Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 18. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Αναπηρία % (εν εργασία) ΑΜΣΣ & ΠΧΚ

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

   Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως τεχνικός σύμβουλος της κας Π.Κ. συζ. Ν., κατοίκου Καλογρέζας Αττικής, ετών 60, Υπάλληλος της Ανωνύμου Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ», γνωμοδοτώ στο ακόλουθο ερώτημά της, τα ακόλουθα:

1.  ποιές είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες κατά την κάκωση της (Α.Μ.Σ.Σ) Αυχενικής
     Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης, καθώς & οι βλάβες της (ΠΧΚ) ΠηχεοΚαρπικήςΑρθρώσεως
     όπως εξ εγγράφων προκύπτει, εάν είναι  παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
2. κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία της έχει επιδράσει ή θα επιδράσει στο μέλλον της & συγ-
    κεκριμένα στις προσωπικές και κοινωνικές της σχέσεις;
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
       Η κα Π.Κ., πάσχει από Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο δεξιά με νευρολογική σημειολογία από την 5η - 6η ρίζα, συνεπεία της κεντρικής προπτώσεως μεσοσπονδυλίων δίσκων στα διαστήματα Α4-Α5-Α6 (Α.Μ.Σ.Σ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης, προκαλώντας συμπίεση του νωτιαίου μυελού.
              Μου αναφέρει δε, ότι παρουσιάζει αναισθησία περισσότερο στην δεξιά παλαμιαία επιφάνεια των τριών δακτύλων, όπως του πρόσθιου μέρους του αντίχειρα, του δείκτη, του μέσου και της ραχιαίας επιφάνειας της ονυχοφόρου και 2ης φάλαγγας, τα συμπτώματα την νύχτα είναι χειρότερα –ξυπνάει και τινάζει τα χέρια της πάνω-κάτω για να απαλλαγεί από το μούδιασμα- τον πόνο και την καυσαλγία- έχει έκπτωση μυικής ισχύος στη συγκράτηση αντικειμένων, εμφανίζει έντονους πονοκεφάλους- επίμονο αυχενοβραχιόνια νευραλγία –ραιβόκρανο -ζάλη και τάση προς έμμετο, πολλές φορές έχει και αστάθεια στην βάδισή της.                    
     Την 13η-12-2002 η Μαγνητική Τομογραφία του ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, απεκάλυψε: « παρατηρείται οπίσθια κεντρική πρόπτωση των μεσοσπονδυλίων δίσκων στα διαστήματα Α4-Α6, οι δίσκοι προκαλούν ηπία συμπίεση του νωτιαίου μυελού. Συμπέρασμα: προπτώσεις των μεσοσπονδυλίων δίσκων στα διαστήματα Α4-Α6  » Σ.Ι.Τ., Επ.Καθ.Παν/μίου Αθηνών.    
     Στις 8-5-2007 επισκέφθεται το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ τον κ. Δ.Α.-Καθηγητή, όπου και θέτει την διάγνωση: «ήπιο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αμφοτεροπλεύρως, δεξιά σε μεγαλύτερο βαθμό», την υποβάλλει σε ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία και ηλεκτρομυογράφημα.
 
Το ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΚΤΑ – ΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ του  Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, αναφέρει:
 « χρησιμοποιήθηκαν μονοαγωγικά βελονοειδή ηλεκτρόδια: ….
Πλήν όμως, η «αναρωτική αυτή άδεια των 60ημερών» δεν μετέβαλε τη φύση και την ένταση του χρόνιου προβλήματός της.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ :
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ Α.Μ.Σ.Σ  & ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ - 
Τραυματικές βλάβες (Α.Μ.Σ.Σ)           Ο αυχένας (κοινώς σβέρκος) είναι το πρώτο κομμάτι της σπονδυλικής μας στήλης. Αποτελείται από μια στήλη επτά οστών -των αυχενικών σπονδύλων- που στηρίζουν το κρανίο. Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το κρανίο, συνδέεται, δε, με αυτό με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει την ευρεία κινητικότητα που εμφανίζει η κεφαλή. Περιβάλλεται από πολλούς μυς οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της κεφαλής αλλά και στην κινητικότητά της. Η ιδιαιτερότητα του αυχένα, όμως, έγκειται στο γεγονός ότι, μέσα από το μυελικό σωλήνα που σχηματίζουν οι αυχενικοί σπόνδυλοι, διέρχεται ως συνέχεια του εγκεφάλου η αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού, ενώ στο σημείο όπου ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος συναντά τη βάση του κρανίου βρίσκεται το τμήμα του εγκεφάλου (ο προμήκης μυελός) στο οποίο εδράζονται πολύτιμα νευρικά κέντρα, όπως αυτό που ελέγχει τη λειτουργία της αναπνοής.
 
Αυχενοβραχιόνιο Σύνδρομο.
Είναι συνδιασμός ποικίλων συμπτωμάτων, που οφείλονται σε πίεση μιάς ή περισσοτέρων ριζών των αυχενικών νωτιαίων νεύρων ετεροπλεύρως ή αμφοτεροπλεύρως. Η πίεση σπάνια είναι μόνιμη.     Συνήθως εκδηλώνεται κατά αραιά ή συχνά διαστήματα. Η ένταση των συμπτωμάτων ποικίλει και συχνά επηρεάζεται από τη θέση της κεφαλής στην εργασία, στον ύπνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά την ώρα εξετάσεως. Κάποτε συνυπάρχουν και φαινόμενα από τον ερεθισμό της αυχενικής μοίρας του συμπαθητικού στελέχους όπως καφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγοι, σκοτοδίνη.
 
 
 
 
 
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα.      
    Μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα διέρχονται, συνωθούμενα, το μέσο νεύρο και εννέα τένοντες. Επι αυξήσεως της τάσεως μέσα στον καρπιαίο σωλήνα είναι δυνατό να πιεστεί το μέσο νεύρο με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων, τα οποία συνίστανται σε διαταραχές της αισθητικότητας στην παλαμιαία επιφάνεια των 3 ½ κερκιδικών δακτύλων και στην αδυναμία των μυών του θέναρος των νευρουμένων από το νεύρο.
      Η πίεση του νεύρου προκαλεί παραισθησία στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου, η οποία στους περισσότερους ασθενείς είναι το πρόσθιο μέρος του αντίχειρα, του δείκτη, του μέσου και του κερκιδικού ημίσεως του παράμεσου δακτύλου. Η παλάμη δεν συμπεριλαμβάνεται επειδή ο παλαμιαίος κλάδος του μέσου νεύρου εξέρχεται πάνω από τον καρπό.   
      Τα συμπτώματαείναι χειρότερα τη νύχτα και ο ασθενής θα ξυπνήσει τινάζοντας το χέρι πάνω-κάτω για να απαλλαγεί από τα συμπτώματα. Με το χρόνο, η παραισθησία αντικαθίσταται με πόνο κεντρικά μέχρι τον αγκώνα και τελικά με υπαισθησία στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου.
          
Παθήσεις του αυχένα και των άνω άκρων  
 που σχετίζονται με την εργασία
Εισαγωγή
Σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων της ΕΕ αναφέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών και των βραχιόνων και το ένα τέταρτο ότι εκτίθεται σε δονήσεις από τη χρήση εργαλείων — σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τις μυοσκελετικές παθήσεις του αυχένα και των άνω άκρων που συνδέονται με την εργασία.
 
Πολλοί εργαζόμενοι, σ'ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, αποτελούν τη συνηθέστερη μορφή επαγγελματικής ασθένειας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 45% επί του συνόλου των επαγγελματικών ασθενειών, προκαλούν δε ταλαιπωρία και απώλεια εισοδήματος μόνο στον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά έχουν κόστος και για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες. Το κόστος εκτιμάται ότι κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ 0,5 και 2 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
 
Παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον:
 
κακή διευθέτηση του χώρου εργασίας, η οποία υποχρεώνει τους εργαζομένους να εργάζονται σε επίπονες στάσεις, κακός σχεδιασμός εργαλείων και μηχανημάτων·
υπερβολική ζέστη, η οποία αυξάνει τη γενική κόπωση, ή, αντίθετα, υπερβολικό κρύο που δυσχεραίνει το κράτημα·
κακός φωτισμός, ο οποίος υποχρεώνει τους εργαζομένους να παίρνουν επίπονες στάσεις για να βλέπουν τι κάνουν·
υψηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία δημιουργούν ένταση στο σώμα.
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
          Το χέρι είναι μία σύνθετη κατασκευή, που ακόμη και μία ελαφρά διαταραχή σε κάποιο μέρος του, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία του ως συνόλου. Το χέρι είναι τόσο σπουδαίο για την εργασία, την ανάπαυση και την καθ'ημέρα ζωή.
     Τα άνω άκρα αποτελούν πολύπλοκα όργανα και εκ της δράσεως μεμονωμένων ή ομάδων μυών επιτυγχάνεται η εκτέλεση λεπτών και πολύπλοκων κινήσεων και εργασιών αλλά και η παραγωγή απλού μυικού έργου.
 
     Η μείωση της βιοποριστικής ικανότητας συνεπεία βλάβης ενός ή περισσοτέρων μυών, τενόντων ή νεύρων κατά τα άνω άκρα, θα πρέπει να εκτιμάται όχι μόνο από αυτή καθεαυτή τη βλάβη αλλά σε συνδιασμό με το επάγγελμα του πάσχοντος και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκησή του.
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
      Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζομένη περίπτωση της κας Π.Κ., σήμερα παρουσιάζει μόνιμο βαρεία σωματική βλάβη του σώματος και της υγείας της.
Ενδεικτικώς σήμερα, προσωρινά αξιολογείται η α ν α π η ρ ί α της σε ποσοστό επί τοις εκατό:
α) αυχεναλγία μετ'επιμόνου μυικού σπασμού εκδηλουμένου δι'άλγους και περιορισμό κινητικότητας… = 25-…%,
β) πάρεση μέσου νεύρου μετ'υπαισθησία των 3 ½ δακτύλων, αμφοτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος -αναλόγως ευρημάτων- ως και επι …)= Δ: 15-25% - Α: 5-15%, Δ: 10% - Α: 10% =
σύνολο: …
Είναι προφανές ότι, η κα Π.Κ., πάσχει από αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο δεξιά με νευρολογική σημειολογία από την 5η - 6η ρίζα, συνεπεία της εκτέλεσης λεπτών και πολύπλοκων κινήσεων- υπερλειτουργία των τενόντων από επαναλαμβάνομες δυναμικές κινήσεις του καρπού- αλλά και στατικότητας (ακινησία αυχένος) επι σειρά ωρών στην εργασίας της ¨ χρήστρια κομπιούτερ επι πολλά έτη ¨. Το χέρι είναι τόσο σπουδαίο για την εργασία, την ανάπαυση και την καθ'ημέρα ζωή!!!
Σήμερα η κατάστασή της είναι, …..όπου και δημιούργησαν την μόνιμο βαρεία αναπηρία εφ'όρου ζωής με ποσοστό αναπηρίας επι τοις εκατό= άνω του 55% έως 90%    
Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι, το επάγγελμα της παθούσης κας Π.Κ. ως υπάλληλος, είναι απαραίτητος η πλήρης λειτουργικότητα της Σ.Σ. και των άνω άκρων. Αρα, το ποσοστό της επαγγελματικής της ανικανότητας στο μέλλον θα είναι πλέον και μόνιμο, διότι δεν θα μπορεί να επιτελεί την εργασία αυτή (ορθοστασία, ανεβαίνει σκαλιά, άρση βάρους, καθιστική εργασία) ως υπάλληλος, κ.α.
Εν κατακλείδι, λόγω της ανωτέρας βλάβης,… εφ' όσον οι βλάβες που διαπιστώθησαν είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες.
Λόγω δε, της πάθησής της από την συνεχή σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία της, πάσχειαπό κατάθλιψη …. η οποία θα την βοηθήσει στην αποκατάσταση και επανένταξη στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ζωή της.
Τέλος, η νομοθεσία της ΕΕ καθιστά τους εργοδότες υπεύθυνους για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Οι εργοδότες είναι νομικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και λοιπών προσώπων που μπορεί να υποστούν βλάβες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εκτίμηση κινδύνου.-
 
Η παρούσα δίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.
 
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών