Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 16. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-¨Ιατρική Αμέλεια¨ από ακτινοβολία ΜΟΝΙΜΗ κολοστομία

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας, οδός Αιγαίου αρ. 1, ενεργών ως τεχνικός σύμβουλος του κ. Κ.Κ. του Εμ., 51ετών, άεργου-πρώην σιδερά στο επάγγελμα, μετά από εντολή του πληρεξουσίου συνηγόρου του δικηγόρου Αθηνών κ. Χ.Κ., και αποφαίνομαι στα κάτωθι ερωτήματα:

·        εάν στον προιερό χώρο το συρίγγιο της ουροδόχου κύστης και του λεπτού εντέρου δημιουργήθηκε μετά από ακτινοβολία σε λάθος σημείο τον Ιούνιο 2001 όπου και είχε προηγηθεί Χειρουργική επέμβαση εκτομής μορφωμάτων πρωκτικού δακτυλίου και ότι άλλο προκύψει από την επιστήμη και τέχνη σας.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Ο Κ.Κ. στις 15-1-2001 στην Β' Χειρουργική κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου εισήχθη με αιτία εισόδου «μορφώματα του πρωκτού» όπου στις 23-2-2001 του έγινε Χειρ/κή επέμβαση «εκτομή μορφωμάτων πρωκτικού δακτυλίου» και εξήλθε στις 27-2-2001.
Στις 5-4-2001 πάσχων από “Ca πρωκτούυποβλήθη σε ακτινοθεραπεία δια γραμμικού επιταχυ-
ντή 6ΜeV από 5-4-2001 εως 8-6-2001 με συνολική δόση 6200 cGy και ημερήσια δόση 200 με πεδία ακτινοβόλησης……
Στις 17-9-2001 στην Β' Χειρ/κή κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου εισήχθη με αιτία εισόδου «Ca περινέου» με ιστορικό Ca πρωκτού Χειρ/θέν προ 6μήνου ……
Στις 11-10-2001 εισήχθη στην ανωτέρω κλινική όπου του εγένετο επέμβαση «κοιλιοπερινεικής εκτομής ορθού και πρωκτού» η ιστολογική εξέταση στις 24-9-2001 ανέδειξε οξυτενές κονδύλωμα (διαμέτρου 3.2εκ.) με δισπλαστικές αλλοιώσεις και ……
Στις 29-10-2002 εισήχθη εκ νέου στην ανωτέρω κλινική με αιτία εισόδου «συρίγγιο περιναιικής χώρας» όπου υπάρχει προ 5μήνου εκροή υγρών ως από ούρα από το περιναικό τραύμα. …. Εξιτήριο στις 4-11-2002.
Στις 8-5-2003 εισήχθη στην Ουρολογική κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου για στένωμα της ουρήθρας όπου υπεβλήθη σε διάνοιξη του στενώματος και σε ….
Στις 9-10-2003 εισήχθη στην Ουρολογική κλινική του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά με αιτία εισόδου “Ca ουρήθρας” και εξήλθε στις 16-10-2003 με διάγνωση «Χειρ/θέν Ca προστάτου, ουρηθροπερινεικό συρίγγιο, στένωμα ουρήθρας, εξωτερική ουρηθροστομία, βιοψίες συριγγίου».
Η έκθεση ακτινολογικών εξετάσεων στις 14-10-2003 αναφέρει: … υπάρχει διαφυγή σκιαγραφικής ουσίας στο ορθό ως από παρουσία ορθοκυστικού συριγγίου.
Η έκθεση υπολογιστικής τομογραφίας άνω-κάτω κοιλίας αναφέρει: …. Κοιλιοκήλη στο ύψος της κολοστομίας αριστερά. Από την ελάσσονα πύελο, παρατηρείται παρεγχυματική άλλοίωση υφής μαλακού ιστού στον προιερό χώρο συμβατή με …. ή με τοπική υποτροπή της νόσου. Στον ίδιο χώρο, ελέγχεται κοιλότητα με σκιαγραφική ουσία, η οποία επικοινωνεί με το δέρμα του περινέου……
Η έκθεση ιστολογικής εξέτασης στις 23-10-2003 αναφέρει: χωρίς αποδεικτικά στοιχεία κακοηθείας.
Στις 11-5-2004 στο τμήμα Ουρολογικό Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ εξεταζόμενος από τον θεράποντα ιατρό Α.Γ.Γ. παρουσιάζει την εξής κατάσταη με αρχική διάγνωση νόσου «Ca πρωκτού-ακτινοβολιθέν», με τελική διάγνωση νόσου «κοιλιοπερεινική εκτομή», θεραπεία που εφαρμόστηκε….».
Συνταγολόγιο: «ο ως άνω ασθενής πάσχων εξ Ca πρωκτού έχει υποβληθεί σε ριζική ακτινοθεραπεία και ακτινοβολία κοιλιοπερινεική εκτομή και μόνιμη κολοστομία…….».
                       
                                  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η - Π Α Ρ Ο Υ Σ Α   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   
 
Αναφορικά με τον κ. Κ.Κ. σε σχέση με τα τεθέντα ερωτήματα προκύπτουν τα κάτωθι:
Η πρόσθια ουρήθρα αποτελείται από δύο μοίρες: την πεική και την περινεική, περιβάλλεται από τα σηραγγώδη σώματα και το σπογγιώδες σώμα που αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό και άφθονα αγγεία.
Οι κακώσεις αφορούν κυρίως την περινεική μοίρα, ο δε κίνδυνος μετατραυματικού στενώματος είναι μεγάλος και έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της διαμέτρου του αυλού της ουρήθρας που λόγω του ….. Η κυρία αιτία  παρατηρείται μετεγχειρητικά ύστερα από διάφορους ενδοσκοπικούς χειρισμούς ή Χειρουργικές επεμβάσεις.
Τα συρίγγια της ουροδόχου κύστης δημιουργούνται συνήθως ύστερα από φλεγμονώδη ή νεοπλασματική επεξεργασία του εντέρου που διηθεί προοδευτικά τα τοιχώματα της κύστεως …..
Η επικοινωνία όμως με τον ορθό λέγεται κυστεορθικό συρίγγιο και τότε τα ούρα βγαίνουν από το έντερο.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Κ.Κ. πάσχων από Caπρωκτού, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο-Ακτινολογικό εργαστήριο-τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, υπεβλήθη σε ριζική ακτινοθεραπεία και ακτινοβολία δια …..
Η θεραπεία, την οποία έπρεπε να κάνει ο γραμμικός επιταχυντής (ακτινοβολία) ήταν να ακτινοβολήσει την περιοχή του πρωκτού-του σφυκτήρα και των τριών καρκινωμάτων ….
Παρά ταύτα, οι ακτινοβολίες δεν πείραξαν καθόλου τον ορθό-τον σφυκτήρα και τα τρία καρκινώματα μορφής φακής, η δε βιοψία που ακολούθησε μετά το πέρας αυτής επιβεβαίωσαν εκ νέου την θέση τους ακέραιη.
Όμως, η ανεπιτυχής και άστοχη ακτινοβόληση του συγκεκριμένου πεδίου, όπως από την ελάσσονα πύελο παρατηρείται, παρεγχυματική αλλοίωση υφής μαλακού ιστού στον προιερό χώρο, είχε σαν αποτέλεσμα στις 11-10-2001 να εισαχθεί στην Β' Χειρ/κή κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου όπου του εγένετο επέμβαση «κοιλιοπερινεικής εκτομής ορθού και πρωκτού» ως επακόλουθο του οποίου μετά πάροδο 9μήνου ενεφανίσθη ……
Ο αγώνας της επιστήμης και της σύγχρονης κοινωνίας σήμερον είναι, να παρατείνουμε τη ζωή και την ποιότητα της ζωής. Οι γνώσεις μας και οι τεχνικές μας επιτρέπουν πλέον να ελαττώσουμε σημαντικά τα ιατρικά λάθη μας και να ενεργούμε lege artis.
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων στοιχείων, τα οποία μου ετέθησαν υπ' όψιν μου, σε συνδιασμό με την διεθνή βιβλιογραφία, ως και σε συσχετισμό με τα τεθέντα ερωτήματα, τις ειδικές γνώσεις μου, την επιστημονική κρίση και πείρα μου, προκύπτει ότι ο κ. Κ.Κ. πάσχει από:
-         Ca πρωκτού και έχει υποβληθεί σε ριζική ακτινοθεραπεία και ακτινοβολία, κοιλιοπερινεική εκτομή και μόνιμη κολοστομία. Το αποτέλεσμα των ακτινοβολιών-δηλαδή το στένωμα της ουρήθρας, δεν επέτρεπε στα ούρα να διαφύγουν από τηνφυσιολογική οδό και μαζί με την καταστροφή και την τελεία συρίκνωση της κύστης, ήτο η δημιουργία κυστεο-περινεικού συριγγίου όπου τα ούρα περνάνε από την κοιλότητα, δεν μπορούν να συγκρατηθούν και αποβάλλονται με την συχνή ροή τους σήμερα όπου βγαίνουν από τη χώρα του πρωκτού-συνεπεία της ανεπιτυχούς και άστοχης ακτινοβόλησης-εκτέλεσης non lege artis.
-         Το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται του 80% αγγίζοντας το 100% και ως τούτου ανίκανος προς πάσα εν τω μέλλοντι επαγγελματική εργασία κατά το αυτό ποσοστό και εφ' όρου ζωής εφ' όσον οι βλάβες που διεπιστώθησαν είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες.
-         ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα ιατρικής Χειρουργικής επέμβασης δυνάμενης να διορθώσει την πάθηση του προς μείωση της αναπηρίας του και φυσικά η libido του είναι ανύπαρκτος.
-         ……. .-
 Η παρούσα δίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών