝ πως το περιστατικό έπρεπε να αντιμετωπισθεί χειρουργικά (!!) και σε μια στιγμή, μάλλον, που το καθήκον υπερίσχυσε της σκοπιμότητας, αναζήτησαν την διακομιδή του ασθενούς σε εφημερεύουσα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κλινική !!!!!.
Δυστυχώς όμως η σκοπιμότητα υπερίσχυσε και αν και οι ιατροί του «Ευαγγελισμού», ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ (!!), ότι ο ασθενής έπρεπε να οδηγηθεί στο χειρουργείο για να σωθεί η ζωή του, επέλεξαν την ….. «συντηρητική» αντιμετώπιση κοινή ……  συναινέσει με τους συναδέλφους τους.

 • Ουδόλως ένα λάθος,
 • οποιασδήποτε μορφής,
 • «διορθώνεται» με ένα άλλο λάθος, πολύ μεγαλύτερο μάλιστα !!.
 • Από την στιγμή που ο Θ. Α. δεν οδηγήθηκε στο χειρουργείο προκειμένου να διορθωθεί η ρήξη του δωδεκαδακτύλου η κατάληξή του ήταν, δυστυχώς, προδιαγεγραμμένη !!.
 • Όταν πλέον η σήψη είχε προχωρήσει σε βαθμό που δεν ήταν αναστρέψιμη
 • υπεβλήθη σε ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ χειρουργική επέμβαση
 • ώστε να …. «συγκαλυφθεί» ένα προδιαγεγραμμένο «έγκλημα» !!.

Η μη παροχή άμεσης, και σύμφωνης με τον νόμο και την τέχνη (lege artis), ιατρικής βοήθειας, σε πάσχοντα που κινδυνεύει η ζωή του, από ιατρούς που έχουν προς τούτο αφοσιώσει την  ζωή τους ισοδυναμεί με εγκληματική πράξη που στην προκειμένη περίπτωση ενέχει και πρόθεση, την πρόθεση συγκάλυψης μιας σοβαρότατης ιατρικής αμέλειας που όμως δεν είναι απίθανο και να συμβεί!!.
Εν κατακλείδι,

Όλα τα παραπάνω δεν συνάδουν
με την ορθή ιατρική αντιμετώπιση του περιστατικού.

¨Παράλειψη ή υποβάθμιση της κλινικής εξέτασης
                  σημαίνει ανορθόδοξη άσκηση της ιατρικής¨
Είναι προτιμότερο να γίνει μια επέμβαση σε ασθενή με αμφίβολη διάγνωση, παρά να πεθάνει ένας άνθρωπος μέχρι να σιγουρευτούμε για τη διάγνωση.
Το έγκλημα δεν είναι τόσο η πράξη αυτή καθεαυτή

 • αλλά η αδιανόητη προσπάθεια συγκάλυψής της, με οποιοδήποτε τίμημα,
 • ακόμα και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής!!!.

Συνεπώς,

 • Υπήρξε πληθώρα εσφαλμένων & ελλιπών ιατρικών πράξεων non lege artis, όπως περιγράφονται ανωτέρω αλλά καιστη ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
 • Όταν στα ανωτέρω, Επίσης προσθέσουμε την πλημμελέστατη, ανακριβή και λίαν ατελή περίθαλψη όπως αυτή εξάγεται από τον φάκελο νοσηλείας, τότε σαφώς προκύπτει, αναμφίβολα, πως:
 • ουδεμία δικαιολογία υφίσταται, από πλευράς οποιουδήποτε ιατρού, για την διαγνωστική ... «ελαφρότητα» με την οποία αντιμετωπίσθηκε και την πλημμελή ιατρική βοήθεια που τελικώς έλαβε, ο αποβιώσας  ασθενής Θ. Α. .

Σημείωση Γράφοντος Ιατροδικαστή:

 • Δυστυχώς υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης, του χειρίστου, μάλιστα, είδους, της ιατρικής αυτής αμέλειας,
 • τόσο από τους ιατρούς του «Αλεξάνδρα»
 • όσο και από τους ιατρούς του «Ευαγγελισμού»
 • με αποτέλεσμα ο Θ. Α. να απολέσει, τελικώς, την ζωή του.

Η νοσηλεία και ο επελθών θάνατος του Θ. Α., ως ιατρικό περιστατικό, διερευνήθηκε και αντιμετωπίσθηκαν πλημμελώς και ατελώς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείςπου εκλήθησαν να το χειριστούν.-

Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών