Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 23. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-πνιγμός σε πισίνα HOTEL

ιατροδικαστική   γνωμοδότηση

Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν. Αττικής, οδός αρ., ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος, γνωμοδοτώ σχετικά με τον θάνατο του Andrien Sassier, στα ακόλουθα ερωτήματα:

1.  Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του θανάτου του Andrien Sassier;

2. Ποία η γενικώτερη αξιολόγηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων από την διενεργηθείσα Νεκροψία-Νεκροτομή του πτώματος του Andrien Sassier;

        
Στοιχεία που ελήφθησαν υπ'όψιν μου:

(α) η ιατροδικαστική έκθεση Νεκροψίας- Νεκροτομίας του Ιατροδικαστού κ. Β.     Κ., (β) οι ένορκες εξετάσεις μαρτύρων: 1) του Δ.Γ. της 20/7/90, 23/5/95, 30/1/96, 21/5/96, 3/12/96, 11/2/97, 27/1/98 και της 17/3/98, (γ) του L.Frederic του Jacky της 20/7/90, (δ) του C.Arnaud του Christian της 20/7/90, (ε) της νοσοκόμου Robert L. της 19/7/90.

Αφού μελέτησα προσεκτικά τα ανωτέρω στοιχεία γνωμοδοτώ τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην πισίνα του Ξενοδοχείου …. Κλαμπ, Θερμησία Αργολίδος, στις 18/7/199. απεβίωσε ο A.S. Μετά από 40 ώρες περίπου διενεργήθη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία δεν διεπίστωσε καμία κάκωση εξωτερικώς ή άλλη παθολογοανατομική αλλοίωση μακροσκοπικώς. "Πνεύμονες υδατοπληθείς, διογκωμένοι με ανοξικές τινές κηλίδες στην περιφέρεια και εστίες εξ εισροφήσεως τροφών, εκκρέουν άφθονα υγρά κατά τις διατομές. Δια πιέσεως μεταξύ των δακτύλων δίδουν χαρακτηριστικό κριγμό και αφήνουν εντύπωμα.". Πρόκειται για ευρήματα από τον πνεύμονα που περιγράφουν κλασσική  - τυπική  περίπτωση  πνιγμού.

              Πληροφοριες  ΣΧΕΤΙΚΕΣ  με  την  ασφυξια   και  τον  πνιγμο

Συζήτηση - παρατηρήσεις

1.    Τα έμβια κύτταρα και γενικώς ολόκληρος ο οργανισμός του ανθρώπου,
για να ολοκληρώσει τον μεταβολισμό του χρειάζεται απαραιτήτως οξυγόνο. Το
οξυγόνο προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. … τότε προκαλείται στα κύτταρα και στους ιστούς έλλειψη οξυνόνου, η οποία λέγεται ασφυξία.


2. Η μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς λέγεται υποξία, ενώ ανοξία είναι η παντελής έλλειψη οξυγόνου.

3. Σύμφωνα us τον γενικό ορισμό ασφυξία είναι κάθε θάνατος συνεπεία ελλείψεις οξυγόνου εσωτερικών οργάνων, συνήθως κατ'αρχήν του εγκεφάλου. Η έλλειψη οξυγόνου, μετά από πάροδο το πολύ 10  λεπτών, προκαλεί μειωμένη ……                       

4. Ιατροδικαστικώς οι ασφυκτικοί θάνατοι διακρίνονται σε θάνατο από:

Α. Εσωτερική ασφυξία: (1) επί παρεμποδίσεως της μεταφοράς του οξυγόνου των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή της χρησιμοποιήσεως του οξυγόνου π.χ. αναιμία ή ….

Β. Εξωτερική ασφυξία: Από εξωτερική ασφυξία προκαλείται κάθε θάνατος ο οποίος προέρχεται από απόφραξη των αεροφόρων οδών, παρεμποδίζεται ο μηχανισμός αναπνοής ή μειώνεται ή/και ελλείπει το οξυγόνο στον εισπνεόμενο αέρα. Π.χ. οίδημα λάρυγγος – αλλεργία ………, πνιγμονής κ.α.

5.    Πνιγμός είναι ο βίαιος θάνατος που επέρχεται όταν το αναπνευστικό σύστημα πλημμυρίσει από  κάποιο υγρό.
6.    Νεκροψιακά ευρήματα στον πνιγμό:
Χαρακτηριστικό νεκροψιακό εύρημα, το οποίον θέτει ασφαλώς και την διάγνωση, είναι ο μικροφυσαλιδώδης λευκωπός αφρός, ΄σαν τον αφρό της μπύρας'. Ο λεπτός αυτός αφρός ευρίσκεται στην στοματική κοιλότητα και εξέχει, ή/και στους ρώθωνες (σαν μανιτάρι). Ο αφρός δημιουργείται στους βρόγχους και τις κυψελίδες από την …… Ο αφρός αυτός εξαφανίζεται σύντομα και εύκολα.

Η ανεύρεση ύδατος στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο ή μόνον στο στομάχι, είναι πράγματι σημάδι του πνιγμού. Το νερό εισροφείται ενεργητικά στο αναπνευστικό σύστημα …..

7.    Νεκροτομικά μακροσκοπικά ευρήματα στον πνιγμό:
Το τυπικόν νεκροτομικό εύρημα, εκτός από τον μικροφυσαλιδώδη αφρό στα έξω στόμια των αεροφόρων οδών στην τραχεία και τους βρόγχους, είναι η διόγκωση και η υδατοπλήθεια των πνευμόνων. Επίσης ο χαρακτηριστικός ...... Ευρήματα τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου σε θάνατο από πνινμονή.

8.    Όλα τα ανωτέρω νεκροψιακά και νεκροτομικά ευρήματα είναι ασφαλή
κριτήρια της διαγνώσεως του πνιγμού, όταν το πτώμα δεν παρέμεινε για πολύ
χρονικό διάστημα στο νερό, ώστε να αρχίσει η σήψη και να ………

9.    Ως   προς   την   ανεύρεση   κατά   την   νεκροτομή    περιεχομένου στομάχου   (γαστρικό   περιεχόμενο)   στην  στοματική   κοιλότητα,   στην τραχεία  και  τους  βρόγχους,  τούτο  μπορεί  να  συμβεί:

 (α) κατά τα στάδια του πνιγμού (φάσις δύσπνοιας) σύσπαση στομάχου, δια-φράγματος και κοιλιακών μυών, με αποτέλεσμα αναγωγή και εισρόφηση, δηλαδή ως τελικά επεισόδιο στην δραματική ιστορία του πνιγμού,
(β)     ως ένα επιπρόσθετο ατύχημα στην προσπάθεια που έκαναν….  και   
(γ)      με την πάροδο του χρόνου από την στιγμή του θανάτου …..

10.    Επειδή η νεκροψία- νεκροτομή διενεργήθη 40 ώρες περίπου από την στιγμή  του   θανάτου,  ο   ιατροδικαστής δεν  διαπίστωσε την  ύπαρξη  του…… Πράγμα όμως το οποίο το περιέγραψαν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες. 'Αρα το  σημαντικό διαγνωστικό εύρημα του αφρού (δίκην μύκητα στο στόμα ή/και την μύτη) δεν μπορεί  σήμερα  να αμφισβητηθεί, είναι γεγονός και οδηγεί αβίαστα στο αναμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του A.S. οφείλεται σε πνιγμό στο νερό της πισίνας.

11.    Δεν  είναι   δυνατόν   να  γίνει   λόγος   για   πνιγμονή   όταν   έχουμε σαφή,   εν  ζωή   γενόμενα,   νεκροτομικά   ευρήματα   του   πνιγμού   από τους   πνεύμονες. Η πνιγμονή δεν έχει ευρήματα από τους πνεύμονες, η πνιγμονή παρουσιάζει μόνον  νεκροψιακά και  νεκροτομικά ασφυκτικές - αιμοραγικές κηλίδες. Θα  μπορούσε κανείς να σκεφθεί την περίπτωση της πνιγμονής, μόνον εάν δεν υπήρχε καθόλου …………

Συνεπώς, η πνιγμονή δεν δύναται καθόλου να συζητηθεί σαν αίτιο θανάτου εν προκειμένω.

12. Αρα τα σημαντικότερα διαγνωστικά κριτήρια στον πνιγμό είναι:
- Ο μικροφυσαλιδώδης αφρός (δίκην μύκητα στο στόμα και την μύτη -νεκροψιακώς).
- Η διόγκωση και υδατοπλήθεια των πνευμόνων, κριγμός και εντύπωμα ως και εκροή άφθονου υνρού (νεκροτομικώς - κατά την διατομήν του πνεύμονος) τα οποία όλα διεπιστώθησαν στην νεκροτομή από τον κ. Κ.
Τα μεμονωμένα ευρήματα άμα συσχετισθούν με την γενική εικόνα της αυτοψίας του χώρου (πισίνα) και αξιολογηθούν σωστά, τότε η αποδεικτική τους αξία είναι μεγάλη και οδηγούν πέραν πάσης αμφιβολίας  στην  διάγνωση  του  θανάτου  από  πνιγμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων, προκύπτει ότι η μοναδική αιτία του θανάτου του A.S. επιστημονικά τεκμηριωμένη, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, ήταν ο πνιγμός στο νερό και όχι η πνιγμονή  από  τις τροφές.


Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών