Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΕνδοΟικογενειακή Βία-ΔΙΑΖΥΓΙΟ Γονέων > Γνωμοδοτήσεις > 2. Αιτιάσεις για ΄κακοποίηση΄ απο Αθλοπαιδιές ΓΙΑ-αφαίρεση-επιμέλειας

 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMScPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), τ. Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της κας Ελ. Χ. του Κ., 4.ετώνΥπαλ. Τρ., κατοίκου Ν.Φιλ. Αττικής, απαντώ στο ακόλουθο ερώτημά  της:

α) οι αναφερόμενες κακώσεις στο ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ της 25-.-200. του Χρ. Μ. του Κων/νου (πρώην συζύγου μου)  είναι κακώσεις συνεπεία δαρμού-σωματικής κακοποίησης ή είναι δυνατόν να υπάρξει σύγχυση με κακώσεις από αθλοπαιδιά ή κατά τη διάρκεια παιχνιδιού; & ό,τι άλλο προκύψει από την επιστήμη και τέχνη σας.      

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

        Αφου έλαβα υπ’όψιν μου τα παραπάνω έγγραφα, σε συνδυασμό με την Βιβλιογραφική ενημέρωση και σε συσχετισμό με το ερώτημα που μου ετέθη, προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 19-.-200. παρέλαβε ο κ. Χρ. Μ. το υιό του Κ. Μ., ηλικίας 3ετών από την οικία της τ.συζύγου του και το επέστρεψε στην οικία της την Κυριακή 21-.-200. το βράδυ. Αναφέρει ότι: «…το ανήλικο τέκνο μας φέρει στο δεξιό του πόδι και συγκεκριμένα στην εσωτερική πλευρά της κνήμης (γάμπας) ένα μεγάλο σημάδι, σε σχήμα σταυρού (!),………………..στο σώμα του από συγκεκριμένο πρόσωπο με μαχαίρι, αν δεν μου παρέχετε πειστική αιτιολόγηση, πιθανολογείται βάσιμα ότι έχει προκληθεί εκουσίως και με αιχμηρό αντικείμενο από τρίτο πρόσωπο, δημιουργεί συνεπώς εύλογη ανησυχία για την μεταχείριση του ανήλικου τέκνου μου και την πιθανή του κακοποίηση, αλλά και τις επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική του υγεία».

   Από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου στις 26-.-200., προέκυψαν τα κάτωθι:

-          φέρει επουλωμένες γραμμοειδείς εκδορές στην έσω μεσότητα δεξιάς κνήμης γαστροκνημιαίας χώρας εκτάσεως 4 χ 0,15εκ. περίπου με κάθετη φορά και κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω και εκτάσεως 3 χ 0,1εκ. περίπου με οριζόντια ελαφρώς λοξή πλαγία φορά από αριστερά προς τα δεξιά και κάτω προς τα πάνω με χείλη ομαλά επικαλυπτόμενες εκ νέου με υγιές επιδερμίδα (εικ. 1+2).

 Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής, αποφαίνομαι:

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΡΟΠΟΥ  ΚΑΙ  ΠΩΣ  ΕΓΕΝΟΝΤΟ  ΑΥΤΕΣ

λόγω της τοπογραφίας (θέσεώς) τους,

-          α. Από την (εικ. 1) βλέπουμε παρατηρώντας την, ότι ο μικρός Κ. Μ., 3 ετών, στην αριστερή επιφάνεια της κνήμης του να φέρει πέντε διαφόρου μορφής-χροιάς και εκτάσεως μώλωπες ¨δίκην επιτραπέζιου παιχνιδιού¨ που μας αποδεικνύουν ότι τα παιδιά της ηλικίας του …… απλές .. (αθέλητες) κακώσεις στο σώμα τους και με ιδιαίτερη συχνότητα κατά την διάρκεια Παιχνιδιού και Αθλοπαιδιών άνευ βαρύτητας!.   

-          β. Από την (εικ. 2) βλέπουμε παρατηρώντας την, ότι ο μικρός Κ. Μ., 3 ετών, στην δεξιά έσω επιφάνεια κατά γόνυ αρθρώσεως ολίγον κάτωθεν του σορτς, μία λοξή ερυθρωπή ….με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, ο δε χρόνος της χροιάς υπολογίζεται 3-6 ημερών. Προέλευση αυτής συνεπεία Παιχνιδιού και Αθλοπαιδιών άνευ βαρύτητας!.     

-          γ. Από την (εικ. 1+2)= «φέρει επουλωμένες γραμμοειδείς εκδορές στην έσω μεσότητα δεξιάς κνήμης γαστροκνημιαίας χώρας εκτάσεως 4 χ 0,15εκ. περίπου …περίπου με οριζόντια ελαφρώς λοξή πλαγία φορά από αριστερά προς τα δεξιά και κάτω προς τα πάνω με χείλη ομαλά επικαλυπτόμενες εκ νέου με υγιές επιδερμίδα».

 Πιθανολογώ ότι προήλθαν:

-. Η μεν 1η εκδορά κατά την διάρκεια Παιχνιδιού ………….και είναι άνευ βαρύτητας!.   

-. Η δε 2η εκδορά κατά την διάρκεια Παιχνιδιού ή Περιπάτου ……………και είναι άνευ βαρύτητας!.     

Συνεπώς:

Από κανένα στοιχείο ΔΕΝ δικαιολογείται να πιθανολογήσει κάποιος ότι οι ανωτέρω ¨εκδορές άνευ βαρύτητας¨ προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο «πόσο μάλλον από μαχαίρι» τις θεωρώ δε ΑΣΤΕΙΕΣ και ΔΕΝ μπορούν να ληφθούν ΣΟΒΑΡΑ υπ’όψιν!!! ελλείψει των χαρακτηριστικών επιστημονικών ευρημάτων από ¨νήσσων όργανον¨ και εν κατακλείδι, ΔΕΝ υφίστανται αιτιάσεις για πιθανή κακοποίηση και επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία του Κ. Μ., 3 ετών!.      

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής

Δρ. Ορφέας  Κ.  Περίδης DMScPhD - SOC.

Ειδικός ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ

Ιατρός  Δημόσιας  Υγείας-Κοινωνιολόγος

τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας

τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)

τ. Επιστημονικός Συνεργάτης (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών