Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Κλητήριο ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ Αρχών > 1. Δαρμός-θλών & τέμνον όργανο

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών μετά από εντολή της δικηγόρου Έδεσσας κας Μ.Χ., γνωμοδοτώ ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Τ.Π. του …., κατοίκου Πέλλας, ετών , στα τεθέντα ερωτήματα τα  ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

       Ο κ. Τ.Π., κατηγορείται με  βάση το αριθμ. 28/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Έδεσσας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη» σε βάρος του Α.Θ., πράξη που φέρεται ότι τελέστηκε στις …2006 στην Πέλλα και ειδικότερα κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι: 

¨Στην …Πέλλας την ……. με πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματική βλάβη, που είχε ως επακόλουθο την βαριά σωματική πάθηση του παθόντος, επεδίωκε δε το αποτέλεσμα αυτό που προξένησε. Συγκεκριμένα ευρισκόμενος στο κατάστημα, ψησταριά, της Α.Π., ηθελημένα χτύπησε με ένα σπασμένο γυάλινο ποτήρι τον εγκαλούντα, Α.Θ. του …, κάτοικο …Πέλλας, στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον τράχηλο με αποτέλεσμα να του προκαλέσει εκχύμωση χροιάς μέλαινης του αριστερού κάτω βλεφάρου, τραύμα τοξοειδώς φερόμενο μήκους 10 περίπου εκατοστών στην αριστερή ζυγωματική χώρα μετά θλαστικής εξοίδησης, ασυμμετρία του προσώπου αριστερά και περιορισμό της δυνατότητας διάνοιξης του στόματος, κάταγμα του τόξου του αριστερού ζυγωματικού οστού, τραύμα καθέτως φερόμενο μετά θλαστικής εξοίδησης στο κάτω χείλος του στόματος, τραύμα μήκους περίπου 2 εκατοστών στην περιοχή του δεξιού κλάδου της κάτω γνάθου μετά θλαστικής εξοίδησης, τραύμα μήκους περίπου 7

mso36CF0

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

               Ι. Οι σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν στον Α.Θ., αν έχουν τον χαρακτήρα βαριάς σωματικής βλάβης υπό την έννοια :

       α) περιήγαγαν τον παθόντα σε κίνδυνο ζωής ;

        β) επήλθε στον παθόντα, Α.Θ., βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή επήλθε σοβαρός ακρωτηριασμός ή εμποδίστηκε ο παθών σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιήσει το σώμα ή την διάνοιά του.      

         II. Ο Τ.Π. επεδίωκε το αποτέλεσμα που προξένησε;  Μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το ανωτέρω από την εικόνα των τραυμάτων που φέρει  ο παθών, Α.Θ.;

  ΙΙΙ. Επίσης, να αναφέρεται ότι θεωρείται κρίσιμο για το άνω ζήτημα  από την επιστημονική σας πείρα, κρίση, γνώμη και ειδικές γνώσεις σας. 

             Έγγραφα που έλαβα υπόψη μου σε φωτοτυπία ή πρωτότυπα:

  1. Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας. 

Γ. Από την ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ του ιατρού Δ.Ψ. προκύπτουν τα εξής:

Στις 29-8-06 με αρ.πρωτ. ….κατέθεσε την ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ    ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ του ο ιατρός, Δ.Ψ., Καθ. Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Α.Π.Θ.

Συμπέρασμα: «… φέρει βαρεία σωματική βλάβη δια θλώντος και τέμνοντος οργάνου επενεχθείσα, προ μιας εβδομάδος περίπου, εξ ης θέλει νοσήσει  επί 3 μήνες περίπου, εξαιρέσει επιπλοκής τινός.».

Δ. Από την ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ του Ειδικού Ιατροδικαστή Σ.Μ., προκύπτουν τα εξής :

 Στις 25-9-06 ¨κατόπιν αιτήσεώς του ο Α.Θ.¨ στον Ειδικό Ιατροδικαστή Σ.Μ. κάτοικο Αττικής, προκειμένου να αποφανθεί δια το εάν οι κακώσεις, οι οποίες υπέστη συνεπεία ξυλοδαρμού θα μπορούσαν να θέσουν εις άμεσων κίνδυνο τη ζωή του. Αποφαίνεται τα εξής, εφόσον τον εξέτασε, ως Συμπέρασμα. «…

msoF7C74msoC3115».

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ –  ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Η  Ιατροδικαστική  τραυματολογία  μας παρέχει την ευχέρεια να συμπεράνουμε όχι μόνον τον μηχανισμό των κακώσεων αλλά και την βαρύτητά τους.

Πρακτική όμως ιατροδικαστική σημασία έχουν κατά κύριο λόγο τα άμεσα επακόλουθα των κακώσεων.

         Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του Τ.Π., προκύπτουν τα κάτωθι:

Η σωματική βλάβη που προκάλεσε  ο Τ.Π στον Α.Θ. δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως βαριά, αφού πέραν του επικινδύνου τρόπου τέλεσής της (ευπαθές μέρος σώματος στο οποίο επλήγη ο εγκαλών –μέσα χρησιμοποίησης, δηλαδή ¨γυάλινο ποτήρι¨), δεν επήλθε κάποιο επικίνδυνο για τη ζωή του εγκαλούντος αποτέλεσμα σωματικής βλάβης, ούτε κάποια σημαντική και επί μακρόν χρόνο ανικανότητα χρησιμοποιήσεως του σώματος (δραστική μείωση της ικανότητας ομιλίας, οράσεως ή ακοής ) ή της διανοίας του (αμνησία ή αφασία) κατά τα ανωτέρω.

Εκ της μακρόχρονης Ιατροδικαστικής εμπειρίας μου, προκύπτει ότι:

  • Το ποτήρι όπως φαίνεται στη φωτό α. έχει δύο άκρες – χείλη με ημισεληνοειδή μορφή  και ουχί ¨τοξοειδή¨, όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής Δ. Ψαρούλης. ΤΟΥΤΟ αποδεικνύει ότι  το ποτήρι έσπασε αρχικά στο χέρι του μάρτυρα Τ.Μ. και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πρόσωπο του Α.Θ. με φορά από κάτω προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να προκαλέσει στον τελευταίο κάταγμα ζυγωματικού και τραύμα με σχήμα ημισεληνοειδές. Εξάλλου, από το κτύπημα στο χέρι του ανωτέρω μάρτυρα το ποτήρι έχασε αφενός κατά το ήμισυ (1/2) το ύψος του από την πίεση που ασκήθηκε και αφετέρου να πάρει τη μορφή της ημισελήνου, η οποία αποτυπώθηκε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του Α.Θ. στο σημείο ακριβώς που του προκλήθηκε και το κάταγμα του ζυγωματικού. Εάν ο κατηγορούμενος πήγαινε επιτιθέμενος με το σπασμένο ποτήρι και με τις δύο άκρες του κάρφωνε το πρόσωπο του παθόντος, τότε θα δημιουργούσε δύο κάθετες παράλληλες ΟΥΛΕΣ περιμετρικά φερόμενες, που θα είχαν βάθος και στρογγυλή μορφή με ανώμαλα και οδοντωτά χείλη. Τούτο σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από το τραύμα στο πρόσωπο του Α.Θ.

α) τα  θραύσματα του ποτηριού κατά την εκτίναξή τους προξένησαν θλαστικά τραύματα στο αριστερό  τμήμα του κάτω χείλους (2 ράμματα) & τραύμα κροταφο –βρεγματο – ινιακά (1 ράμμα) με λεία χείλη, …..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ

Στην εισαγγελική πρόταση που συνοδεύει το υπ¶αριθμ. 26/2008 του κ. ΕισΠλημΈδεσσας αναφέρονται τα ακόλουθα (σελ. 3): «…Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Πραγματογνωμοσύνη η σωματική βλάβη που υπέστη ο εγκαλών είναι βαρεία, προκλήθηκε δια θλώντος και τέμνοντος οργάνου και ο εγκαλών θα νοσήσει για 3 μήνες, εξαιρέσει επιπλοκής τινός. Όπως προκύπτει από την από 24-10-06 κατάθεση του εγκαλούντα, αυτός κατά τον χρόνο της κατάθεσής του αυτής συνέχιζε να έχει προβλήματα υγείας, εξαιτίας του τραυματισμού του και ειδικότερα υπάρχει ασυμμετρία στο πρόσωπο του λόγω του κατάγματος που υπέστη, με την αλλαγή του καιρού έχει αφόρητους πόνους, έχει ακόμα ουλές στο πρόσωπό του, το κάτω χείλος του στόματός του έχει νεκρώσει με συνέπεια να έχει πρόβλημα στην ομιλία του και να μην μπορεί να συγκρατήσει το σάλιο του, έχει συχνά εντόνους πονοκεφάλους και ζαλάδες, που του δημιουργούν πρόβλημα στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή, καθώς και μερική απώλεια της μνήμης του. Ο κατηγορούμενος επεδίωκε το ανωτέρω αποτέλεσμα που προξένησε… Συνεπώς η σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε στον εγκαλούντα είναι βαρεία κατά την έννοια του άρθρου 310$2 ΠΚ. διότι αυτός υπέστη βαρεία και μακροχρόνια αρρώστια και εμποδίζεται σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα του…».

Τα ανωτέρω ανατρέπονται και δεν επιβεβαιώνονται από τα κάτωθι:

- Από κανένα ιατρικό έγγραφο της δικογραφίας ΔΕΝ τεκμαίρεται ότι θέλει νοσήσει επί 3μήνου περίπου, που είναι χρησιμοποίηση μελλοντικού χρόνου!!!.

-  Από κανένα ιατρικό έγγραφο της δικογραφίας ΔΕΝ τεκμαίρεται ότι η σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε στον εγκαλούντα είναι βαρεία κατά την έννοια του άρθρου 310$2 ΠΚ. διότι αυτός υπέστη βαρεία και μακροχρόνια αρρώστια και εμποδίζεται σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα του.

Εν κατακλείδι,

……….απαντώντας στα τεθέντα ερωτήματα του κ. Τ.Π. της 3ης σελίδας, προκύπτουν ότι:

Η σωματική βλάβη που προκάλεσε στον παθόντα Α.Θ., ουδόλως μπορεί να χαρακτηριστεί ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Συνεπώς, κατηγορηματικά επιβεβαιώνεται ότι ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ως ανωτέρω τεκμηριώθηκε στη δική μας περίπτωση η κατηγορία στο σκέλος της …«Ο κατηγορούμενος επεδίωκε το ανωτέρω αποτέλεσμα που προξένησε… Συνεπώς η σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε στον εγκαλούντα είναι βαρεία κατά την έννοια του άρθρου 310$2 ΠΚ. διότι αυτός υπέστη βαρεία και μακροχρόνια αρρώστια και εμποδίζεται σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα του…».- 

 Αριθμ. απόφασης …./2010 5/λές Κακ/των Θεσσαλονίκης.

Τον Ιανουάριο 2010 στη Θεσσαλονίκη απέφυγε την κάθειρξη (10χρόνια) και του επεβλήθη ποινή μόλις 4ετών που στο Εφετείο θα του μετατραπεί σε ¨απλή¨ σωματική βλάβη!!!

 Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης

Ειδικός Ιατροδικαστής

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών