Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ > Αποφάσεις > 1. Ευθύνη Οστεοπαθητικού-Χειροπράκτη προς Αποζημίωση(απόφ.4214-11ΠολΠρωτΑθ.)