Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 26. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-Θάνατος ΄ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ΄

/
/
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
     Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. ΠερίδηςDMSPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 1, μετά από εντολή του κ. Ά. Μ. του Ν., να αποφανθώ ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος στην από 1-4-1983 αιτία θανάτου του πατρός του Ν. Μ., 56ετών, δημοτικό υπάλληλο, κάτοικο δ.δ. Καρυάς-Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, εν ώρα εργασίας στο Δημοτικό κατάστημα Καρυάς:

  • Αν, η αφορμή γεγονότος ¨εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος¨ (συμμετοχή σε διαδικασία δημοπρασίας ως Γραμματέας-εργασιακό στρες ή ψυχική φόρτιση) με την παρέμβαση του ή της συνδρομής του συντελεί στην ανατροπή μιας ισορροπίας και στην εκδήλωση βλάβης; με αποτέλεσμα να επέλθει οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (μαρμαρυγή κοιλιών) καρδίας ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ.

Ελαβα υπ’όψιν μου: Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπ’ όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του Μ. Ν., προκύπτουν τα κάτωθι:  
Ως αιτία αιφνιδίου θανάτου χαρακτηρίζουμε την πρωταρχική βλάβη που προοδευτικά οδήγησε στην ανεπάρκεια ενός συστήματος του οργανισμού και αφορούν ποικίλες παθήσεις των διαφόρων συστημάτων.
Ως αφορμή του ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ θανάτου θεωρούνται ο γαστρικός φόρτος, η μέθη, …..
Ο αιφνίδιος θάνατος ελέγχεται Ιατροδικαστικά όχι μόνο για τον καθορισμό της ακριβούς αιτίας, αλλά και των συνθηκών επέλευσης του….. ή την επίδραση κάποιου άλλου εξωγενούς παράγοντα στην επέλευση του… .
Η διερεύνηση τυχούσας « αιτιώδους συνάφειας » μεταξύ αιτίου και αιτιατού…. Έργο του Ιατροδικαστή είναι να αποφανθεί, αν η φύση των γεγονότων αυτών διακόπτει ή όχι τυχόν αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των δύο συμβάντων.
Εν κατακλείδι,
Ο Θανών Ν. Μ. κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος στις 1-4-1983 υπέστη λιποθυμικό στηθαγχικό επεισόδιο και μετεφέρθη με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΄Θηβών΄ όπου εν των Νοσοκομείο διεγνώσθη υπό του ιατρού κ. Κ.Π. «ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ» συνεπεία καρδιακής προσβολής.

Συνεπώς, με βάση τα επιστημονικά ιατροδικαστικά κριτήρια και τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου, ως Ιατροδικαστού, αποφαίνομαι πως:

ΣΧΟΛΙΟ 1ο:

  • [η ¨μαρμαρυγή των κοιλιών¨ της καρδίας διαγιγνώσκεται κατόπιν ….. που σημαίνει και κλινικά ΝΕΚΡΟΣ!]  περί ώραν 12.30 απεβίωσεν. 

ΣΧΟΛΙΟ 2ο:

  • Ως αιτία αιφνιδίου θανάτου χαρακτηρίζουμε την πρωταρχική βλάβη που …….

ΣΧΟΛΙΟ 3ο:

Ο γιατρός του Νοσοκομείου Θηβών ΔΕΝ χαρακτήρισε την αιτία θανάτου ‘ παθολογικής αιτιολογίαςΔιότι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου γίνεται αντιληπτό ….
…..και επέφερε το θάνατό του. Κατά συνέπεια υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ΜΕΤΑΞΥ αιτίου και αιτιατού όπως και Επιστημονικά απεδείχθη.-
/