Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • malpractice CYPRUS > Γνωμοδοτήσεις > 3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Ca αδενοκαρκίνωμα ¨μαιμού Χειρουργείο¨ Κύπριου Π.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
        
      Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMSMPH - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής – Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), κάτοικος Ελλάδας, στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ανέλαβα, να διενεργήσω Ιατροδικαστική έρευνα, και να συντάξω σχετική γνωμοδότηση ως Τεχνικός Σύμβουλος, κατ' εντολή του κ.  Μ.Θ. Ι., κατοίκου εξωτερικού (Π. – Κύπρος).

Ειδικότερα κλήθηκα να διερευνήσω :

 1. αν οι ιατρικές πράξεις που έλαβαν χώρα πριν και μετά την επέμβαση οισοφαγογαστρεκτομής, στην οποία υπεβλήθη την 22α Ιανουαρίου του έτους 2005, στην ιδιωτική κλινική «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», στην Π. της Κύπρου, ο κ. Ι., διέπονταν από την διεθνώς επικρατούσα ιατρική δεοντολογία και πρακτική (lege artis), ή ευρίσκονταν σε αντίθεση με αυτήν (non lege artis), καθώς και
 1. αν υπήρξε παράλειψη εκτέλεσης ιατρικώς δεοντολογικών, ή εκτέλεση ιατρικώς αντιδεοντολογικών, πράξεων, από πλευράς των θεραπόντων ιατρών του.

   

 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ

Ετέθησαν υπόψη μου τα, επισυναπτόμενα, στο τέλος της παρούσης, ως παρακάτω, αριθμημένα, αντίγραφα εγγράφων και στοιχείων :
α)
από 1 έως 52 > πλήρη αντίγραφα του φακέλου νοσηλείας του Μ. Ι. στην ιδιωτική κλινική «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Π. – Κύπρος, καθώς και πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσής των.
β)
53 > ιστορικό της περιπέτειας της υγείας του, συνταχθέν από τον ίδιο τον παθόντα, Μ. Ι.,
85 > Ογκολογικό Κέντρο Προς Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κ.Α. την 18-10-2005,
86 > Υπουργείο Υγείας-Τμήμα Επιδοτούμενων Ασθενών Αρ. Φακ.: Υ.Υ. 530/09 την 23-6-20..,
87 > Επιστολή Προς τον Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας Λευκωσία την 20-8-20..,
88 > Επιστολή Προς τον Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου την 26-11-2010,
89 > Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου-Μητώο Ιατρών 19-11-2010 &
90 > Ελευθεροτυπία, 24-11-2010, Πάρτι μικροβίων στις ΜΕΘ. 

Β. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
      Ο κ. Μ.Θ. Ι. (42ετών), μου αναφέρει ότι από τον μήνα Νοέμβριο 2004 παρουσία του Δρ. Α.Γ. έκαμε μία κωλονοσκόπηση στον Χ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημά του ήταν η προκτίτιδα, το βάρος του ήταν 110 Κgr. & το ύψος 1.76 m.
Από τις 17-3-2003 παρακολουθείται από την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείου Π.-Κύπρος και την Δρ. Μ.Π. –Ψυχίατρο ΛΟΓΩ «Διαταραχών πανικού με συνοδό κοινωνικοφοβία και κλειστοφοβία» (σχετ. 76). Ελάμβανε, Φαρμακευτική Αγωγή: Tabl. …. 

Από την Ιατροδικαστική εξέταση ΚΑΙ από τον αντικειμενικό έλεγχο που διενήργησα την 26η-9-2009 στο ιατρείο μου στην Νέα Ερυθραία Αττικής-Ελλάδος, προέκυψαν:

 • παλαιά ουλή ουλοποιηθείσα στη δεξιά μεσότητα μεσοκλειδικής γραμμής επιφανείας θώρακα εκτάσεως 4,5 χ 1,8εκ.περίπου.
 • παλαιά ουλή ουλοποιηθείσα δεξιού υποχονδρίου εκτάσεως 1,5εκ. περίπου.
 • παλαιά ουλή ουλοποιηθείσα υπερομφάλια εκτάσεως 17εκ.περίπου.
 • παρουσιάζεται επιγαστρική κήλη ¨κοιλιοκήλη¨ μέσης γραμμής κοιλιακής χώρας διαστάσεων 19 χ 12 εκ. περίπου που στην όρθια θέση προβάλλει 8εκ.περίπου.    
 • Η απάντηση εξέτασης του Δρ. Μ.Μ.-Θωρακοχειρουργός στις 17-6-2010 «Το GERD είναι επακόλουθο της εγχείρησης που έχει κάνει στις 22-1-2005. Δεν είναι για να γίνει διόρθωση ΔΕΝ γίνεται διόρθωση της GERD.» (σχετ. 62α).

   Απεικόνιση οισοφάγου – στομάχου
  images 1stomach 1
  Gastroesophageal junction = γαστροοισοφαγική συμβολή.
   

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διάγνωση περί νοσήσεως του κ. Μ.Θ. Ι. από Ca –αδενοκαρκίνωμα - οισοφαγογαστρικής συμβολής και επέμβαση οισοφαγεκτομής και υφολικής γαστρεκτομής που επακολούθησε.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Tractus_intestinalis_esophagus.svg/220px-Tractus_intestinalis_esophagus.svg.pngΟ οισοφάγος.                
                                                                                 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ την 26η-9-2009 (p) κ. Μ.Θ.Ι.

 • Ανασυγκροτώντας το ¨πάζλ¨ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να πούμε, ότι:

 . ο π Π. λειτούργησε ως νεροκουβαλητής,

 • ο Γ. ως ιθύνων νους,
 • ο Α. ως δούρειος ίππος,
 • ο Α. ως διαμεσολαβητής & συνεργάτης της κλινικής,
 • η κλινική «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως LTD Co. εφόσον ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι ¨μέτοχοι¨ αυτής! (σχετ. 82),
 • ο Μ. ως βακτηρία &
 • το Ογκολογικό Κέντρο ως ομπρέλα ¨προστασία¨ τους.
 • ΕΧΑΣΕ τη δυνατότητα να εκτελεί χρέη Εφέδρου στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου λόγω καρκίνου ΓΟΣ (σχετ. 83).
 • ΕΧΑΣΕ τη δυνατότητα της Εργασίας και να ζει ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ την οικογένειά του παίρνοντας σύνταξη ανικανότητας -επίδομα Καρκινοπαθούς- 501,35ε το μήνα! από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΙΑ ποσοστό ανικανότητας 100% (σχτ. 84,84α).
 •  ΕΧΑΣΕ τη δυνατότητα (από 22-6-2009 απαντητική επιστολή Αρ. Φακ.:Υ.Υ.530/09) το Υπουργείο Υγείας να επιδοτήσει έξοδα θεραπείας του στο εξωτερικό (σχτ. 86)
 • ΔΙΟΤΙ η Επιτροπή Ειδικών Ιατρών
 • χρειάζεται να προσκομισθούν Ιατρικές Εκθέσεις
 • ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ και δεν είχε ΔΙΟΤΙ ποτέ ΔΕΝ του έδωσαν!!!

   - ΑΝ ΚΑΙ η ταλαιπωρία του αυτή συνεχίζεται ΑΚΟΜΗ

 • με κίνδυνο της ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ του από την αδιαφορία των φορέων.
 • ΔΕΝ έχει λάβει έως και σήμερα (5 ½ χρόνια!) τον Ιατρικό του Φάκελο ΠΑΡΑ την εντολή του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (σχετ. 87)
 • και το συνεχιζόμενο ¨ΔΡΑΜΑ¨ του από την ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ των οργάνων στην Αστυνομική Διεύθυνση Π. (σχετ. 88).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΟΡΙΣΜΑ

 • ΠΙΣΤΕΥΩ ότι, στην ΤΟΣΟ ταλαιπωρημένη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, πρέπει κάποια στιγμή ο αντικειμενικά υπεύθυνος ΓΕΝΙΚΟΣ Εισαγγελέας να ασκήσει ΔΙΩΞΕΙΣ για ¨βαρεία επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ εκ προθέσεως & απόπειρα ΑΠΑΤΗΣ κατ΄εξακολούθηση κ.α.¨.
 • Είναι προφανές ότι, στην περίπτωση του Μ.Θ. Ι., αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνειεκ των sinequanon εξονυχιστική διερεύνηση του περιστατικού!
 • ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΕΓΧΕΊΡΗΣΗ καν,
 • ΔΙΟΤΙ  εξέλειπαν τα Επιστημονικά εκείνα στοιχεία της Παθολογίας ΓΙΑ κακοήθεια &
   • στη συνέχεια έγινε μία εγκληματική - ΑΣΚΟΠΗ & επικίνδυνη εγχείρηση με ΟΛΕΘΡΙΕΣ συνέπειες για την ΥΓΕΙΑ & τη ΖΩΗ του

ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τον ΑΛΛΑ και ΟΛΗ την οικογένειά του ¨στιγματίζοντάς¨ τους!.

   • Με την παθητική τους συμμετοχή… Όλοι μαζί λοιπόν στη συνέχεια επέτρεψαν να εδραιωθούν και λειτουργήσουν ως προπομποί και γεννήτορες των άλλων παθήσεων, καταστάσεων και συνδρόμων σε βάρος του που δημιούργησαν και εκκόλαψαν τις προϋποθέσεις για την αρνητική νοσηλευτική πορεία του ασθενούς τους.

- Έτσι, κράτησαν τον ασθενή Μ.Θ.Ι. ως ¨όμηρο¨ στα χέρια τους με αποτέλεσμα να προδιαγράψουν τον αργό και βασανιστικό δρόμο της ζωής του που οι ΙΔΙΟΙ δημιούργησανΠΡΟΣ τον ΚΥΡΙΟ & Θεό Μας!.

Είναι φανερό δε, ότι το στοιχειώδες καθήκον ενός γιατρού δεν εξαντλείται στο να προσέρχεται και να διαπιστώνει την τραγική κατάσταση και πορεία της υγείας ενός ασθενή προς το θάνατο, χωρίς να πράττει τα δέοντα και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας του και την ίασή του, αρκούμενος στο να του δίδει παυσίπονα, αντιπυρετικά και τυχαία αντιβίωση. Ούτε βεβαίως αποτελεί στοιχειώδη εκπλήρωση ιατρικού καθήκοντος ενός γιατρού προς ασθενή, όταν βλέπει ότι η κατάσταση του ασθενή του επιδεινώνεται ραγδαία χωρίς να μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνος του, και παρά ταύτα δεν απαιτεί να προσέλθει ο εφημερεύων Διευθυντής ή άλλης ειδικότητας ιατρός και οι λοιποί εφημερεύοντες γιατροί της Κλινικής προς από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης.

 • Η παράληψη αυτή συνιστά όχι μόνο αδιαφορία για τον ασθενή, αλλά και συνενοχή και συγκάλυψη στην ένοχη αδιαφορία των άλλων υπευθύνων γιατρών.

-. Οι παραλείψεις τους συνιστούν τριπλή  β α ρ υ τ ά τ η  α μ έ λ ε ι α   για τους καθ'οιονδήποτε τρόπο επιμελούμενους, εκτελούντες ειδικές ιατρικές πράξεις ή συμμετείχαν στην διαγνωστική διαδικασία, θεραπεία και εν γένει αντιμετώπισή της και τελικώς να αποβούν σε βάρος της υγείας του.

 • Τα ανωτέρω προβλήματα υγείας του Μ.Θ. Ι. της ΄Βαρείας επικίνδυνης σωματικής βλάβης΄ από την άσκοπη επέμβαση που ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να κάμει & στη συνέχεια η ΠΡΑΞΗ αυτή του malpractice, προήλθαν από την non lege artis αντιμετώπιση και στη συνέχεια θεραπεία στην Ιδιωτική κλινική «Ευαγγελισμός» όπως και αυτά που ακολούθησαν στο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ περιφοράς ΤΟΥ δίκην «Πειραματόζωου» βασανίζοντας & ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ !.

   Προς επίρρωσιν, μάλιστα, παραθέτω …..

Εν κατακλείδι, Το ανάγλυφο της εξελικτικής πορείας του ασθενούς μας

 • ΣΗΜΕΡΑ!!! όπως βεβαιώνουν ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, να πάσχει από:
 • γαστροισοφαγική παλινδρόμηση,
 • συχνούς εμέτους,
 • βαριάς μορφή δυσφαγία,
 • καούρες,
 • διαφραγματοκήλη,
 • γαστρίτιδα κολοβώματος στομάχου,
 • χολοκυστίτιδα,
 • λευκοπλακία οισοφάγου,
 • προβλήματα Αναπνευστικού τύπου

 - ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ επίσης από τις ειδικές εξετάσεις και τα Ιατρικά Σημειώματα, ότι:

 • ΜΕΤΑ την εγχείρηση (Θωρακική χειρουργική επέμβαση) η ανίχνευση PET-CT με F-18-FDG στις 13-6-2010 στο Ισραήλ, αναφέρει ότι υπάρχει «ένα τραύμα έως 1,8εκ. στον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα ¨προφανώς για καρκίνο (;)¨» (Όρα, σχετ. 69).

 - Το λεγόμενο «ιατρικό λάθος», ποσοστόπου σε αρκετές μελέτες πλησιάζει το 50%! Θεωρείται πωςμια επιπλοκή μπορεί να αποφευχθείόταν αυτή αποτελεί συνέπεια, είτε μη άρτιας εγχειρητικής τεχνικής, είτε ελλιπούς ή λανθασμένης παραϊατρικής φροντίδας.

 • Κανονική Αναστόμωση 40εκ. [ΔΗΛΑΔΗ= κ.φ. (κατά φύση)] από τους τομείς οδόντες εντοπίζεται το όριο μετάπτωσης του οισοφάγου στον στόμαχοΑΡΑ, ΤΙ εγχείρηση ΕΚΑΜΑΝ;;; και ΤΙ αφαίρεσαν;;;; ΟΥΤΕ μακραίνει από μόνος του ο οισοφάγος ΟΤΑΝ κοπεί ακόμη και 3,5εκ. !!!
 • ΟΛΕΣ οι μετέπειτα Γαστροσκοπήσεις αναφέρουν «εντύπωμα» και ΟΧΙ ¨ουλή¨ όπως θα έπρεπε να υπάρχει  στο σημείο ΜΕΤΑ από την Χειρουργική επέμβαση!!!

   Παραθέτω:

 • Την από 25-9-2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ του Δρ. Π.Σ.-Γαστρεντερολόγος Αθήνας:

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ: Σε απόσταση 40εκ. από τους τομείς οδόντες εντοπίζεται το όριο μετάπτωσης του οισοφάγου στον στόμαχο (εκτιμούμενο μήκος οισοφάγου 25εκ.).

 • Το μειονέκτημα των αντικαρκινικών φαρμάκων είναι ότι συχνά επηρεάζουν και τα φυσιολογικά κύτταρα εκτός από τα καρκινικά.

 Τα φυσιολογικά κύτταρα που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν είναι αυτά που διαιρούνται γρήγορα, όπως αυτά που βρίσκονται στο μυελό των οστών, στο βλεννογόνο της γαστρεντερικής οδού, στο αναπαραγωγικό σύστημα και στους θύλακες των τριχών.

 • Εν κατακλείδι κατόπιν όλων αυτών, επισημαίνω τα εξής:
 • δεν χωρεί καμιά απολύτως αμφιβολία ΚΑΙ αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα από το όλο περιεχόμενο ΩΣ ανωτέρω
 • αποτελεί κατά την άποψη, κατά την κοινή λογική και διδάγματα κοινής πείρας, που ΑΚΟΜΗ και σε αυτούς χωρίς ιατρικές γνώσεις αλλά από κοινή αντίληψη, εντοπίζεται
 • η σύνδεση των πράξεων των υπευθύνων ιατρών από την ΟΛΗ διάγνωση -νοσηλεία- θεραπευτική αντιμετώπιση του Μ.Θ.Ι. ως ασθενούς των, όπου:
 • αναδύεται σειρά εγκληματικών πράξεων υπευθύνων προσώπων ιατρικού-νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού της κλινικής και της συνέργιας υπό μορφής συγκάλυψης στα αδικήματα αυτά όπως και αυτά που ακολούθησαν στο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ σε ΒΑΡΟΣ της Υγείας του με την ¨συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τους¨ ΚΑΙ περιφοράς ΤΟΥ δίκην «Πειραματόζωου» ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τον ΑΛΛΑ και την οικογένειά του με βαρύ στίγμα!
   • που σχετίζονται με την μη τήρηση του νόμου και την κατόπιν ψευδών παραστάσεων λήψη αμοιβών σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας & του Δημοσίου.
 • ΟΛΟΙ ¨λειτούργησαν¨ εντός ενός συστήματος το οποίο πάσχει από κανόνες, πρωτόκολλα & πρακτικές! σχετικά
 • με τα συμπεράσματα αλλά και
 • των κατασκευασμένα- εσφαλμένων διαγνώσεών τους
 • σε ΒΑΡΟΣ της Υγείας & της Ζωής του Μ.Θ.Ι.
   • ΜΗ έχοντας «επίγνωση» της πραγματικής του κατάστασης & επαφέθηκε στην κρίση των ιατρών ΟΤΙ ΕΠΑΣΧΕ από καρκίνο
 • ΚΑΙ τον καταδίκασαν ΩΣ καρκινοπαθή ΔΙΑ ΒΙΟΥ με την εγκληματική τους συμπεριφορά ¨βασανίζοντάς¨ ΤΟΝ με μια ΕΠΈΜΒΑΣΗ που ΄δεν ΕΠΡΕΠΕ΄ να γίνει!.-

 Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών