Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 17. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ -Αναπηρία % ν. δυσίατος δια βίου

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

    Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Κ.Μ. του Ε., κατοίκου Βαθύ Σίφνου, ετών 22, τελειόφοιτου Φοιτητή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου- Σχολής Πλοιάρχων, γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματά του,τα ακόλουθα:

  1. ποίες είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες την 11η-8-2008 όπως εξ εγγράφων προκύπτει, εάν είναι παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
  2. κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία του έχει επιδράσει ή θα επιδράσει στο μέλλον του και συγκεκριμένα στις προσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις;
  1. & ότι άλλο προκύψει από την Επιστήμη και Τέχνη Σας.
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
 Ύστερα από το αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα την 11η-8-2008 και αμέσως μετά την διάγνωση: «συντριπτικό, ανοικτό, περιπεπλεγμένο κάταγμα κατά το άνω τριτημόριο της αριστεράς κνήμης-περόνης με οστικό και δερματικό έλλειμμα, ανοιχτό κάταγμα κρανίου μετωποβρεγματικά δεξιά με εμπίεσμα του άνω οβελιαίου κόλπου (αφαίρεση οστικού τεμαχίου)-επισκληρίδιο αιμάτωμα δεξιά κροταφοβρεγματικά, κάταγμα πηχεοκαρπικών αρθρώσεως άμφω», οδηγήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων ως και μοσχευμάτων-πλαστικών επεμβάσεων και σήμερα την 18η-12-2008, επισκεπτόμενος με οικείους του το ιατρείο μου, διαπίστωσα ότι ο Μ.Κ. του Ε., έχει: «βαρειά Κρανιοεγκεφαλική κάκωση με διαταραχές συγκέντρωσης, μνήμης, ζάλη, αστάθεια βάδισης, διαταραχές ύπνου και κεφαλαλγία». Τα ανωτέρω συνάδουν με ¨Οργανικό Ψυχοσύνδρομο¨ όπως προκύπτει τούτο από έγγραφα του Θριασίου νοσοκ. όπως και στην ιατρική γνωμάτευση του στις 11-12-2008 ο καθηγητής Νευρολογίας κ. Π.Μ., αναφέρει οτι: «η νόσος είναι δυσίατος δια βίου και μη αναστρέψιμη».
                                                                                                                        
Οι κακώσεις στο οδικό τροχαίο ατύχημα μπορεί να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το ατύχημα, γι' αυτό η ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος γίνεται με σκοπό να προσδιορισθούν τα στοιχεία από τα οποία θα κριθεί η βαρύτητα της σωματικής βλάβης και θα βασισθεί η προσμέτρηση της ποινικής και όχι μόνο ευθύνης στο τροχαίο ατύχημα.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΘΩΡΑΚΟΣ- ΑΚΡΩΝ
                Ο κορμός είναι ο κεντρικός άξονας
                του σώματος.
                Η Σπονδυλική Στήλη (Σ.Σ.) χρησιμεύει για
                τη στήριξη του κορμού και την προάσπιση
                του Νωτιαίου Μυελού (Ν.Μ.) και των ριζών       
       των Νωτιαίων Νεύρων (Ν.Ν.).
Ο Εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στο κύτος του κρανίου περιβαλλόμενος για μεγαλύτερη προστασία από τρία περιβλήματα που λέγονται μήνιγγες. Μέσα στον εγκέφαλο περικλείονται κοιλότητες (τέσσερις συνολικά) που ονομάζονται κοιλίες του εγκεφάλου και περιέχουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Ε.Ν.Υ.) Οι κοιλίες του εγκεφάλου επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο εγκέφαλος κολυμπάει μέσα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό που του προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στα διάφορα τραντάγματα. Η κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου λέγεται βάση του εγκεφάλου και επικάθεται στη βάση του κύτους του κρανίου. Τα εγκεφαλικά νεύρα αναδύονται από τη βάση του εγκεφάλου και εξέρχονται από τα τμήματα της βάσεως του κρανίου. Σήμερα που από τα τροχαία κυρίως ατυχήματα, αλλά και από τα εργατικά ατυχήματα, έχουμε μεγάλη αύξηση στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που η συμπτωματολογία από τις βλάβες αυτές των τραυμάτων επιφέρουν τον θάνατο.
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
      Εξ όλων των ιατρικών εγγράφων τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του κ. Κ.Μ., σήμερα παρουσιάζει μόνιμη βαρεία σωματική βλάβη του σώματος και της υγείας του εφ'όρου ζωής, η νόσος είναι δυσίατος δια βίου και μη αναστρέψιμη.
Ενδεικτικά αξιολογείται η α ν α π η ρ ί α του σε ποσοστό επί τοις εκατό:
 
α) ανοιχτό κάταγμα κρανίου μετωποβρεγματικά δεξιά με ......κόλπου (αφαίρεση οστικού τεμαχίου)-επισκληρίδιο αιμάτωμα .....= 30-35%,
β) συντριπτικό, ανοικτό, .......και δερματικό έλλειμμα (οδηγήθηκε σε σειρά μοσχευμάτων και πλαστικών επεμβάσεων), με ....την ηλικία= 25-35%,
γ)κάταγμα ....άμφω= 15-20%,
ήτοι: άνω του εβδομήντα έως ενενήντα (άνω 70-90%), χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσοστό της ......θα επιδεινωθεί, διότι δεν θα μπορεί να επιτελεί την εργασία του & την αυτοεξυπηρέτησή του.
Επομένως, το ποσοστό της αναπηρίας του και της ανικανότητάς του προς εργασία ως του Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού-ως και οποιασδήποτε άλλης εργασίας σε ποσοστό άνω του εβδομήντα έως ενενήντα (άνω 70-90%), είναι πλέον μόνιμη ...., η νόσος του είναι ....δια βίου και μη αναστρέψιμη.
Ο Μ.Κ. δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού (διοίκηση πλοίων) και τούτο διότι το επάγγελμα αυτό έχει αυξημένες απαιτήσεις !.-  
 
Η παρούσα δίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.
 
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών