Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 2. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Ιατρική Αμέλεια Μ-Γυναικ-κό, Θάνατος απο ΄απόξεση΄

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
    

Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής – Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών, διορισθείς Πραγματογνώμων με την υπ αριθμ. 33/1998 παραγγελία της  Ανακρίτριας  Πρωτοδικείου Πρέβεζας, μετά το νενομισμένο όρκο του Πραγματογνώμονος τον οποίο έδωσα ενώπιόν σας, προέβην στην διενέργεια πραγμ/νης της Τ.   Αικ. του Δ., για να γνωμοδοτήσω στα τεθέντα ερωτήματα
Ποια ήταν τα αίτια του θανάτου της ανωτέρω Αικ. Τ., αν προηγήθηκε διακοπή εγκυμοσύνης της και σε θετική περίπτωση δηλαδή αν υπήρξε πράγματι εγκυμοσύνη, πόσων εβδομάδων ήταν η κύηση. 
       

Εκ των τεθέντων στοιχείων σε φωτοτυπία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11α/1997 παραγγελίας της κα Εισαγγελέως Πλημ/κών Πρέβεζας, γνωμοδοτώ ως ακολούθως:                     
1.  Εκ της νεκροτομής διεπιστώθη ότι εντός της κοιλίας ανευρέθη θολερό αιμορραγικό υγρό και αιματοπήγματα, πιθανόν υπολείμματα εκ της προηγηθείσης προ μηνός επεμβάσεως.
2.  Διεπιστώθη αφαίρεση σκωληκοειδούς αποφύσεως προ ικανού χρόνου μη συνδεδεμένη με την αιτία θανάτου.
3.  Διεπιστώθη ότι η μήτρα ήτο ηυξημένων διαστάσεων και βάρους προφανώς εκ κυήσεως.
4.  Εκ της μακροσκοπικής παθολογοανατομικής μελέτης πλην της αντιδραστικής λεμφαδενίτιδος και του λίαν ηυξημένου βάρους του σπληνός των 485 γρ. …..  συνηγορούν υπέρ της εκδοχής της μειώσεως της δυνάμεώς του …… .
5.  Το ότι προηγήθη κύησης επιβεβαιώνεται από την υφή του ενδομητρίου, τυπικόν όμως εύρημα είναι από τα …..                                               
6.  Εκ του πνεύμονος διεπιστώθη ιστολογικώς αλλοιώσεις πνεύμονος σε κατάσταση [shock, ARDS], η οποία συνηγορεί υπέρ της εκδοχής να …. .
7.  Ο υψηλός πυρετός κατά την είσοδό της στο Νοσοκομείο Πρέβεζας αλλά και ενωρίτερα  (39οC) επιβεβαιώνουν τόσο την σηπτική κατάσταση (σηψαιμία) όσο και την …… Ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος … η οποία και προκάλεσε την δυσλειτουργία της καρδιάς.
ΣΧΟΛΙΟ :
Η μη λεπτομερής περιγραφή της ιστοπαθολογοανατομικής εικόνας των οργάνων που εξετάστηκαν αλλά απλώς και μόνο η συμπερασματική  με δύο λέξεις διάγνωση, δεν μας ….
Η  εκροή εκ του κόλπου πυώδους λεπτόρρευστου υγρού συνηγορεί υπέρ της εκδοχής της υπάρξεως φλεγμονής των έσω γεννητικών οργάνων η οποία να προκάλεσε σηψαιμία.
      Αρα, η πλέον πρόσφορη αιτία θανάτου είναι η  σηψαιμία εκ των γεννητικών οργάνων προερχόμενη η οποία με τους προαναφερθέντες παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς να επέφερε το θάνατο.-               

Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

  • ΟΡΑ, αριθμ. 174/1998 Απόφαση ΤριμΠλημΠρέβεζας.