Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Κλητήριο ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ Αρχών > 9. ΠΟ.ΓΡΑ.ΤΕ - τα ΄ΚΟΡΑΚΟκυκλώματα΄ ΚΑΙ η Δικαιοσύνη!

ΠΟ.ΓΡΑ.ΤΕ - τα ΄ΚΟΡΑΚΟκυκλώματα΄
ως «ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ και ΥΒΡΙΣΤΕΣ» της Δικαιοσύνης!
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ πίσω από Μεγαλο-δικηγόρους και Μεγαλο-δημοσιογράφους του ΄ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ!΄ για να ΜΗΝ πληρώνουν τα ποσά που επιδικάζουν σε βάρος τους οι δικαστικές αποφάσεις που με δικαιώνουν !!!

  • Το Ιστορικό:
 
Ενώ η απόφαση με αριθμ.3872/2011 του Τριμ.Εφετείου Αθηνών (16ο τμήμα) που κατέστη ήδη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, όπως προκύπτει από το με αρ.πρωτ.5/2012 πιστοποιητικό του κ. Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών λόγω μη ασκήσεως αναιρέσεως εκ μέρους των εναγομένων με την από 3-1-2002 αγωγή μου (μεταξύ των οποίων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Τελετών), ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ, ότι:
«...Με την υπ΄ αριθμ. 3872/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο), η οποία εκδόθηκε επί των ασκηθεισών από τους Αργύριο Τούντα, Ιωάννη Δάφνη και το Σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ» και συνεκδικασθεισών εφέσεων κατά του Ορφέα Περίδη του Κωνσταντίνου και κατά της υπ΄ αριθμ. 6803/2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Τακτικής Διαδικασίας), έγινε τελεσίδικα εν μέρει δεκτή η από 3-1-2002 αγωγή του Ορφέα Περίδη κατά των ανωτέρω και αναγνωρίστηκε: 1)η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα, οι μεν Αργύριος Τούντας και Ιωάννης Δάφνης το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ έκαστος, το δε σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ» το ποσό των τριών (3.000) ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο τελευταίος από την αδικοπραξία των εναγομένων και από την παράνομη και σημαντική προσβολή της προσωπικότητάς του, αφού αποδείχθηκε ότι από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων επλήγη η προσωπικότητα του ενάγοντος, υπό την έκφραση της τιμής και υπολήψεώς του ως ατόμου και επιστήμονα – επαγγελματία ιατροδικαστή, διότι τα ψευδή περιστατικά, που οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν και διέδωσαν ενώπιον τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Δικαστών, Εισαγγελέων, δικαστικών υπαλλήλων και ακροατηρίου), κατ΄ αντικειμενική κρίση, μειώνουν την ηθική αξία, που έχει πηγή την ατομικότητα και αντικατοπτρίζεται στην εκτίμηση των άλλων μονάδων του κοινωνικού συνόλου προς αυτόν και τον ενεφάνισαν ως άτομο μειωμένης ηθικής υποστάσεως, που στοχεύει στον πορισμό παρανόμου περιουσιακού οφέλους σε βάρος συγγενών θανόντων. Από την προεκτεθείσα αδικοπραξία των εναγομένων σε βάρος του ενάγοντος, με την οποία οι εναγόμενοι προσέβαλαν, παρανόμως και υπαιτίως, την προσωπικότητά του, ο τελευταίος υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας, δηλαδή για την ανακούφιση αυτού από τη λύπη, τη στενοχώρια και γενικά τον ψυχικό πόνο που αισθάνθηκε, δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης. Ειδικότερα, από  τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψε με σαφήνεια ότι από τα γεγονότα που ισχυρίστηκαν οι εναγόμενοι, ο μεν Αργύριος Τούντας στις από 28-1-1997 και 27-1-1999 ένορκες, προανακριτική και στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημ/κείου Τρίπολης, αντίστοιχα, καταθέσεις του, ο Ιωάννης Δάφνης στις από 27-1-1999 και 18-1-2001 ένορκες καταθέσεις του στο ακροατήριο του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου Τρίπολης, αντίστοιχα, και το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ» στο από 25-9-1996 έγγραφό του, είναι ψευδές: ότι ο ενάγων ζητούσε επιμόνως από τους ιδιοκτήτες των γραφείων τελετών στην Τρίπολη να λένε στους πελάτες τους να κάνουν ταρίχευση στα πτώματα των νεκρών συγγενών τους, ότι υποχρέωνε τα γραφεία τελετών της περιοχής καθώς και τις οικογένειες των νεκρών να ταριχεύουν υποχρεωτικά τους νεκρούς αλλιώς ηρνείτο την παράδοση των νεκρών από το νοσοκομείο, παρότι ο χρόνος θανάτου με το χρόνο ταφής δεν υπερέβαινε το 24ώρο, ότι η πράξη του αυτή υποκρύπτει σαφή εκμετάλλευση των οικογενειών των νεκρών και των γραφείων τελετών, ότι απαίτησε από τον Ιωάννη Δάφνη το ποσό των 90.000 δρχ. για τις ταριχεύσεις των οικείων του (το αληθές είναι ότι του είπε μόνο ότι η ταρίχευση κοστίζει 30.000 δρχ. κατά κεφαλή), ότι σύστησε στον Ιωάννη Δάφνη το γραφείο τελετών του Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου για την προετοιμασία της κηδείας των συγγενών του, και ότι πρότεινε στον ίδιο να δώσει τα χρήματα των ταριχεύσεων στο άνω γραφείο, ότι μόλις ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι άλλο γραφείο θα αναλάβει την κηδεία των συγγενών του, εκείνος του είπε να πάρει και τις τρείς νεκρές και να φύγει, ότι, ενώ υπήρχε την 23-9-1996 χώρος του ψυγείου του νεκροθαλάμου για τις σορούς των συγγενών του εναγομένου Ιωάννη Δάφνη, ο ενάγων εμπόδιζε τους νοσοκόμους να τις τοποθετήσουν εντός αυτού και ότι χρειάστηκε επέμβαση της Διευθύνουσας και του Προέδρου του νοσοκομείου κ. Νάσση, ώστε αυτός να πειστεί να τις τοποθετήσει στο ψυγείο, ότι έγιναν μαραθώνιες τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να επιτραπεί η παραμονή των πτωμάτων στο ψυγείο εκείνο το βράδυ, και ότι ο εναγόμενος και μη διάδικος Ιωάννης Μπούκας, ευρισκόμενος πάνω από το πατάρι του νεκροθαλάμου άκουσε τον ενάγοντα να συστήνει στον  εναγόμενο Ιωάννη Δάφνη το γραφείο τελετών Θεοδωρακόπουλου για τις κηδείες των συγγενών του. Αντίθετα το αληθές είναι ότι ο ενάγων ουδέποτε πίεσε τον οποιονδήποτε οικείο νεκρού ή τον εναγόμενο Ιωάννη Δάφνη για ταρίχευση, προκειμένου να καρπωθεί οικονομικού οφέλους, αλλ΄ ούτε και υποχρέωνε προς τούτο τα γραφεία τελετών της περιοχής, ότι ουδέποτε συνέστησε στον άνω εναγόμενο κάποιο γραφείο τελετών για την κηδεία των νεκρών συγγενών του, και ότι ο πρώτος εναγόμενος και μη διάδικος Ιωάννης Μπούκας δεν ήταν παρών το βράδυ της 23-9-1996 και φυσικά δεν άκουσε τον ενάγοντα να συστήνει στον Ιωάννη Δάφνη το γραφείο τελετών του Θεοδωρακόπουλου. Επίσης το αληθές είναι, ότι ο ενάγων δεν αρνήθηκε να τοποθετήσει τις σορούς των συγγενών του εναγομένου Ιωάννη Δάφνη στο ψυγείο του νεκροθαλάμου. Αντίθετα και ενόψει του ότι οι θέσεις στο ψυγείο ήταν μόνο τέσσερεις και στο νεκροθάλαμο, το συγκεκριμένο βράδυ, υπήρχαν οι σοροί πέντε ανθρώπων, ο ενάγων έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνει εντός ψυγείου προσωρινά η σορός της Πολιτίμης Μαλλίρη. Και βέβαια, κατόπιν αυτού δεν χρειάστηκε να γίνουν, αλλ΄ούτε και έγιναν μαραθώνιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο και τη Διευθύνουσα του νοσοκομείου. Όλα τ΄ ανωτέρω αναφερόμενα ψευδή γεγονότα τα ισχυρίστηκαν ενώπιον τρίτων οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων Αργύριος Τούντας και Ιωάννης Δάφνης, εν γνώσει της αναληθείας των, και με σκοπό να προσβάλουν την προσωπικότητα του ενάγοντος και ειδικότερα την τιμή και την υπόληψη αυτού ως ατόμου και επιστήμονα. Επίσης, το τέταρτο εναγόμενο σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ», όφειλε, πριν προβεί στην κοινοποίηση του υπ΄ αριθμ. 229/25-9-1996 εγγράφου του, να ελέγξει, καταβάλλοντας την, κατ΄ αντικειμενική κρίση, επιβαλλόμενη στις συναλλαγές επιμέλεια, τη βασιμότητα των καταγγελιών, πράγμα που δεν έπραξε, αν και μπορούσε απευθυνόμενο προς τούτο και σε άλλα γραφεία τελετών της Τρίπολης και της γύρω περιοχής. Αντίθετα, αυτό έσπευσε την επομένη κιόλας ημέρα να συντάξει και αποστείλει το άνω έγγραφο του, διαδίδοντας έτσι, από αμέλεια, ειδήσεις, οι οποίες εξέθεταν σε κίνδυνο το επάγγελμα και το μέλλον του θιγομένου απ΄ αυτές ενάγοντα, ως ιατροδικαστή…}».
Μετά από την παραπάνω δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία δεν άσκησε κανένα ένδικο μέσο κατ΄ αυτής με αποτέλεσμα να καταστεί αυτή αμετάκλητη, ΔΗΛΩΝΕΙ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θ. ΓΟΥΣΙΟΥ & Δ.ΤΣΟΒΟΛΑ, ότι: ¨Δεν πληρώνει¨!!!.

  • Τα συμπεράσματα ΔΙΚΑ Σας.