Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Αποφάσεις > 13. ΑΠΟΦΑΣΗ-Ευθύνη Νοσοκ. προς Αποζημίωση (ΤριμΠλημΠατρών 695-2005)

 

ΚΑΙ αφετέρου να σημειώσω ακόμη, ότι:
1.    Η απλή διεύρυνση της καρδιάς αύξηση διαστάσεων μπορεί να οφείλεται και σε λειτουργική διάταση την στιγμή του θανάτου.
2.    Το ελαφρό, ήπιο πνευμονικό οίδημα από ιατροδικαστικής απόψεως αξιολογούμενο δηλώνει ταχεία επέλευση του θανάτου, δεν έζησε περισσότερο ώστε να εκδηλωθεί πιο έντονα.