Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ > Γνωμοδοτήσεις > 2. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Ευθύνη Οστεοπαθητικού-Χειροπράκτη (ΚΑΘ΄ ΕΞΙΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΏΜΟΥ)

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Σ. Μ. του Κ., κατοίκου Π., οδός Θ. αρ. ..- Αγ.Ι.Ρ., ετών 37, άεργος, γνωμοδοτώ στο ακόλουθο ερώτημα του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Δ.Ν., τα ακόλουθα:

 • Ποιές είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες κατά την κάκωση (στρέψη-απότομος και βίαιος χειρισμός) του δεξιού κατ΄ώμον διαρθρώσεώς του την 7η-7-20.. από τον Χειροπράκτη-Οστεοπαθητικό Γ.Τ., εάν είναι  παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
 • Τα αποτελέσματα της 8ης-7-20.. συνάδουν εκ του αιτιατού-αιτιώδης σύνδεσμος της ανωτέρω βλάβης;
 • Ότι άλλο ήθελε προκύψει από την Επιστήμη & Τέχνη Σας.

Έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου σε φωτοτυπία:
α)  Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας (Ποινικού & Αστικού).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
      Αμέσως μετά την κάκωση (στρέψη-απότομος και βίαιος χειρισμός) την οποία υπέστη ο κ. Σ. Μ. στη δεξιά κατ΄ώμον διάρθρωσή του την 7η-7-20.. κατά την 9η συνεδρία μαλάξεων - μασάζ από «βίαιες κινήσεις του αυχένος και των άνω και κάτω άκρων» από τον Χειροπράκτη - Οστεοπαθητικό Γ.Τ., αισθάνθηκε αφόρητους πόνους – εντονότατα άλγη στο κορμό και τα άκρα σε σημείο ώστε να μην μπορεί να αναπνεύσει πλην όμως παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του συνέχιζε.     
     Την επομένη 8η-7-20.. και αφού τα διάχυτα άλγη δεν υποχωρούσαν, μετά της οικογενείας του μετέβη σε θαλάσσια περιοχή (καθόσον τα θαλάσσια λουτρά ενδείκνυται στην πάθησή του-πάσχων από δισκοπάθεια) και εισελθών στη θάλασσα κατά την κολύμβηση, βρισκόμενο το σώμα του σε οριζόντια θέση, χωρίς να προβεί σε απότομη κίνηση υπέστη εξάρθρημα δεξιού ώμου. Μεταφερόμενος από το ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Βούλας ανετάχθη το εξάρθρημα.
α/α 8-7-20.. ΠΡΙΝ-με τον ΏΜΟ σε εξάρθρωση.  
 ΜΕΤΑ, α/α 8-7-2005 ανάταξη εξαρθρήματος.
      Την 25η-7-20.. υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία δεξιού ώμου στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, όπου διεπιστώθηκε ότι, έχει υποστεί: «εξάρθρημα δεξιού κατ΄ώμου διαρθρώσεως επί ρήξεως στροφικού πετάλου, ενδοτενόντια μερική ρήξη του τένοντος του υποπλατίου και συναφούς βλάβης των ινών του τένοντος του υπερακανθίου μετά συνοδού οστικού οιδήματος».


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ΄ ΩΜΟΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

Το Εξάρθρημα ώμου είναι γνωστό και σαν πρόσθιο εξάρθρημα ώμου, εξάρθρωση ώμου, αστάθεια ώμου και
αποτελεί την συνηθισμένη κάκωση κατά την οποία τραυματίζονται οι …. 
Το αποτέλεσμα είναι οι δυο αρθρικές επιφάνειες της άρθρωσης του ώμου να μην εφάπτονται ικανοποιητικά  μιας και ο ….
Επίσης, οι μύες της περιοχής  (στροφείς του ώμου) Εξάρθρημα ώμου αυξάνουν την δραστηριότητα τους για να σταθεροποιήσουν την άρθρωση του ώμου.
Κατά την διάρκεια ορισμένων κινήσεων διατατικές δυνάμεις που ασκούνται στον θύλακα της άρθρωσης. Όταν αυτές οι δυνάμεις είναι πέρα από τα όρια αντοχής του θύλακα τότε αυτός τραυματίζετε. Έπειτα η κεφαλή του βραχιονίου οστού χάνει την επαφή της με την ωμογλύνη. Όταν συμβαίνει αυτό έχουμε το εξάρθρημα ώμου. 
Το εξάρθρημα ώμου συμβαίνει τραυματικά όταν ασκηθεί μια μεγάλη δύναμη στον ώμο (από άμεση εφαρμογή βίας με το βραχίονα ανοικτό ή από πτώση με το άνω άκρο τεντωμένο) με αποτέλεσμα την εξάρθρωση του.
Η θέση στην οποία είναι πιο επιρρεπής ο ώμος είναι η απαγωγή (ανύψωση του χεριού στο πλάι) σε συνδυασμό με έξω στροφή.

Εξάρθρημα ώμου
Εικ. 1.Ο μηχανισμός του προσθίου εξαρθήματος του ώμου που αρχίζει με έκταση και απαγωγή.
 

Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση του καθ΄εξιν εξαρθρήματος το οποίο αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή του εξαρθρήματος  ώμου…..
Η αιτιοπαθογένειά του, είναι:

 • πρωτογενές τραυματικό εξάρθρημα ώμου, το οποίο μετά από ρήξη του κάτω επιχείλιου χόνδρου και ανεπαρκή ακινητοποίηση μπορεί να μεταπέσει σε καθ'έξιν εξάρθρημα ή υποτροπιάζων εξάρθρημα (επειδή πρωτογενώς δημιουργήθηκε τραυματικά).

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

 • Η τεχνική που εφαρμόζεται στην θεραπεία της χειροπρακτικής-οστεοπαθητικής περιλαμβάνει απότομες κινήσεις - ανατάξεις για την αποκατάσταση του προβλήματος του ασθενούς.
 • Την 7η-7-20.. επισκεπτόμενος τον Χειροπράκτη-Οστεοπαθητικό κ. Γ.Τ., κατά την 9η συνεδρία μαλάξεων – μασάζ από «βίαιες κινήσεις του αυχένος και των άνω και κάτω άκρων», αισθάνθηκε αφόρητους πόνους – εντονότατα άλγη στο κορμό και τα άκρα
 • Κάθε οστεοπαθολόγος ακολουθεί μία δική του μέθοδο εξέτασης και θεραπείας όπως άλλωστε κάνουν όλοι όσοι ασχολούνται με την υγεία και την ασθένεια.
 • ΝΑ ΜΗΝ Αγνοούμε ότι ο Γ.Τ. είναι Χειροπράκτης-Οστεοπαθητικός και ότι η μέθοδος της οστεοπαθητικής συνίσταται κατά βάση στην απότομη εφαρμογή δυνάμεων για την αποκατάσταση βλαβών.

Τούτο προκύπτει και επιβεβαιώνεται, από

 • ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ την 6-10-20.. του Β.Θ., αμ.επικ. καθηγ. Ορθοπεδικής Παν/μίου Αθηνών, αναφέρει: σελ. 2 Β. 1. «Οι βίαιοι χειρισμοί των άνω άκρων… μέχρι σημείου ώστε να κατανικούν τον μυικό τόνο και την αυθόρμητη μυική αντίσταση του υποβαλλομένου στη «θεραπεία» ασθενή, θα μπορούσαν θεωρητικά να προκαλέσουν προοδευτική διάταση του αρθρικού θυλάκου του ώμου και βεβαίως να συνοδεύονται από πόνο τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις φυσιοθεραπείες».
 • Ομιλούμε πάντα για έναν υγιή δεξιό ώμο που είχε ο παθών ως εργάτης στη Λαχαναγορά που εργαζόταν, έως και την 6-7-20.. και τούτο αποδεικνύεται από το βιβλιάριο Υγείας του! και όχι σ΄έναν δεξιό ώμο που έχει ήδη το πρόβλημα. 

 Τα κατωτέρω επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω:

 • Με την (malpractice) κακή τεχνική (στρέψη-απότομος και βίαιος χειρισμός) του προκάλεσε εξάρθρημα μέσω ….

-. Ο Χειροπράκτης-Οστεοπαθητικός-(φυσιοθεραπευτής) ασκεί τα χέρια του -άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά του- να έχει δυνατά και γυμνασμένα χέρια για το επάγγελμά του που είναι 100φορές μεγαλύτερη από τον ασκούμενο άνθρωπο με το πνεύμα.

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ την 4-10-2008 της Β.-Τ. Ζ., Επιμ. Χειρουργός-Ορθοπεδικός, αναφέρει: «Η κίνησις στο μπάνιο το πρωί της 8ης-7-20.., δεν πληροί τις προυποθέσεις ενός τραυματικού εξαρθρήματος με τις διαπιστούμενες βλάβες κατά τη χειρουργική επέμβαση και βεβαιώνονται από την Ιατροδικαστική Έκθεση Κλινικής Εξετάσεως Ι.Α. Συνεπώς θα πρέπει οι βλάβες αυτές να προυπήρχαν αφήνοντας μία αστάθεια του ώμου».
 • [το ελεύθερο καθ΄έξιν εξάρθρημα της δεξιάς κατ΄ώμου διαρθρώσεως].
 • η ως άνω τραυματική βλάβη είναι πρόσφατη και ουδόλως συνδέεται με προυπάρχουσα νόσο.
 • η ως άνω βλάβη παρέχει τους χαρακτήρες προσφάτως γενομένης θλαστικής …και δύναται να χαρακτηρισθεί ως ΒΑΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ».

Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

 • Η απότομη, βίαια κίνησις, απαγωγή και έξω στροφή των άνω άκρων (στρέψη-απότομος και βίαιος χειρισμός) από τον Χειροπράκτη-Οστεοπαθητικό (φυσιοθεραπευτή) Γ.Τ. κατά την συνεδρία της 7ης-7-20..), συνάδει, κατά την αναφερόμενη φυσιοθεραπευτική συνεδρία και εν συνεχεία να έγιναν από τον ίδιο φυσιοθεραπευτή χειρισμοί ανάταξης και εν τέλει ανάταξης χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος ο κ. Μ. σαν τέτοιο γεγονός λόγω υπερβολικού άλγους κατά την διάρκεια των χειρισμών αλλά και σε ηπιότερη μορφή μετά την λήξη της συνεδρίας.
 • Όμως, μετά από τέτοιο τραυματισμό θα είχαν δημιουργηθεί πλέον οι τραυματικές προυποθέσεις για επανεξάρθρημα του ώμου με απλή κίνηση κατά την είσοδο στη θάλασσα όπως αναφέρει ο κ. Μ. ……μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
 • Όμως, οι χειρισμοί του Χειροπράκτη-Οστεοπαθητικού (φυσιοθεραπευτή) Γ.Τ. κατά την συνεδρία της 7ης-7-20.. από «βίαιες κινήσεις του αυχένος και των άνω και κάτω άκρων», ήσαν όχι απλώς εσφαλμένοι, αλλά και κακής πρακτικής (malpractice).
 • Το εξάρθρημα δεν μπορούσε να γίνει άμεσα αντιληπτό από τον ασθενή εφόσον έγινε εις την συνέχεια από τον Χειροπράκτη-Οστεοπαθητικού (φυσιοθεραπευτή) Γ.Τ. άμεση ανάταξη χωρίς να το αντιληφθεί ο ασθενής.

 Εν κατακλείδι
        Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπ΄ όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του Σ. Μ., σήμερα παρουσιάζει μόνιμον βαρεία σωματική βλάβη (15-20%), χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσοστό της αρθρίτιδας …η οποία στο μέλλον θα επιδεινωθεί.-
Ο Γνωμοδοτών
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSPhD - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών