Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΕνδοΟικογενειακή Βία-ΔΙΑΖΥΓΙΟ Γονέων > Γνωμοδοτήσεις > 1. ΕνδοΟικογενειακή Βία-μητέρας- ΑΦΑΙΡΕΣΗ επιμέλια κόρης

 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMScPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), τ. Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Κ. Κ. του Σ., Δικηγόρος, κατοίκου Αγ.Παρ. Θήρας, εξέτασα την ανήλικη θυγατέρα του Μ. , 1.μηνών περίπου, στο ιατρείο μου την 21η-1.-200. και  περί ώρα 15.00,  προκειμένου να αποφανθώ για τον βαθμό και την βαρύτητα της σωματικής βλάβης που υπέστη εντός της οικία της εν διαστάσει συζύγου του κας Μ. Κ. του Αν.,  κατοίκου Φ. Θ., στις 21-.-200. ¨ασκώντας την επιμέλεια  της  ανήλικης θυγατέρας της Μάρθα¨  & απαντώ στα ακόλουθα  ερωτήματά  του :

·         οι αναφερόμενες κακώσεις στις 21-.-200. είναι κακώσεις συνεπεία δαρμού-σωματικής κακοποίησης ή ίχνη από αντικείμενο που παράγει θερμική ενέργεια (κάψιμο εν γένει) και για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν στο δέρμα τα ίχνη εγκαυμάτων από λίαν θερμά και πυρακτωμένα στερεά σώματα; &ότι άλλο προκύψει σχετικό από την επιστημονική σας πείρα, κρίση, γνώμη και ειδικές γνώσεις σας. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

Όπως προκύπτει από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου στο ιατρείο μου, την 21η-1.-200. και ώρα 15.00 της ανήλικης Μ. Κ. του Κ., ως και από την βιβλιογραφική ενημέρωση, σε συσχετισμό με τα ερωτήματα που μου ετέθησαν, προκύπτουν συνοπτικώς τα ακόλουθα:

Αναφέρει ο συνοδεύσας αυτήν πατέρας της ότι, η ανήλικη θυγατέρα του Μ. (14μηνών περίπου), υπέστη ¨έγκαυμα που οφείλεται στην επίδραση ξηράς θερμότητας από ‘ηλεκτρικό σίδερο’ ¨ από τα χέρια της εν διαστάσει σύζυγό του εντός της οικία ς της την 19η -.-200. ¨ ασκώντας την επιμέλεια  της  ανήλικης θυγατέρας της  Μ.¨   με σκοπό να την τιμωρήσει.

Από την μακροσκοπική-κλινική εξέτασή μου προέκυψαν τα κάτωθι:

-          φέρει [με τη μορφή χαρακτηριστικού αποτυπώματος αντικειμένου που ήρθε σε επαφή] μικρό τριγωνικό έγκαυμα με όχθες από σαφή όρια, διαμέτρου 4εκ.περίπου αριστεράς κατώτερης μεσότητας επιφανείας κνήμης &ομοίως συστοίχως στην δεξιά επιφάνειας διαμέτρου 3εκ.περίπου, χροιάς μελανής (δίκην ουλής) στο δέρμα, με ρίκνωση και αποξήρανση του δέρματος (φωτ. 1+2).

 ·         Στην περίπτωση αυτή, οι αναφερόμενες κακώσεις έχουν τη χροιά «μελανής [η θέση αποκτά….για λόγους βιοχημικούς ….βασική στιβάδα] (δίκην ουλής) στο δέρμα, με ρ…. και αποξ. του δέρματος».          

Οι κακώσεις που αναφέρονται έχουν επιστημονικά περιγραφεί και φωτογραφηθεί για να προ-σδιορίσουν τον χρόνο που ετελέσθησαν και πώς εγένοντο αυτές, δηλαδή από ποίου οργάνου,  η αναφερόμενη «σωματική βλάβη ¨ έγκαυμα από λίαν…. από σίδερο σιδερώματος ¨» δηλεί το δεύτερο βαθμό και το χρόνο επούλωσης (παραμονής των ιχνών της βλάβης) περίπου 3μήνου και δια βίου εφ’όρου ζωής.

Οι αναφερόμενοι χρόνοι επουλώσεως είναι ενδεικτικοί αποκλειόμενης κάθε επιπλοκής ή υστερογενούς βλάβης. Θεμελιώδης η φωτογραφική τεκμηρίωση της βλάβης (εγκαύματος), η οποία συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την περιγραφή μου της βλάβης.

Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

Η σωματική τιμωρία συνιστά  προφανή παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας του παιδιού και έλλειψη σεβασμού στην ιδιωτική του ζωή. Ο νέος Νόμος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απαγορεύει την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου ως μέσο σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 αναφέρεται μεταξύ άλλων:  «καθίσταται σαφές ότι …Συνιστά περίπτωση κακής άσκησης της επιμέλειας και για το λόγο αυτόν επιφέρει την εφαρμογή του άρθρου 1532 του Α.Κ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, …Ως σωματική βία πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε πράξη επιβολής έλεγχο ή σωματικής δυσφορίας σε ανήλικο, με σκοπό το σωφρονισμό ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς του».      

Ιατροδικαστικώς, λόγω της τοπογραφίας (θέσεως) κ.λ.π. ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι επρόκειτο για ¨κάψιμο από σίδερο σιδερώματος¨ εκ προθέσεως. Άρα, η αναφερόμενη   « σωματική βλάβη ¨ έγκαυμα από λίαν…κάψιμο από σίδερο σιδερώματος ¨» δηλεί το δεύτερο βαθμό και το χρόνο επούλωσης (παραμονής των ιχνών της βλάβης) περίπου 3μήνου και δια βίου εφ’όρου ζωής.

1Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η θεμελιώδης όμως τεκμηρίωση είναι και η φωτογραφική  εμφάνιση-απεικόνιση των σωματικών κακώσεων, η οποία συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την περιγραφή της βλάβης στην Ιατροδικαστική μου έκθεση.  Γεγονός το οποίο επιτρέπει σήμερα την δίχως καμία αμφισβήτηση της Ιατροδικαστικής έκθεσής μου ως μέσο ¨πειστηρίου¨ στη νομική διαδικασία.-

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής

Δρ. Ορφέας  Κ.  Περίδης DMScPhD - SOC.

Ειδικός ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ

Ιατρός  Δημόσιας  Υγείας-Κοινωνιολόγος

τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας

τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)

τ. Επιστημονικός Συνεργάτης (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών