Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 19. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ¨ΔΑΡΜΟΣ¨ σε Οικοτροφείο

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, μετην ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της «ΚΛΙΜΑΚΑ» Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, απαντώ στο ακόλουθο ερώτημά της:

α) εάν τα σημάδια που φέρει στο σώμα της η ένοικος του Οικοτροφείου «ΑΡΓΩ» κα Π.Σ., ηλικίας 84 ετών, προέρχονται ή όχι από βιαιοπραγία σε βάρος της, το είδος και το χρόνο πρόκλησής των;
β) ο,τι άλλο προκύψει από την επιστήμη και τέχνη σας, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του εν λόγω περιστατικού.  
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
        Αφου έλαβα υπ'όψιν μου τα παρακάτω έγγραφα, σε συνδυασμό με την Βιβλιογραφική ενημέρωση και σε συσχετισμό με το ερώτημα που μου ετέθη, προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα.
 
.
Διαπιστώνεται από την μακροσκοπική εικόνα, ότι:
 
-         φέρει εκτεταμένο μώλωπα μετ'εκχυμώσεων [δε] επιφανείας μαστού χροιάς μελανοκυανέρυθρης με αποδρομόντα στοιχεία της γύρω προς τα άκρα περιοχής χροιάς κιτρίνης,
-         ομοίως φέρει στοιχεία [δε] κατ'ώμου-δελτοειδή και ανώτερης επιφανείας βραχίονα καθώς και της εσω επιφανείας του,
-         ηπιότερα στοιχεία μώλωπα [αρ] μαστού και επιγαστρίου επιφανείας χροιάς κυανοπράσινης,
-         στην οπισθία περιοχή της ράχης, των άμφω άκρων καθώς και της κεφαλής ¨ουδέν μακροσκοπικώς παρατηρείται¨. 
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ν.Δ. 53/1974)
Κατοχυρώνει τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειας του ατόμου μέσα από πλέγμα διατάξεων (αρ. 3,8 & 14 ΕΣΔΑ). Η σωματική τιμωρία συνιστά και στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, προφανή παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας του ατόμου και έλλειψη σεβασμού στην ιδιωτική του ζωή.
Η σωματική τιμωρία των ευπαθών ατόμων παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμά τους στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας, είναι ωστόσο κοινωνικά και νομικά αποδεκτή σε πολλές χώρες στον κόσμο. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι πλήρη υποκείμενα συνταγματικών δικαιωμάτων. Το του Συντάγματος ανάγει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας και το άρθρο 5 παρ. 2 κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας όλων όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Για τον προσδιορισμό του χρόνου, κατά τον οποίο προκλήθηκε μία κάκωση, παρατίθεται αμέσως   παρακάτω απόσπασμα από περισπούδαστο βιβλίο των καθηγητών της Ιατροδικαστικής επιστήμης & τέχνης κ.κ. Ηλιάκη και Κουτσελίνη:
« Η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση εμφανίζεται »:
·        Βαθυέρυθρη (προς το μελανό): Στις πρώτες 24ώρες.
·        Βαθυκύανη – κυανέρυθρη: Σε 3 ως 6 ημέρες.
·        Κυανοπράσινη – πράσινη: Σε 7 ως 12 ημέρες.
·        Κίτρινη: Σε 13 ως 20 ημέρες. 
·        Ξανθή: Σε 20 ως 25 ημέρες.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του παρόντος, τις προαναφερθείσες γενικές πληροφορίες και τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης, προκύπτουν αβιάστως και αναμφισβητήτως οι παρακάτω απαντήσεις στα τεθέντα στην αρχή του παρόντος ερωτήματα, με τη μορφή επιγραμματικής μεν, αλλά πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα:
Ως «σωματικές βλάβες» ορίζονται στον Ποινικό Νόμο του Π.Κ. οι περιπτώσεις ορισμένων εγκλημάτων που θίγουν την ανατομική ακεραιότητα και λειτουργικότητα του ανθρωπίνου οργανισμού, χωρίς να οδηγούν άμεσα στο θάνατο. Ακόμη και οι εξ αμελείας κακώσεις, συνεπάγουν ποινική ευθύνη! Και γι'αυτό άλλωστε είναι εμφανές το ενδιαφέρον της Ιατροδικαστικής Επιστήμης και Τέχνης για τις κακώσεις αυτές.
Με τον όρο βλάβη της υγείας, στην Ιατροδικαστική, νοείται οποιαδήποτε διαταραχή της δεδομένης ψυχικής ή/και σωματικής κατάστασης του ατόμου οργανικού ή/και λειτουργικού χαρακτήρα.
Στην εξακρίβωση των εκχυμώσεων-μώλωπες συμβάλλει το σχήμα και η θέση της εντοπίσεως αυτών. Όταν τις εντοπίζουμε στο λαιμό δυνατόν να οφείλονται σε στραγγαλισμό, στην κεφαλή-ώμους-αγκώνες–γόνατο-ακρορρίνιο δυνατόν να οφείλονται σε πτώση, στους βραχίονες-γλουτούς-σπονδυλική στήλη δυνατόν να οφείλονται στην διενέργεια ενέσεων. Εάν αυτές είναι μονόπλευροι και σε ένα σημείο διαπιστώνουμε ότι προκλήθησαν μετά από σύγκρουση, και εάν είναι σε περισσότερα σημεία του σώματος τότε είναι δυνατόν αυτές να αποδοθούν σε προηγηθέντα δαρμό-βιαιοπραγία! ¨όπως στη δική Μας ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ¨.  

 

Διαπιστώνεται από την μακροσκοπική εικόνα, ότι:
 
-         φέρει εκτεταμένο μώλωπα μετ'εκχυμώσεων [δε] επιφανείας μαστού χροιάς μελανοκυανέρυθρης…..,
-         ομοίως φέρει στοιχεία [δε] κατ'ώμου-δελτοειδή….,
-         …………….,
-         στην οπισθία περιοχή της ράχης……., . 
 
Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:
……………………….
Ιατροδικαστικώς, λόγω της τοπογραφίας (θέσεως) κ.λ.π. ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι επρόκειτο για κτυπήματα εκ προθέσεως. Aρα σκοπούσαν την σωματική βλάβη-κακοποίησή της ή έστω την αντιμετώπιζε ως ενδεχόμενο (φωτό). Ο δε χρόνος αυτών υπολογίζεται: από 2ημέρες περίπου έως και 6-8ημέρες. Με βάση των μακροσκοπικών ευρημάτων που εμφανίζεται και προήλθε σε δύο διαφορετικούς χρόνους η μεταβολή της χροιάς μιας εκχυμώσεως-μώλωπος σε σχέση με το χρόνο που πέρασε από την κάκωση.Είναι δε ευτύχημα που δεν επήλθε το μοιραίο, διότι οι κακώσεις μπορεί να ήταν χειρότερες αν ο τόπος του συμβάντος το επέτρεπε.
ΣΧΟΛΙΟ:
Το από 6-3-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΕΞΟΔΟΥ από 1 έως 5-3-2009 του Δ.Π.- επιμ.Α'Παθολόγος Β'Παθ.κλινικής Γ.Ν.Κέρκυρας: «υποδόριο αιμάτωμα-αναιμία-μετάγγιση», ΑΠΕΧΕΙ πολύ της σωστής επιστημονικής εκτίμησης και χαρακτηρισμού της σωματικής βλάβης-κακώσεων, διότι !=  …..
Γεγονός το οποίο επιτρέπει σήμερα την δίχως καμία αμφισβήτηση της Ιατροδικαστικής έκθεσής μου ως μέσο ¨πειστηρίου¨ στη νομική διαδικασία!-
 
Η παρούσα δίδεται για κάθε νόμιμο χρήση.
 
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών
 
  • Όρα δημοσίευμα εφημερίδας ¨ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ¨ 6-7-2009 στο site «Ενάντια κατά των Συντεχνιών…».