Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ Πραγματογνωμοσύνες απο ΙΑΤΡΟΥΣ & Ιατροδικαστές > 5. Αναπηρία% ΘΜΣΣ-(πτώση εν ώρα εργασίας)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSMPH - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος της κας Μ. Α. του Ν., κατοίκου Π. Π., οδός Φ., αρ. 5.Α, ετών 6., Συνταξιούχος, γνωμοδοτώ στην υπ'αριθμ. 2100/20.. απόφαση-πράξεως του Μ/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών-Τμήμα Εργατικών Διαφορών, τα ακόλουθα:

 • Αν το αναφερόμενο ως παλαιό κάταγμα στην 6637/2.1.20.. ιατρική γνωμάτευση της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ», που φέρει την υπογραφή του Α.Β.Ζ., Επίκουρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι το Ιδιο με το αναφερόμενο ως «κάταγμα κόκκυγος» στην από 10.1.20.. ιατρική γνωμάτευση του Πανεπιστημιακού Τμήματος του ΚΑΤ, που φέρει την υπογραφή του Ν. Π., Επίκουρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή θεωρείται εκ παραδρομής και το κάταγμα ιερού κόκκυγος ως νέο τοιούτο πλην εκείνου του Θ12,
 •  

 • ποια είναι τα στοιχεία εκείνα από τα οποία το αναφερόμενο ως «πιθανό κάταγμα Θ12» στην υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 6637/2.1.20.. ιατρική γνωμάτευση της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Περιφερεικού Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ», που φέρει την υπογραφή του Α.Β.Ζ., Επίκουρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαγιγνώσκεται ως επιβεβαιωμένο στην από 10.1.2002 ιατρική γνωμάτευση του Πανεπιστημιακού Τμήματος του ΚΑΤ, που φέρει την υπογραφή του Νικολάου Παπαϊωάννου, Επίκουρου καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον δεν αναφέρεται πλέον ως ¨πιθανό¨ και
 • αν η αναφερόμενη στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 811/11.6.20.. ιατρική γνωμάτευση του ΙΚΑ, που φέρει την υπογραφή του Ορθοπαιδικού Ιωάννη Βεκιάρη, εκφυλιστική σπονδυλοαρθρίτιδα της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) συγχρόνως με ανάλογες αλλοιώσεις και της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) και της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) με συνοδό κυφωσκολίωση και ριζιτικά συμπτώματα αποτελεί απότοκο του κατάγματος Θ12 ή φυσιολογική εκφύλιση, που είναι γενικευμένη ομοιόμορφα σε όλη την σπονδυλική στήλη της ενάγουσας ως απόρροια χρόνιας πάθησης αυτής.
 •  

 ΕΓΓΡΑΦΑ που έλαβα υπόψιν μου:
-.   Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας….
-. Την με αριθμ. 383/20.. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ του κ. Ε.Μ.-Ορθοπαιδικός Χειρουργός.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

       Η κα Μ. Α., στις 13-12-20.. κατά την πρωινή της βάρδια στο τμήμα των αναλωσίμων της «OLYMBIC CATERING» γλίστρησε στον βρεγμένο από νερά και σαπουνάδες διάδρομο και πέφτοντας στο δάπεδο χτύπησε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκ. ¨ΚΑΤ¨ Αττικής και να εισαχθεί στην εφημερία της Α΄ Ορθοπεδικής κλινικής του Παν/μίου Αθηνών όπου μετά από Α/Τ και α/α ευρέθη πάσχουσα από κάταγμα Θ-12 ΘΜΣΣ με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες προσωπικές και οικογενειακές της ανάγκες.  

     Με την αρ. πρωτ. 811/11-6-20.. ΙΚΑ Περάματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του Ι.Β.-Χειρουργός: πάσχειαπό «Βαρεία εκφυλιστική σπονδυλαρθρίτιδα ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ – ΟΜΣΣ, κυφοσκολίωση, οστεοπόρρωση ριζιτικού συνδρόμου κάτω άκρων, με λειτουργικές διαταραχές κάτω άκρων, βάδιση δυσχερής λόγω καθιζήσεως Θ-12 σπονδύλου, μετατραυματικής αιτιολογίας και πίεσης ριζών κατώτερης ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ.».

       Από την Αντικειμενική κλινική εξέτασή μου: Μου αναφέρει δε,  ότι παρουσιάζει αναισθησία περισσότερο στην ΟΜΣΣ αισθάνεται ¨ψυχρό¨ το σημείο εκείνο αλλά και σαν να μυρμηγκιάζει συνέχεια από τους συνεχείς αφόρητους πόνους, να ΜΗΝ μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της παρά με βοήθεια άλλου ατόμου, να παραμένει κλινήρης επί μακρόν για την αντιμετώπιση των έντονων πόνων και να μην έχει ήσυχο και ήρεμο ύπνο, τα συμπτώματα την νύχτα είναι χειρότερα –ξυπνάει για να απαλλαγεί από το μούδιασμα- τον πόνο και την καυσαλγία- έχει έκπτωση μυϊκής ισχύος στη συγκράτηση αντικειμένων, να έχει κεφαλαλγία και πρωινή υπνηλία, εμφανίζει έντονους πονοκεφάλους- επίμονο αυχενοβραχιόνια νευραλγία –ραιβόκρανο -ζάλη και τάση προς έμετο, δυσχέρεια και αστάθεια στη βάδιση και στη κίνησή της, να παρουσιάζει σήμερα βλάβη της ψυχικής της υγείας από ¨χρονίσασα κατάθλιψη¨ μετά από μετατραυματικό stress από την πτώση στον εργασιακό της χώρο.
-. «στις 6-3-20.. Εξουσιοδότησηνα λάβω την Α/Τ  της 13-12-20..»
-. «στις 8-3-20.. Αίτηση για Να χορηγηθούν τα Αποτελέσματα της Αξονικής Τομογραφίας την 13-12-20..… ΛΟΓΩ εργατικού ατυχήματος & χρήση δικαστική.».
-. Απάντηση στις 29-3-20..: «Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αναφερόμενο διάστημα…. Λόγω καταστροφής Αρχείου.».
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  - Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
 
Η  Ιατροδικαστική  τραυματολογία  μας παρέχει την ευχέρεια να συμπεράνουμε όχι μόνον τον μηχανισμό των κακώσεων αλλά και την βαρύτητά τους.

Πρακτική όμως ιατροδικαστική σημασία έχουν κατά κύριο λόγο τα άμεσα επακόλουθα των κακώσεων.

Το από 12-1-20.. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. Β.Σ.-ειδικού Ψυχιάτρου, αναφέρει: «εξετάσθηκε για ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ από μετατραυματικό stressαπό πτώση στην εργασία της… επανεξέταση.».
     
     Το από 9-5-20.. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. Β.Σ.-ειδικού Ψυχιάτρου, αναφέρει: «εξετάσθηκε για ΧΡΟΝΙΣΑΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ τροποποίηση στη Θεραπευτική αγωγή… επανεξέταση».

     Την 27η-10-20..περί ώρα 19.00, επισκεφθήκαμε ΜΑΖΙ με την κα Μ.Α. και την θυγατέρα της το γραφείο του κ. Ε.Μ. [διορισμένο Πραγματογνώμονα] για την εξέτασή της !

Την 27η-10-2010περί ώρα 19.00, επισκεφθήκαμε ΜΑΖΙ με την κα Μ.Α. και την θυγατέρα της το γραφείο του κ. Ε.Μ. [διορισμένο Πραγματογνώμονα] για την εξέτασή της !

ΣΧΟΛΙΟ 1ο:
Αναφέρεται ΨΕΥΔΩΣ !!! από τον κ. Ε.Μ. στη σελ. 2 της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης του η ¨ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ¨ των αναφερομένων εγγράφων από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της η από 25-5-20.. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του κ. Δ.Χ.-Ορθοπαιδικού Χειρουργού-Τραυματιολόγου ΜΑΖΙ με τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ από 12-1-20.. & 9-5-20.. του κ. Β.ΣΟΛΙΑ-ειδικού ψυχιάτρου.
Παράλειψη ή υποβάθμιση της κλινικής εξέτασης ¨σημαίνει¨ ανορθόδοξη άσκηση της ιατρικής !!!
 

ΣΧΟΛΙΟ 2ο:
Υπάρχει ΠΑΛΑΙΟ πορωθέν κάταγμα κόκκυγος!!!
-. Η υπ΄ αριθμ. 197956/13.12.20.. εξιτήριο-ιατρική γνωμάτευση ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «εικόνα ΠΑΛΑΙΟΥ κατάγματος Ιερού (ΚΌΚΚΥΓΟΣ)».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
-. ΑΛΛΩΣΤΕ και ο ιατρός του ΙΚΑ Περάματος το αναγράφει στο βιβλιάριο Υγείας της την εποχή εκείνη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
-. Το κάταγμα Ιερού (κόκκυγος [προφανώς εγγράφει έτσι -ΓΙΑ ΝΑ προσδιορίσει- την ¨ανατομική¨ θέση του - ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΉ ΜΟΊΡΑ]) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ουδεμία σχέση με το πρόσφατο κάταγμαΘ-12 !

ΣΧΟΛΙΟ 3ο:
ΥΠΑΡΧΕΙ επιβεβαιωμένο κάταγμα Θ-12 από τις ακτινογραφίες της εισαγωγής της την 13-12-20.. στο Νοσοκ. ΚΑΤ λόγω ¨εργατικού ατυχήματος¨.
ΠΑΡ΄ΟΤΙ αναζητήθηκε από εμένα προσωπικά ΔΕΝ ευρέθη η Α/Τ της 13-12-20.. ΛΟΓΩ καταστροφής του Αρχείου από το 1ο ΙΚΑ
-. Απάντηση στις 29-3-2010: «Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αναφερόμενο διάστημα…. Λόγω καταστροφής Αρχείου.».
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
-. ΑΔΕΙΑ Ατυχήματος από την εργασία της: 13-12-20..1 ΕΩΣ 7-4-20.. δηλ. 4μήνες περίπου! ΚΑΙ ήταν ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ να φορά καθημερινά Ορθοπαιδική ζώνη και κορσέ, να παίρνει παυσίπονα και αναλγητικά ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να καταπολεμήσει τους αφόρητους πόνους της!

 • Πλην όμως, η «αναρρωτική αυτή άδεια των 4μηνών περίπου!»
 • δεν μετέβαλε τη φύση και την ένταση του χρόνιου προβλήματός της.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται & από την 25-5-20..

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του κ. Δ.Χ.-Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματιολόγος:

ΣΧΟΛΙΟ 4ο:

Αναφέρεται από τον κ. Ε.Μ. στη σελ. 4 της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης του, ότι: «η ενάγουσα υπεβλήθη σε πολύ νεαρή ηλικία σε αρθρόδεση αριστερού γόνατος λόγω φυματιώδους αρθρίτιδας. Το γεγονός αυτό με την πάροδο των ετών μπορεί να επιφέρει μια παραμόρφωση της Σ.Σ. που θα καταλήξει σε εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια σχεδόν ολόκληρης της Σ.Σ. Επομένως οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις της Σ.Σ., η…».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

 • να ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩ τον κ. Πραγματογνώμονα ΟΤΙ
 • τα ατεκμηρίωτα επιστημονικά συμπεράσματα ΚΑΙ οι υποθέσεις (;)
 • ΔΕΝ δίδουν ΛΥΣΕΙΣ
 • αλλά ΜΟΝΟ σκοπό έχουν να συσκοτίσουν την δικανική κρίση & την έρευνα, αφήνοντας …πολλά ερωτηματικά (;).!που ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝστα αναφερόμενα της εκθέσεως:
 • «μπορεί να επιφέρει»
 • «είναι απότοκα προτίστως του κατάγματος Θ12 αλλά βεβαίως και της αρθρόδεσης…»

ΣΧΟΛΙΟ 5ο:

  • Η από 12-11-20.. Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης του είναι πλημμελής, ανακριβής & λίαν ατελής, έχρηζε δε περισσότερης εξονυχιστικής διερεύνησης από τα ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του φακέλου δικογραφίας που είχε πράγμα που ΔΕΝ ΕΓΕΝΕΤΟ !!!
  •  

 Τα ανωτέρω ανατρέπονται και επιβεβαιώνονται από τα κάτωθι:

1ον. Από τις Προτάσεις της αντιδίκου την 18-12-20.., ότι: «η αντίδικος (Μ.Α.)προσλήφθηκε για 1η φορά στις 5.5.19.. …ως υπεράριθμο προσωπικό σύμφωνα με τον Ν. 1387/1983 …επαναπροσλήφθηκε στις 1.7.19.. ως εργαζομένη αορίστου χρόνου …ΚΑΙ από 10.2.1994 ως εργάτρια στο τμήμα Λινών και από την εταιρία αποφασίστηκε η παράταση της εργασιακής της σχέσης έως 1.5.2005, οπότε και αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης».

2ον.     Από τα ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ως άτομο με ειδικές ανάγκες

 • ΛΟΓΩ πρότερης πάθησης της δηλ. (φυματίωση αρ.γόνατος [αρ.πρωτ. 8059/β/5.9.19.. Η΄ Ορθ/κή κλινική νοσοκ. ¨Ασκληπιείο Βούλας¨ νοσηλείας
 • ως άπορος]) !!!  

Προς επίρρωση, μάλιστα, παραθέτω :…

3ον.  Από τις Α/Τ Θ.Μ.Σ.Σ. + Ο.Μ.Σ.Σ. την 15-2-2002, 10-7-20.. & 16-10-20.. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ πρότερη πάθηση ΘΜΣΣ + ΟΜΣΣ ΠΛΗΝ της σημερινής ¨πρόσφατο¨ συμπιεστικό κάταγμα Θ12!.

 • ΔΕΝ παρατηρείται μετατραυματικής αιτιολογίας αλλοίωση
 • στους υπόλοιπους ελεγχόμενους θωρακικούς και οσφυϊκούς σπονδύλους !!!

4ον.   Από το βιβλιάριο Υγείας ΙΚΑ της ενάγουσας ΟΤΙ δεν είχε υποστεί άλλη νοσηλεία.

5ον.   ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙόμως από την

 • με αρ.πρωτ. 811/11-6-20.. ΙΚΑ Περάματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του Ι.Β.-Χειρουργός, αναφέρει ότι πάσχειαπό:
 • «Βαρεία εκφυλιστική σπονδυλαρθρίτιδα ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ – ΟΜΣΣ, κυφοσκολίωση, οστεοπόρρωση ριζιτικού συνδρόμου κάτω άκρων, με λειτουργικές διαταραχές κάτω άκρων, βάδιση δυσχερής λόγω καθιζήσεως Θ-12 σπονδύλου,
 • μετατραυματικής αιτιολογίας και πίεσης ριζών κατώτερης ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ.».

6ον.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Συνεπώς: καταλήγει ο Πραγματογνώμονας στην από 12/11/20.. Εκθεσή του, ότι :

 • «οπωσδήποτε όμως το κάταγμα Θ12 βαρύνεται περισσότερο».

 ΣΧΟΛΙΟ 6ο:

ΕΛΕΟΣ !!! κ. Πραγματογνώμονα.

 • ΣΑΦΩΣ,
 • το ¶συμπιεστικού τύπου¶ κάταγμα Θ-12 ¨βαρύνεται¨ για τα προβλήματα της υγείας της ως απότοκο της…
 • που αναφέρει ότι πάσχει η με αρ.πρωτ. 811/11-6-20.. ΙΚΑ Περάματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του ο κ. Ι.Β.-Χειρουργός.

Εκ της μακρόχρονης Ιατροδικαστικής εμπειρίας μου, προκύπτει ότι:

 • Είναι προφανές ότι, από τον μήνα Δεκέμβριο 2001 όπου είχε το ¨εργατικό ατύχημα¨ υπεβλήθη σε συντηρητική αγωγή, ετέθη νάρθηκας στηρίξεως -συνεστήθη κλινοστατισμός και της εδόθησαν οδηγίες: για ειδικό πρόγραμμα επαναδραστηριοποίησής της, όπως: αποφυγή δραστηριότητας και ανύψωση βάρους επ¶αόριστο, να φορά καθημερινά Ορθοπαιδική ζώνη και κορσέ, παυσίπονα και αναλγητικά με σαφή επηρεασμό της ποιότητας της καθημερινής της ζωής και των αυξημένων προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών & υποχρεώσεων εξ΄ αιτίαςτης χρόνιας επαγγελματικής πάθησης από την οποία προσβλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης.

 Σήμερα η κατάστασή της εκτός από την μόνιμο βαρεία σωματική βλάβη του σώματος και της υγείας της (μόνιμο βαρεία αναπηρία-ανικανότητα) σε ποσοστό επί τοις εκατό άνω του 80%, προκάλεσε εμμένουσα βαρεία οσφυαλγική δισκοπάθεια

Εν κατακλείδι, λόγω της ανωτέρας βλάβης –ως μη δυνάμενη να ενεργεί από μόνη της για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών της από το 20..- (πλήρως ανίκανη προς αυτοεξυπηρέτηση στις στοιχειώδεις λειτουργίες της), ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση απαιτούσα συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση εφ'όρου ζωής ετέρου ροσώπου εφ'όσον οι βλάβες που διαπιστώθηκαν είναι μόνιμες και μη  αναστρέψιμες.
Τέλος, η νομοθεσία της ΕΕ καθιστά τους εργοδότες υπεύθυνους για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Οι εργοδότες είναι νομικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και λοιπών προσώπων που μπορεί να υποστούν βλάβες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εκτίμηση κινδύνου.-

Η παρούσα εκδίδεται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSMPH - SOC.
Ειδικός Ιατροδικαστής
Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών