Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 22. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Τραύματα όπλου από απόσταση

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

     Ο υπογράφων ιατρός Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής – Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως τεχνικός σύμβουλος του Χ.Σ. του Α., ετών , κρατουμένου στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, μετά από εντολή του συνηγόρου του απαντώ στα ακόλουθα ερωτήματα :

1)      Εάν τα τραύματα από τους πυροβολισμούς είναι διαμπερή ή τυφλά.

2)      Ποια η φορά εισόδου αυτών ( από πίσω προς τα εμπρός ή αντίστροφα ).

3)      Εάν η φύση και η θέση των τραυμάτων μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του κατηγορούμενου όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς και ποια η απόσταση από την οποία δέχθηκε αυτούς.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΤΙΣ  Δ.Φ.Κ.

 

Κατά σειρά, εμφανίζονται ουλοποιημένα τραύματα :

 α.   Αριστερή μαστοειδή απόφυση ( κεφαλή ) εκτάσεως 1εκ. περίπου οπίσθια επιφάνεια χόνδρου λοβού πτερυγίου ωτός εκτάσεως 1εκ. περίπου ( φωτ.1 ).

β.   Αριστερή οπίσθια ωμοπλατιαία γραμμή κάθετα από την κάτω γωνία της ωμοπλάτης ( διαμπερές = πύλη εισόδου – εξόδου ) εκτάσεως 2,5 χ 2,5εκ. και 2,5 χ 1,5εκ. περίπου ( φωτ. 2 ).

     Η επιμελημένη πάντως εξέταση του τραύματος και ιδιαίτερα του στομίου εισόδου, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της απόστασης από την οποία έγινε η βολή.

 ΣΚΕΠΤΙΚΟ  -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

     Από τα εκτεθέντα έγγραφα, ιατρικές εξετάσεις, δικόγραφα, πραγματογνωμοσύνη, προκύπτει ότι ο Σ.Χ. παρουσιάζει σήμερα υπαισθησία, άλγος, δυσλειτουργία κατά την κλήση άνω – κάτω κίνησης δακτύλων – πτέρνας, δυσκινησία κατά την βάδιση και αδυναμία στήριξης βάρους συνεπεία των θραυσμάτων στην περιοχή της δεξιάς κατ¶ ισχίων αρθρώσεως.

    Από τα ευρήματα της εξέτασής μου προκύπτουν στοιχεία ότι ο Σ.Χ. εβλήθη με διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα και προκάλεσαν πολυάριθμα τραύματα στην κεφαλή – σώμα – άκρα.

     Η ( κατεύθυνση των βολών ) φορά ΟΛΩΝ των τραυμάτων είναι από τα οπίσω προς τα εμπρός, από κάτω προς τα πάνω λοξός φερόμενα και κάθετα που σημαίνει ότι οι δράστες είχαν ημικλινή θέση και κάθετη ως προς το θύμα που μετακινήτο. 

Τούτο συνάδει ότι : 

… Το τραύμα που δημιουργείται είναι κυκλικό αν η βολίδα ¨ χτυπήσει ¨ το στόχο κάθετα, σε αντίθετη περίπτωση αν η πλήξη γίνει διαγωνίως, το κύριο τραύμα μπορεί επίσης να είναι στρογγυλό αλλά στην περιφέρεια θα έχει σχήμα ελλειψοειδές με διαφορετικό πλάτος κατά την περίμετρο της έλλειψης, το δε μέγεθός τους εξαρτάται από την γωνία που η βολίδα θα πλήξει το σώμα.

-         Όταν η βολίδα πλήξει τα μαλακά μόρια υπό γωνία όχι μικρότερη των (15ο)

 μοιρών, το στόμιο εισόδου δεν θα έχει στρογγυλό σχήμα αλλά ελλειψοειδές.

-         Η βολή υπό γωνία μικρότερη των (15ο) μοιρών όπως ο ¨ξυστός πυροβολισμός¨, προκαλεί τραύμα σχήματος  ¨ αύλακος  ¨ και η κατ΄ εφαπτόμενη βολή προκαλεί εκδορά πάχους ίσου με το πλάτος βολίδας αλλά όχι τραυματική διάσχιση.

Εκδοχή Ανθρωποκτονίας έχουμε κατά την Ιατροδικαστική άποψη, όταν: στο θύμα ανεβρεθούν περισσότερα από ένα τραύματα στο σώμα που δεν μπορεί να τα προσπελάσει ή έχουν γίνει από ¨ μακρινή απόσταση ¨ των 10 μέτρων. Το τραύμα εισόδου στην ράχη συνηγορεί αναφανδόν υπέρ της εγκληματικής ενέργειας.

¨ Ο  ΚΑΝΩΝ  ΤΟΥ  ΕΝΝΕΑ ¨, δηλαδή το ποσοστό επί της εκατό της επιφάνειας του σώματος ( δέρματος ) που αναλογεί στο κεφάλι, στον κορμό και τα άκρα.

 

                                      

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι, όταν υπάρχει πρόθεση ανθρωποκτονίας, τότε πυροβολούν – και μάλιστα περισσότερες από μία φορές – στον θώρακα όπου υπάρχουν όργανα που χαρακτηρίζουν την ¨ χώρα επίσημο για την ζωή ¨.

Η επιφάνεια του θώρακος είναι μεγαλύτερα αναλογικώς και προσφέρεται ευκολότερα στο σημάδι. Το κεφάλι ( πρόσθια επιφάνεια ) προσφέρει πολύ μικρή επιφάνεια του κορμού είναι πολύ μεγαλύτερη ( 18% ).

Η  ¨17 Νοέμβρη ¨ αλλά και οι άλλοι εκτελεστές – εγκληματίες πυροβολούν στο θώρακα. Κανένα από τα θύματα της ¨ 17 Ν ¨ δεν είχε βληθεί στο κεφάλι.

Επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας είναι, ότι φοράνε προστατευτικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, για τα σπλάχνα του θώρακος. Επειδή οι δολοφόνοι, δηλαδή αυτοί που έχουν πρόθεση και θέληση την πλήξη ζωτικών οργάνων ( καρδιά ) πυροβολούν στο θώρακα. Η πιθανότης πλήξεως, λοιπόν, είναι ανάλογος της επιφάνειας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρω επεξήγηση τραυμάτων:

 α.   ( φωτ 1 ), βολή από γωνία μικρότερη των 15 ¨ ξυστός πυροβολισμός ¨ προκλήθη τραύμα σχήματος ¨ αύλακος ¨ από πίσω προς τα εμπρός και όχι εκδορά κατ΄ εφαπτόμενη όπως αναφέρεται ! διότι εγενέτο συρραφή τραύματος. 

β.   ( φωτ 2 ), διαμπερές τραύμα με πύλη εισόδου από κάτω προς τα πάνω και πύλη εξόδου. 

ζ.   ( φωτ. 7 ), βολή υπό γωνία μικρότερη 15 προκλήθη τραύμα σχήματος ¨ αύλακος ¨ από πίσω προς τα εμπρός και όχι ακαθόριστος όπως αναφέρεται ! 

η.   ( φωτ. 8 + 9 ), κάθετη βολή και δημιουργία διαμπερούς κυκλικού τραύματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων και επιστημονικά τεκμηριωμένων, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, από την εμπειρία και πείρα μου μαζί με την επιστημονική κατάρτιση μου σε σχέση με την διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει ότι :

α)  Το μέγεθος των τραυμάτων προσδιορίζει ότι ο Σ.Χ. εβλήθη από όπλα .38 και .45 των 9mm,

β)  Η θέση του όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς ήταν από οπίσω, και

γ) Η απόσταση που δέχθηκε τους πυροβολισμούς κατά προσέγγιση μπορεί να προσδιορισθεί ότι ήταν πάνω από δέκα ( 10 ) μέτρα.-

 Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης

Ειδικός Ιατροδικαστής

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών