Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ- Νεφρική Ανεπάρκεια ν.Ανίατος

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
      Ο υπογράφων ιατρός Δρ.Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως ειδικού Ιατροδικαστού – Διδάκτορα Παν/μίου Αθηνών, γνωμοδοτώ ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Α.Κ. του Σπ., 55 ετών, κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, κατόπιν εντολής του πληρεξούσιου δικηγόρου και αντικλήτου του κυρίου Λ.Γ., δικηγόρου Λάρισας, και αποφαίνομαι στα κάτωθι ερωτήματα:
 
1.     Εάν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του ( Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου ) η αιμοκάθαρση που κάνει σε συνδυασμό με την καρδιακή ανεπάρκεια που έχει μεταφερόμενος στα επτά ( 7 ) Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς ;
 
2.     Εάν έπρεπε μετά ενός ( 1 ) έτους αιμοκάθαρσης που κάνει να έχει ενταχτεί σε λίστα αναμονής νεφροπαθών για μεταμόσχευση με πρωτοβουλία της φυλακής κρατουμένων και αν θα έπρεπε να του έχει γίνει προμεταμοσχευτικός έλεγχος ;
 
3.     Εάν τα ανωτέρω δηλαδή, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου με αγγειοκινητική αστάθεια και η στεφανιαία νόσος που έχει, είναι νόσος ΑΝΙΑΤΟΣ ;
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠ¶ΟΨΙΝ ΜΟΥ:
 
1.         Ιατρική Γνωμάτευση Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Κρατουμένων ¨ Ο Αγιος Παύλος ¨ με Νο 2172/08 – 09 – 2000 που διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ και έκανε έναρξη αιμοκάθαρσης τρεις φορές εβδομαδιαίως.
 
2.         ……
 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 
Μετά την επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 12 – 09 – 2001, την μελέτη των ιατρικών γνωματεύσεων, τη μελέτη των ειδικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τα έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπ΄όψιν μου και την διεθνή βιβλιογραφία επάγομαι τα ακόλουθα:
 
Η διαδικασία αιμοκάθαρσης των αιμοκαθαιρομένων κρατουμένων ασθενών πραγματοποιείται ως ....
 
Ο ασθενής κρατούμενος κ. Α.Κ. με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα περιοδικής αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα δηλαδή θεραπεία τετράωρης διάρκειας.
 
Η θεραπεία αυτή διαρκεί εφ΄όρου ζωής και μόνο η επιτυχής μεταμόσχευση απαλλάσσει τον ασθενή από την αιμοκάθαρση.
 
Ο ασθενής κάθε φορά που κάνει αιμοκάθαρση μεταφέρεται στη μονάδα τεχνικού νεφρού του εκάστοτε εφημερεύοντος νοσοκομείου Αθηνών ή Πειραιώς και εκεί γίνεται η θεραπεία της αιμοκάθαρσης με τις οδηγίες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Μετά το τέλος της θεραπείας του επιστρέφει στο Νοσοκομείο ……
 
 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Αναφορικά με τον κ. Α.Κ. και τα τεθέντα ερωτήματα προκύπτουν τα κάτωθι:
 
 
1.          Με δεδομένο ότι είναι κρατούμενος αιμοκαθαιρόμενος ασθενής ....εφημερεύων Κρατικό Νοσοκομείου με αποτέλεσμα η αιμοκάθαρση να …., διότι:
 
α. τα φίλτρα που ... για την αιμοκάθαρση ... από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ( από 1. έως 1. επιφ. ), επίσης η ... της αιμοκάθαρσης σε κάθε νοσοκομείο μονάδας τεχνικού νεφρού είναι ... και κυμαίνεται από ... .
 
β.   με δεδομένο …..
 
γ.  λόγω ….
 
Με δεδομένο ότι τα επτά Κρατικά νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά στη μονάδα τεχνικού νεφρού ανήκουν ….
 
 Κατά συνέπεια, το διαρκές αλαλούμ των Κρατικών Νοσοκομείων νοσηλείας του κρατούμενου ασθενούς αιμοκαθαιρόμενου Α.Κ. είναι ... και …..
 
2.          Με δεδομένο ότι ο κ. Α.Κ. είναι κρατούμενος αιμοκαθαιρόμενος ασθενής στα Κρατικά Νοσοκομεία, κατά συνέπεια η υγεία του ….
 
Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού ¨ Ο Αγιος Παύλος ¨ δεν έχει και δεν μπορεί να ……:
 
3.          Γίνεται αντιληπτό, ότι ο ασθενής του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού σε περίπτωση που παρουσιάσει οξύ πρόβλημα υγείας όπως ……
 
-          Ο αγώνας της επιστήμης και της σύγχρονης κοινωνίας σήμερα είναι να παρατήσουμε την ζωή και την ποιότητα της ζωής
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 
Προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η οποία θεραπευτική αγωγή του κ. Α.Κ. πρέπει να μην ... το θεραπευτικό πρωτόκολλο και η .... της πορείας του ασθενούς να είναι ... και συνεχής.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 
    Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων στοιχείων, τα οποία ετέθησαν υπ'όψιν μου, σε συνδυασμό με την διεθνή βιβλιογραφία, ως και σε συσχετισμό με τα τεθέντα ερωτήματα, τις ειδικές γνώσεις μου, προκύπτει ότι ο κ. Α.Κ. πάσχει από: …..
 
Σε οποιοδήποτε περιβάλλον με εγγενείς επιβαρυντικές, ...συνθήκες διαβιώσεως όπως σε οποιαδήποτε φυλακή, ... επιβαρύνει και ... σημαντικά την ήδη ...του καθώς και …..
Τα ως άνω θεωρούνται νόσος ΑΝΙΑΤΟΣ.-                           
 
Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής          
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών
 
Σημ.: Όρα …για περισσότερα στις ¨Αποφάσεις¨ Αριθμ. 184/01 στο site!