Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 21. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ψευδή ιατρικά έγγραφα¨ για ΔΑΡΜΟ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου, αριθμός 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του Δρος Γ.Π. του Β.,  ετών,  τ. Καθ. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κατοίκου Αθηνών, απαντώ στα παρακάτω ερωτήματά του:

α. Ερώτημα 1Ο: Είναι ιατρικά δυνατόν να έχουν γίνει οι αναφερόμενες κακώσεις του κ. Λογοθέτη στην, υπό αριθμό πρωτοκόλλου …. της …., Ιατροδικαστική Έκθεση του Ιατροδικαστή κ. Χ.Β., ένα πλήρες επταήμερο (7 ημέρες) από την ιατρική εξέταση, δίχως να παρατηρείται σε αυτές καμία ένδειξη επουλώσεώς τους ή καταστάσεώς τους σε αποδρομή;  

γ. Ερώτημα 3ο: Είναι σύνηθες να προσέρχεται ένας πολλαπλά τραυματισμένος σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με εμφανές τραύμα στο λαιμό, και να καταγράφεται, αντί αυτού, μόνο το διάστρεμμα στο μεσαίο του δάκτυλο;

ε. Ερώτημα 5ο: Είναι ιατρικά δυνατόν να σχετίζεται, με οποιονδήποτε τρόπο, το «βαρύ διάστρεμμα» του κ. Λογοθέτη, το οποίο αναφέρεται σε γνωμάτευση του Νοσοκομείου ΚΑΤ, με ημερομηνία …., με οποιαδήποτε αντίστοιχη κάκωση (διάστρεμμα), που να συνέβη σχεδόν ενάμισυ χρόνο πριν, δηλαδή την 22-9-1998;

 στ. Ερώτημα 6ο: Είναι η γνωμάτευση του ιδιωτικού ιατρείου «Μedica», με ημερομηνία ….., ιατρικά συμβατή με την, υπό αριθμό πρωτοκόλλου ….. της …., Ιατροδικαστική Έκθεση του κ. Χ.Β.;

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ – ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΘΩΡΑΚΟΣ - ΑΚΡΩΝ

Κάκωση εννοούμε κάθε διατάραξη της ανατομικής ακεραιότητας οιουδήποτε ιστού ή οργά-νου του σώματος από την επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα, ποικίλης φύσης (μηχανικής, φυσικής, χημικής κ.λπ.), που έδρασε τοπικά.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου, κατά τον οποίο προκλήθηκε μία κάκωση, παρατίθεται αμέσως παρακάτω απόσπασμα από περισπούδαστο βιβλίο των καθηγητών της Ιατροδικαστικής επιστήμης και τέχνης κ.κ. Ηλιάκη και Κουτσελίνη:

«Η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση εμφανίζεται:

·        Βαθυέρυθρη (προς το μελανό): Στις πρώτες 24ώρες.

·        Βαθυκύανη – κυανέρυθρη: Σε 3 ως 6 ημέρες.

·        Κυανοπράσινη – πράσινη: Σε 7 ως 12 ημέρες.

·        Κίτρινη: Σε 13 ως 20 ημέρες. 

·        Ξανθή: Σε 20 ως 25 ημέρες.

IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του παρόντος, τις προαναφερθείσες γενικές πληροφορίες και τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης, προκύπτουν αβιάστως και αναμφισβητήτως οι παρακάτω απαντήσεις στα τεθέντα στην αρχή του παρόντος ερωτήματα, με τη μορφή επιγραμματικής μεν, αλλά πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα:

α. Η γραμμοειδής εκδορά του λαιμού και οι εκδορές του σφυρού, εάν είχαν γίνει επτά (7) ημέρες προ της Ιατροδικαστικής Εξετάσεως του κ. Λογοθέτη από τον Ιατροδικαστή κ. Χ.Β., δηλαδή την ημέρα του επεισοδίου της …, θα έπρεπε να φέρουν επ΄ αυτών ξηράς αιματηράς εφελκίδας……. Η δε χροιά της εκχυμώσεως σε 7 ημέρες, θα είχε μεταβληθεί τουλάχιστον περιφερικώς, χαρακτηριστικό υποδηλούν στάδιο αποδρομής της εκχυμώσεως. Συνεπώς:

Συμπέρασμα 1ο: Με εξαίρεση την «θλαστική εξοίδηση του παραμέσου δακτύλου της αριστεράς χειρός (διάστρεμμα)», οι αναφερόμενες κακώσεις του κ. Λογοθέτη στην υπ΄ αρ.πρωτ. ….Ιατροδικαστική Έκθεση του Ιατροδικαστή δεν είναι ιατρικά δυνατόν να έχουν γίνει ένα πλήρες επταήμερο (7 ημέρες) πριν από την εξέταση του κ. Λογοθέτη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, δηλαδή την 22-9-1998, χωρίς να παρουσιάζουν εμφανή σημεία επουλώσεως ή αποδρομής.

……Συνεπώς, συμπεραίνεται με βεβαιότητα ότι:

Συμπέρασμα 2ο: …..Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο ίδιος ο Ιατροδικαστής κ. Χ.Β. στην από …. Ιατρική Γνωμοδότησή του.

…..Συνεπώς:

Συμπέρασμα 3ο: Θεωρώ πολύ απίθανο έως αδύνατο το γεγονός να προσήλθε ο κ. Λογοθέτης στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πολλαπλά τραυμα-τισμένος, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, με εμφανές τραύμα στο λαιμό, και να καταγράφηκε από τους εξετάζοντες ιατρούς μόνο το πολύ ελαφρότερο (1ου βαθμού) διάστρεμμα στο μεσαίο δάκτυλο.

…Συνεπώς:

Συμπέρασμα 4ο: Θεωρώ πολύ απίθανο έως αδύνατο το γεγονός να προσήλθε ο κ. Λογοθέτης στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πολλαπλά τραυματισμένος, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, να δήλωσε στους ιατρούς εγκεφαλική διάσειση με ζάλη και έμετο, και όχι μόνο να μην έγινε άμεσος προληπτικός Νευροχειρουργικός έλεγχος και άμεση εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, αλλά το γεγονός αυτό ουδόλως να καταγράφηκε από τους εξετάζοντες ιατρούς.

 …Συνεπώς, συμπεραίνω μετά πλήρους βεβαιότητας ότι:

Συμπέρασμα 5ο: Η γνωμάτευση του Νοσοκομείου ΚΑΤ για «βαρύ διάστρεμμα» ενός δακτύλου του κ. Λογοθέτη, ουδεμία σχέση έχει ή μπορεί να έχει ιατρικά με το ελαφρύ διάστρεμμα (1ου βαθμού), που διαπιστώθηκε για τον κ. Λογοθέτη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ενάμισι χρόνο πριν, δηλαδή κατά την εξέτασή του την …..1998.

στ. Συγκρίνοντας τη γνωμάτευση του ιδιωτικού ιατρείου «Μedica», με ανα-φερόμενη ημερομηνία 1998, με την υπό αριθμό πρωτοκόλλου …. της 1998 Ιατροδικαστική Έκθεση του Ιατροδικαστή κ. χ.Β., διαπιστώνονται οι παρακάτω ασυμβατότητες μεταξύ τους:

 (1). Το ιδιωτικό ιατρείο «Medica» αναφέρει «θλαστικό τραύμα δεξιάς τραχηλικής χώρας», ενώ ο Ιατροδικαστής Χ.Β. αναφέρει αντίστοιχα «γραμμοειδή εκδορά στο λαιμό δεξιά». Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, το θλαστικό τραύμα είναι εντελώς διαφορετική μορφή κακώσεως από την εκδορά. Επίσης, το θλαστικό τραύμα δεν μπορεί ποτέ να εξελιχθεί σε εκδορά, και μάλιστα μετά παρέλευση μιας εβδομάδας.

 (2). Το ιδιωτικό ιατρείο «Medica» αναφέρει «θλαστικό τραύμα δεξιάς ποδοκνημικής αρθρώσεως», ενώ ο Ιατροδικαστής Χ.Β. αναφέρει αντίστοιχα «εκδορές στον έσω σφυρό της δεξιάς ποδοκνημικής αρθρώσεως». Σημειώνεται και πάλι ότι το θλαστικό τραύμα είναι εντελώς διαφορετική μορφή κακώσεως από τις εκδορές και ότι το θλαστικό τραύμα δεν μπορεί ποτέ να εξελιχθεί σε εκδορά, η οποία μάλιστα να διαπιστωθεί μια ολόκληρη εβδομάδα μετά.

Συνεπώς, συμπεραίνω ότι:

Συμπέρασμα 6ο: Η γνωμάτευση του ιδιωτικού ιατρείου «Μedica », με ημερομηνία 1998, είναι καταφανώς μη συμβατή ιατρικά, σε κρίσιμα σημεία της, με την υπ΄ αρ. πρωτ. ….. Ιατροδικαστική Έκθεση του κ. Χ.Β. Επίσης, παρατηρώ εν προκειμένω ότι, πέραν του περιεχομένου, και η ημερομηνία γνωμάτευσης ενός ιδιωτικού ιατρείου δεν μπορεί να είναι βεβαία, ιδίως όταν αυτή προσκομίζεται στη δικογραφία πολύ μεταγενέστερα από την ημερομηνία, την οποία φέρει ως έγγραφο.

ζ. Πρόσθετες παρατηρήσεις: Πέραν των παραπάνω έξι (6) συμπερασμάτων, τα οποία στηρίζονται στις επιστημονικές γνώσεις μου περί την Ιατρική Επιστήμη και Τέχνη, θεωρώ χρήσιμο να παραθέσω και τις παρακάτω τρεις (3) παρατηρήσεις μου, οι οποίες στηρίζονται επιπροσθέτως στη μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστή μέχρι σήμερα:

ζ1. Η Αστυνομία Παπάγου, η οποία προσήλθε στον χώρο του επεισοδίου της 22-9-1998 μετά τον υποτιθέμενο τραυματισμό του κ. Λογοθέτη, σύμφωνα με την ίδια τη μήνυση του κ. Λογοθέτη, διαπίστωσε μόνο «διαπληκτισμό δια φράσεων», χωρίς να αναφέρει το ελάχιστο περί τραυματισμών. Από την εμπειρία μου ως Ιατροδικαστή επί σειρά ετών γνωρίζω ότι πάγια τακτική της Αστυνομίας είναι, όταν έχει τον ελάχιστο τραυματισμό σε επεισόδιο, έστω και μη διαπιστούμενο αλλά απλά αναφερόμενο, να τον καταγράφει αμέσως υποχρεωτικά, να παραπέμπει τον παθόντα αμέσως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για εξέταση, και να εφαρμόζει ταυτόχρονα τις διατάξεις περί αυτοφώρου αδικήματος. Βεβαίως, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν ο τραυματισμός είναι εμφανής και σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο του ανθρώπινου σώματος, όπως ο λαιμός. Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

Παρατήρηση 1η: Θεωρώ πολύ απίθανο έως αδύνατο το γεγονός να ήταν ο κ. Λογοθέτης τραυματισμένος σε εμφανές και ευαίσθητο σημείο του σώματός του (όπως είναι η ευμεγέθης εκδορά στο λαιμό), όταν προσήλθε η Αστυνομία Παπάγου την …., και, όχι μόνο η Αστυνομία να μην εφήρμοσε την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτε απλά να κατέγραψε το γεγονός του διαπιστούμενου ή αναφερόμενου τραυματισμού του κ. Λογοθέτη.

V. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Για λόγους πληρότητας, συνοψίζονται αμέσως παρακάτω όλα τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις, που περιλαμβάνονται στο παρόν:

Συμπέρασμα 1ο: Με εξαίρεση την «θλαστική εξοίδηση του παραμέσου δακτύλου της αριστεράς χειρός (διάστρεμμα)», οι αναφερόμενες κακώσεις του κ. Λογοθέτη στην υπ΄ αρ.πρωτ. …. Ιατροδικαστική Έκθεση του Ιατροδικαστή κ. Χ.Β., δεν είναι ιατρικά δυνατόν να έχουν γίνει ένα πλήρες επταήμερο (7 ημέρες) πριν από την εξέταση του κ. Λογοθέτη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, δηλαδή την ….., χωρίς να παρουσιάζουν εμφανή σημεία επουλώσεως ή αποδρομής. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα καταλήγει και ο ίδιος ο Ιατροδικαστής κ. Χ.Β. στην από ….. Ιατρική Γνωμοδότησή του.

Παρατήρηση 3η: Η διαπιστούμενη στην Ιατροδικαστική Έκθεση του κ. Χ.Β. η «γραμμοειδής εκδορά στο λαιμό» του κ. Λογοθέτη, η οποία ήταν ιατρικά αδύνατο να είχε γίνει την ημέρα του επεισοδίου της ……, χωρίς να παρουσιάζει εμφανέστατα σημάδια επούλωσής της, η οποία ουδόλως αναφέρεται στις Εκθέσεις του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, του ιδιωτικού ιατρείου «Medica» και της Αστυνομίας Παπάγου (παρόλο που ήταν εμφανής και ευμεγέθης), και η οποία μπορεί να προκληθεί και κατά το απλό ξύρισμα, είναι χαρακτηριστική των ανακριβειών και αναληθειών, οι οποίες περιλαμβάνονται στη μήνυση του κ. Λογοθέτη κατά του κ. Γ.Π.-

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής 

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης

Ειδικός Ιατροδικαστής

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών